Vad betyder egentligen ego och ödmjukhet?

Den bokstavliga definitionen av orden ego och ödmjukhet ser du nedan:

OrdBetydelse
EgoJag, kärnan i någons personlighet. Personlighet kan betecknas som en persons själ, väsen, identitet, egenart eller natur.
ÖdmjukAnspråkslös, undergiven, underdånig, försynt, foglig, spak och lydig.

Vad är ditt ego?

Ditt ego är detsamma som ditt innersta Jag, ditt väsen eller din själ. Ditt ego är den unika och individuella delen av den helheten som vi alla tillhör. Varje människa är en individ med sina egna karaktäristika, karaktär, personlighet, önskemål och vilja.

Med andra ord så är EGO något bra, något som vi ska vara glada över.

Abraham pratar om att vårt EGO är vår attraktionspunkt och det är något att verkligen ta sikte på. Du attraherar in det som motsvarar vad ditt EGO sänder ut. Det är en enkel och tydlig riktlinje om du vill att attraktionslagen ska verka till din fördel.

Ska vi minska vårt ego?

Nej, du ska inte försöka minska ditt ego eftersom det är din unika person och personlighet. Du ska naturligtvis inte försöka hålla nere ditt ego. Du ska stärka ditt ego så mycket du bara kan. Därmed inte sagt att du ska på ett påträngande eller aggressivt sätt gå emot andra människor. Håll ditt ego klart, starkt och tydligt utan att för den skull försöka minska andra människors ego.

Många försöker få dig att inte se till dig själv, dvs ditt ego. Det dessa människor istället säger indirekt är du istället ska ta hänsyn till deras vilja. Att du ska ta hänsyn till deras preferenser och önskemål. Att du inte ska stå upp för dig och din person. Prata om motsägelsefullt!

De flesta pratar om ego som något dåligt. Men det är ju detsamma som att frångå det vi faktiskt har kommit hit till jorden för att göra. Vi har kommit hit för att välja och för att själva forma våra åsikter om saker och ting.

Ska vi fokusera på vårt ego?

Ja, vi ska fokusera på vårt ego. Eftersom vårt ego är vår attraktionspunkt vill vi se till att vi håller det i den frekvens som vi önskar ha. Attraktionslagen verkar ALLTID och i ALLA LÄGEN.

Det rätta EGO är det som du hade föresatsen om att vara. Det ego som du tar med dig från det icke-fysiska är att skapa din egen verklighet och att hålla dig utanför alla andras affärer. Att inte ägna en enda sekund till att övertyga någon annan om någonting.

Är det bra att vara ödmjuk?

Nej, det är inte bra att vara ödmjuk eftersom det är detsamma som att förminska din egen kraft och inte erkänna din styrka och din egen vilja. Många hävdar ju att ödmjukhet är något fint och bra. Men jag tror att de som anser det egentligen menar:

”Det är bra att du är ödmjuk och viker dig för min vilja”   

När du inte står upp för dig själv är det lätt att känna sig som ett offer. Det här är en viktig sak därför att när du känner dig som ett offer så är du ute ur Vortex. Att vara ödmjuk är ett sätt att minska känslan av sitt eget värde.

När du blir ”ödmjuk” så förnekar du din kraft och styrka. Du förnekar att du är en förlängning av Source och det som du tycker är viktigt. Att vara ödmjuk och vara ett offer är i samma område vibrationsmässigt. Frekvenser som inte alls är till vår fördel.

Vad är Vortex?

Nedan har jag sammanfattat en session där Abraham klargör begreppen ”ego” och ”ödmjuk” utifrån det icke-fysiska perspektivet och attraktionslagen.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om ego och ödmjukhet

HS: Tidigare sa ni att ödmjukhet är felaktigt, och det fattade jag.

Abe: Det är en av de där felaktiga premisserna, eller hur? Du har tränat dig själv i att vara ödmjuk utan att förstå att det är ett sätt att minska känslan av ditt eget värde.

HS: Är min fråga är om ”egot” också är felaktigt? På det sätt som människor använder ordet ”ego” verkar det som att ”egot” är något som orsakar mest konflikter?

Vad menas egentligen med egot?

