Vad finns det för samband mellan attraktionslagen och kvantfysik?

Jag ser att det är ett starkt, för att inte säga ett absolut och självklart samband mellan attraktionslagen och kvantfysik. För egen del är det anledningen till att jag är så fascinerad av Abrahams läror. Det Abraham lär ut om attraktionslagen är så logiskt och så i linje med kvantfysiken.

Jag har inte för avsikt att försöka förklara något om kvantfysik i denna artikel eftersom jag inte har den kompetensen. Någon kvantfysiker som jag glömt namnet på har sagt ungefär så här:

”Den som tror att den förstår kvantfysik, har ingenting förstått. Det går inte att förklara.”

Den här artikeln handlar om en session där Abraham svarar på frågor från en man som är väldigt intresserad av hur universum fungerar, hur allt hänger ihop och hur allt började. Det är samma slags frågor som jag själv har haft så länge jag kan minnas.

Det Abraham säger kan sammanfattas ungefär så här:

Det finns bara EN kraft.  Attraktionslagen är det som styr allt i universum. Det är den starkaste kraften och fungerar så att lika drar till sig det som vibrerar på samma frekvens. Allt som existerar vibrerar på en specifik frekvens; även tankar. Det är därför man pratar om tankens kraft. Tankar skapar ting om tankarna tänks tillräckligt länge och om tankarna tänks utan att man tänker tankar om frånvaro av det man vill ha.

Universum ger oss alltid det vi frågar efter.  I samma ögonblick som vi ber om något, så skapas det. Vår uppgift är att låta det komma till oss.

Svaren finns i det som rör sig framåt. Det som har varit, har varit, det går inte att försöka gå tillbaka och uppleva det vi upplevde tidigare eftersom allt har utvecklats. Alltså är vi på en annan nivå och kan inte ta in och förstå det som var. Vi kan inte beskriva världen utifrån den en-celliga organism som vi en gång varit.

Abraham brukar använda ett lättförståeligt exempel. Det vi tyckte var kul när vi var barn, tycker vi inte alls är roligt att göra när vi är som vuxna. Vi utvecklas som personer och får nya preferenser om vad som är roligt och inte roligt. T ex är det inte många vuxna som finner nöje i att leka i en lekpark.

Vad är medvetande? Abraham förklarar medvetandet som:

”Medvetande är vibrationer som ges ut från mer än ett ställe samtidigt”.

Det är därför man pratar om det kollektiva medvetandet. Alltså det medvetande som existerar ”någonstans samtidigt” och som förklarar t ex historien om den hundrade apan eller det faktum att vi vet att om en person kommer på något nytt, så kan vi vara övertygade om att någon annan också har tänkt samma sak.

Ingenting existerar utan en observatör. Abraham pratar här om att det måste finnas en observatör för att något ska kunna existera. Det är precis som man också säger inom kvantfysiken där man pratar om ”observatörseffekten”.

Allt har två polariteter. Detta gäller allt, även tankar. Det är därför som i samma ögonblick som vi t ex tänker att ”jag vill ha mer pengar”, så i den tanken finns även frånvaron av pengar.

Abraham pratar här också om det som många filosofer säger; nämligen att allt har alltid funnits. De säger så här:

”Från vårt perspektiv där det finns allting, så måste vi acceptera att det alltid fanns allting. Det fanns bara ett mindre antal-färre medvetande som kunde observera det som alltid fanns där.”

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om attraktionslagen och kvantfysik

HS: Jag undrar om ni kan svara på några frågor om fysik?

Abe: Det kan vi.

HS: En vän introducerade mig till er, något som jag är väldigt tacksam för. Jag har ofta hört er prata om politik och lagar och att det är utanför Vortex. Jag har studerat juridik men nu så studerar jag fysik och matematik, och jag gillar det verkligen.

Jag har fyra frågor som kan verka triviala men som handlar om basen för kvantmekanik och som det finns skrivna komplexa böcker om. Jag tänker alltid att ”de här människorna måste lida” eftersom böckerna är komplexa och matematiken i kvantmekanik …

Abe: Vi har gärna en diskussion med dig om detta, så långt Esthers vokabulär räcker till för att prata om detta område.

Det vi vill börja med är att människor kämpar inte hårt för att förstå hur lagen om gravitation fungerar eftersom den är konstant och ger människor en mätbar erfarenhet. Människor kämpar inte heller hårt för att förstå elektricitet. Ingen på den här planeten förstår egentligen vad elektricitet är men ni har lärt er att samla in den och använda den på ett produktivt sätt. Majoriteten av människorna trycker bara på strömbrytarna. Det vi lär ut här är samma sak: att trycka på strömbrytarna.

Det finns bara EN kraft; attraktionslagen

HS: Ok.

Abe: Vad vill du prata om?

HS: Människor pratar om fyra huvudkrafter som gravitation, elektromagnetism, kärnkrafter; stora och små och de största hjärnorna säger att det bara är EN kraft.

Abe: Det är EN kraft.

HS: Men ingen har kunnat konkludera det till EN kraft. Ingen kan förklara gravitationen.

Abe: Om de skulle titta på det som är konsekvent i de fyra krafter som de pratar om så skulle de se den gemensamma nämnaren i alla fyra.

HS: Ok, det var det jag tänkte att det måste vara EN. Jag skulle så gärna vilja ha klarhet för att kunna gå vidare. Den nästa frågan är:

När man tittar på en molekyl, en atom och man kan gå djupare till protoner, kvarkar och gå ännu djupare.

Universum ger oss det vi frågar efter

Abe: Den första frågan du vill ställa i alla dessa vetenskapliga frågor som du funderar över är:

Vilken relation har alla dessa aspekter som du nyss beskrev och nämnde, till varandra?

Men viktigare är:

Varför relaterar de till varandra?

När du ser att det finns likartade karaktäristika i dem; den där gemensamma nämnaren som vi pratade om. När vi pratar om attraktionspunkten så är det, det vi pratar om.

Du strålar ut en frekvens som hela universum responderar på. Allt i universum fungerar på det sättet. ALLT är på det sättet.

Det är en frekvens som sänds ut och som sedan drar till sig allt som är i närheten. Det är därför som vi säger att om du studerade de individuella aspekterna på de sakerna som du pratar om, så skulle du upptäcka vilken attraktionspunkt de har till varandra. Sen skulle du ha svaret på din fråga.

HS: Vad är svaret om man går djupare, djupare och djupare? De bästa hjärnorna inom det här området …

Svaren finns i det som rör sig framåt

Abe: Din fråga är bakvänd. Du vill gå djupare och djupare eftersom du är här ute i den yttersta framkanten av det ni känner till. Du vill gå djupare, djupare, djupare, men om du går ner till det djupaste, det som alltid rör sig framåt. Svaren finns inte i det djupare, svaren finns i det som rör sig framåt. De fortsätter att dra felaktiga antaganden när de går djupare. 

Om de istället skulle utgå från där de är och kännas vid att de står där de är, och sedan notera vad som händer därefter, så skulle de hitta svaren.

Men när de är var de är, och sedan försöker komma på VARFÖR de är var de är, då börjar de ta in så mycket motsägelsefulla antaganden.

HS: Men om man försöker hitta den minsta, minsta delen … var kommer det ifrån?

Abe: Det är ungefär som att säga:

”Här har vi en fullvuxen person som har ett brutet ben. Vad vi måste göra är att gå tillbaka till när hon var ett foster, även innan hon var ett foster, och sedan studera DNA:s för att kunna fixa detta brutna ben.”

Vi säger: Det är ett sätt att gå tillväga. Eller så kan du utgå från där du är nu och de komponenter som är närvarande och studera dem. Sen ställer du frågan om vad du vill ha.

Det är meningslöst att leta i det som varit

Så här ligger det till, det här skulle vi vilja att vetenskapen skulle förstå:

Detta universum ger till människor vad de frågar efter. Om du kan vara där du är, och sedan ställa frågor om vad du vill ha, då kommer svaren om vad som är nästa steg till dig.