Abe: Låt oss prata om vad du menar med ”ego”. När vi ser er i er fysiska form så vet vi att consiousness är den du verkligen är. En del av denna consiousness är den personligheten som du känner som dig själv. Den här personen som upplevs i din kropp och den här personen som uppfattar saker och ting från den utgångspunkten.  

Vi tittar på dig och kombinerar idén om att den icke-fysiska delen av dig förlängs in i den fysiska världen och manifesteras som dig. Vår idé om ”ego” är att det är din attraktionspunkt. Du kan använda den attraktionspunkten till att fokuseradig själv in eller ut ur Vortex.

Du kan kalla det dåligt eller bra, hjälpsamt eller inte hjälpfullt beroende på hur du fokuserar. I sig själv är det varken hjälpsamt eller inte hjälpsamt. Det är bara ett sätt som du använder det på.

Många människor vill hävda att icke-fysiskt är spirituell och att det som är fysiskt är materiellt. De säger också att spirituellt är bättre än materiellt och att det är därför som du ska vara ödmjuk.

Vi säger att det är en fullständigt fel uppfattning. Först och främst kan man inte skilja på det som är fysiskt manifesterat från det som är andligt eftersom det som är fysiskt manifesterat är en förlängning av det som är andligt.

Allt som du ser här i den materiella världen har en andlig bas. Om du försöker separera det fysiska från det andliga är som om du skulle separera dig själv från Source.

Hur ska vi se på våra egon?

Om vi var i dina skor skulle vi vara exalterade över vår möjlighet att fokusera. Vi skulle vara spirituellt inställda på Källenergin som finns inne i oss. Source visar sig för oss genom våra känslor. Vi skulle fokusera vårt ego så att det kommer i synk med den utgångspunkten som är Source. Då får vi den bästa av bägge världarna.

Vet du att utan Esthers EGO, hennes persona, hennes personlighet och utan hennes förmåga att framföra koncept genom sitt språk så skulle värdet av det du kan uppfatta som Abraham säger vara kraftigt försvagat.

Det beror på att vi har varit närvarande vibrationsmässigt hos er människor under en lång tid. De flesta av er har varit totalt omedvetna om vår närvaro. Det var först när någon (Esther) på ett ”egoistiskt” sätt gav oss en form och vokabulär som det blev tydligare för er. Före det var det bara någon enstaka gång som ni kunde uppfatta oss.

Med andra ord så är ni den ”egoistiskt” sökaren efter utveckling, alltså den delen som ÄR Source. DET kan inte vara mer värdefullt än så. Det är därför som dina två frågor passar ihop på ett magnifikt sätt. Frågorna om ödmjukhet och ego.

Att vara ödmjuk förstör kontakten med Source

Esther kommer ihåg en utfrågning från när hon var liten. De fick välja ett ord och sedan fick de definiera ordet och blev sedan utvärderade utifrån på vilket sätt de hade beskrivit vad ordet betydde. Esther valde att välja ordet ödmjuk. Hon kommer ihåg hur tokigt och fel det kändes att beskriva definitionen av ordet ödmjuk.

Det här var tidigt i hennes liv när hon precis hade börjat känna igen guidningen som kom inifrån henne själv. Det här är en viktig sak därför att när du känner dig som ett offer så är du ute ur Vortex och det välbefinnandet som du vill ha, kan inte komma till dig.

När du blir ”ödmjuk” så förstör du kontakten med Source och det som du tycker är viktigt. Att vara ödmjuk är vibrationsmässigt inte långt borta ifrån att vara ett offer. Att vara ödmjuk och vara offer är i samma område vibrationsmässigt.

Du kan välja att vara i synk eller inte. Du gör dina val utifrån din förmåga att fokusera. Bara för klarhetens skull så kalla din förmåga att fokusera för: ditt EGO.

Två riktlinjer för ditt ego

När du använder din förmåga att fokusera, vilket är detsamma som ditt EGO, att fokusera utanför det som är DU, så förlorar du din makt.

När du använder din förmåga att fokusera, vilket är detsamma som ditt EGO, att fokusera på ditt värde så återtar DU din makt.

HS: Tack!

Relaterade inlägg:

Sluta bry dig om vad andra tycker

Lär dig älska dig själv – ändra dina tankar

Hur viktigt är självkänsla?