Varför gå tillbaka? Det skapar bara förvirring. Det beror på att du lägger in alla teorier, vetenskapsmän, filosofer och alla människor som levde för länge sedan och som gjorde starka ställningstaganden av sina observationer. Men det hände långt innan ni kommit så långt som ni har kommit.

En del av det man kom fram till då är fortfarande giltigt. Det vi säger nu, säger vi för att du ska kunna höra vad vi säger.

Människan tror att hon måste gå tillbaka till ursprunget men det går inte att gå tillbaka. Det går inte att gå tillbaka och när du försöker göra det snurrar din hjärna ihop sig till en knut. Det beror på att ditt Inre Jag tittar inte tillbaka.

Ditt Inre Jag tittar aldrig tillbaka och när du försöker titta tillbaka så förlorar du din klarhet om det som är här och nu och som rör sig framåt.

Jerry och Esther var i Orlando, Esther körde och de hade ett nytt navigationssystem i bilen. Jerry var inte så glad åt det nya systemet eftersom han var det gamla navigationssystemet. Esther var väldigt exalterad över det nya systemet och hon programmerade in destinationen de skulle till.

Efter att ha kört i ungefär 10 minuter sa Jerry: ”Vet du om att vi åker i precis motsatt riktning mot vart vi ska?

Esther protesterade och sa:

”Det kan inte vara möjligt, jag har ju programmerat in adressen dit vi ska. Jag gjorde exakt som jag skulle göra, jag gjorde inga misstag.”

Jerry sa:

”Det spelar ingen hur det har blivit så, men jag säger det bara, vi åker i motsatt riktning till vart vi ska.”

Esther sa: ”Jag har en bra idé. Vi åker tillbaka dit vi startade och börjar om. Sen kan vi var vi började åka åt fel håll. Var det jag som missade eller var det navigationssystemets fel.”

Jerry sa: ”Eller så kan vi starta om härifrån där vi är nu och åka dit vi ska.”

Vi förstår att när ni inte förstår något, så vill ni gå tillbaka till början. Det vi säger gör att du känner frustration, så vi låter dig prata.

HS: Ämph ..

Abe: Tyckte du att vår historia var lite intressant?

HS: Ja.

Abe: Tycker du att den var förenklad och trivial?

HS: Ja. (publiken skrattar)

Abe: Det är vad du måste göra med allt om det här med fysiken. Du måste göra den förenklad och trivial. Då kommer den att ta dig vart än du vill gå. Den kommer att bevisa sig självt. Den kommer att i det ”nya” visa sig vad den är.

HS: Men det är ju alla de där böckerna, det är komplext och det hjälper inte människor. Folk håller på att bli tokiga när de försöker räkna ut vad som pågår. Jag skulle vilja ha det i enklare ord.

Men det börjar ju med frågor om vad som är den minsta delen elektriska laddningen, hur fungerar det, hur fungerar kommunikationen av information mellan dessa små elektriska laddningar? Protoner, atomer, molekyler, organ, människor, planeter och universum?

En annan stor fråga är: Vad är medvetande? Ingen har kunnat förklara det, ingen fysiker. Var kommer energi ifrån? Vem sätter elektriciteten i rörelse?

Abe: Du är så insnurrad i komplexiteten av dessa frågor att du inte kan höra de enkla svaren. Vi ska definiera medvetande för dig.

Vad är medvetande?

Medvetande är vibrationer som ges ut från mer än ett ställe samtidigt. Den kraftfulla attraktionslagen samlar komponenter av medvetande tillsammans i strömmar av likvärdigheter som i sin tur skapar tankeformer som eventuellt blir till tankegestalter, som i sin tur eventuellt blir floder av tankar som eventuellt manifesteras i fysiska objekt.

HS: Men varifrån kommer det? Var kommer energin från? Vem sätter vibrationer på materia? Var startar det ifrån? De pratar om energi och ”gudspartikeln” men de vet inte var det kommer ifrån?

Abe: Det här är bästa sättet att på ett enkelt sätt förklara det här för dig. Vi ska starta här och sen går vi tillbaka till början.

Ingenting existerar utan en observatör

Varje tanke har både önskat och oönskat tillstånd inom sig och ingen tanke, alltså ingen vibration existerar utan någon som observerar den. Det är det första som gör människan konfunderad eftersom de vill gå tillbaka till början som de utgår från har ingen människa eller medvetande som kan observera.

Om något måste observeras för att överhuvudtaget kunna existera, så måste vi ju gå tillbaka till när den första observeraren fanns? Sen hittar människan på sagor, alla sorters religioner börjar den typen av grejer.

Överväg det här:

Om du kan acceptera att här och nu var inte början som den är nu. När du tänker en tanke så börjar den tanken omedelbart att tänka. Den tanken som du tänkte är nu vibrationer och därför är den medvetande. Vi säger att att den är så litet medvetande att du inte vill erkänna att den är medvetande. Men likafullt är den medvetande.

Allt har två polariteter

När du tänker en tanke, så börjar tanken tänka och i början har vibrationen, precis som nu, två polariserande sidor. Vi säger önskat och oönskat. På den tiden hade du inte sagt önskat och oönskat eftersom du inte erkänner att den fanns någon ”önskare”. Men det fanns en vibration som var närvarande eller frånvarande.

Närvarande och frånvarande, och det närvarande erkände det frånvarande, och det frånvarande erkände det närvarande så det fanns kommunikation mellan de här två. Eftersom det här existerade så kunde en till tanke komma, och en till osv.

Vi kan börja med den första tanken. Men du undrar hur kunde den första saken existera? Vem kan gå tillbaka till när det inte fanns någonting? Från vårt perspektiv där det finns allting, så måste vi acceptera att det alltid fanns allting. Det fanns bara ett mindre antal-färre medvetande som kunde observera det som alltid fanns där.

Om du bara börjar där. Det är ungefär som när du ska på en resa och du sätter dig i ett fordon och sen reser du. Men i den här konversationen så vill du återuppfinna bilen, bussen, flygplanet. Du vill börja från början innan fordonet är uppfunnet. Det är ungefär som att du måste förstå allt om fordonet innan du kan sätta dig i det och göra resan.

Vi säger att om du har det perspektivet kommer du att sakta ner resan.

HS: Många letar efter en formel som kan förklara hela världen?

Abe: Lika attraherar lika ( Attraktionslagen).

HS: Är matematiken till någon hjälp? Det är så många som …

Abe: Matematik är beviset på det. Matematiken stödjer attraktionslagen helt och hållet.

HS: Formeln E= mc2 och Plancks konstant, det finns två huvudspår och jag har försökt kombinera de två …

Abe: Den är bra, det är en riktigt bra.

HS: Jag är fortfarande förvirrad.

Abe: Det behöver inte vara förvirrande.

HS: En sak till, ni säger ju att lika attraherar lika men i elektromagnetismen så är det att lika poler stöter ifrån varandra.

Abe: Det du pratar om, stålet du pratar om är precis som vi sa i början. Det finns två motsatta poler i allt som existerar. Stålet som du pratar om drar till sig stål, stål drar inte till sig koppar. Lika attraherar lika.

Bara för att allting har två motsatta poler betyder inte, vi sa inte att allting är lika i båda ändar. Vi sa att allting har två motsatta poler. Och den saken som har två motsatta poler, attraherar det som är lika DET.

HS: Ok …

Abe: Var det till hjälp? Inte riktigt!

HS: Ja, men jag behöver nog lyssna på det här.

Relaterat:

Vad är andliga guider och hur får jag kontakt med dem?

Finns det parallella världar?

Gud och attraktionslagen – 10 förklarande punkter

Vad är det för skillnad för attraktionslagen och Gud?

Vetenskap (där hittar du bl. a ”What The Bleep Do We Know” som är en film om kvantfysik)

Finns det mörka och onda krafter, finns djävulen?