Vad är det för skillnad mellan attraktionslagen och Gud?

Attraktionslagen är den starkaste lagen i Universum och den omfattar och sträcker sig över allt. Gud/Source/Källenergin är ren och positiv energi. Source/Källenergin eller det som människan kallar Gud är också det vi brukar benämna det kollektiva medvetandet. En del säger ”Allt som är”.

Source är vibrationer och attraktionslagen responderar på vibrationer

Source/Källenergin/Gud är vibrationer och attraktionslagen svarar på vibrationer. Attraktionslagen fungerar enligt principen: lika drar till sig lika. Så ju mer vi fokuserar på det som är ren och positiv energi desto mer ökar och växer det. Detsamma gäller motsatsen.

Source/Källenergin/Gud är så stark och så dominerande att även om alla människor på jorden skulle vibrera på låga frekvenser är det ändå inte tillräckligt för att förstöra planeten. När vi genom våra upplevelser ber om något annat än det vi upplever, så skapas det vi ber om omedelbart.

Egna reflektioner

Den slutsatsen som jag drar är att de är samverkande faktorer. Det här förklarar också allt på ett enkelt sätt. När jag verkligen förstod det här så vet jag också att jag genom mina önskningar om en bättre värld, faktiskt skapar en bättre värld. Det är en lättnad och innebär för mig ett helt nytt perspektiv på livet och världen.

Här nedan har jag sammanfattat sista delen av en session där Hot Seatern frågar om skillnaden mellan Source och attraktionslagen.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om skillnaden mellan Source och attraktionslagen

HS: Ok, jag känner till Source, jag vet att jag är Source. Jag förstår också attraktionslagen. Det jag vill veta är vad är den exakta skillnaden mellan attraktionslagen och Source? Hur relaterar de till varandra? Jag vet att attraktionslagen är som gravitationen; det är en lag men vad är det som skiljer mellan Source och attraktionslagen?

Abe: Attraktionslagen är en lag som sträcker sig över allting, det är en lag som svarar på vibrationer. Source är en vibration. Attraktionslagen svarar på vibrationer.

Det är därför vi säger att det ni upplever av kontraster här i den fysiska världen. Det som också gör att ni expanderar beror på att Source tar den expansionen och håller/blir den vibrationen.  Sen svarar attraktionslagen på den vibrationen, och strålar ut/blixtrar till den vibrationen till en fysisk manifestering i det som ni kallar den riktiga världen.

Skillnaden mellan attraktionslagen och Source är att Source är en vibration som attraktionslagen svarar på.

HS: Vilken är mer kraftfullt?

Abe: Attraktionslagen svarar på den vibration som finns. Allt som någonsin har levt och existerat har kulminerat till den här Vortex av skapande som ni nu kallar Source. Source är en ren vibration som inte har något motstånd.

När attraktionslagen svarar på den här rena vibrationen som inte har något motstånd så innebär det att evigheten är säkerställd. Det är därför som välbefinnande är lovad.

Här är människan som oroar sig för än det ena, än det andra. Människan som skjuter andra, rånar, plundrar och oroar sig för allehanda saker. När människan har sådana upplevelser så ber hon om förbättringar och Source blir de förbättringarna.

Det är därför vi entydigt kan säga till er att denna Source som ni vill kalla Gud eller Källenergi, vi kallar det ”Allt som är”. Det är den expanderade vibrationsmässiga verkligheten och är det samlade och bästa av det som har kommit fram av allt som har levt.

Det är så kraftfullt! Det är därför vi kan stå här och försäkra er att välbefinnande är Universums ordning, alltså det som gäller. Som människa kan du tillfälligt hålla dig själv borta från det välbefinnandet.

Ert välbefinnande och planetens välbefinnande är säkerställt därför att när ni ber så får ni. Ni är inte tillräckligt många, även om det skulle vara alla av er, som kan hålla er själva borta samtidigt från det som är Source för att kunna göra någon riktig skada på det här välbefinnandet som är utlovat, och som Source har blivit.

Det är ändå ”old news” i alla fall. Här borta, där era önskningar är, det är där det verkliga livet är i vilket fall.

Det är därför vi aldrig oroar oss för att er planet skulle försämras eller att livet skulle på planet skulle minska eftersom det går helt och hållet mot Universums lagar. Kontrasterna gör att det blir mer. Oavsett vad det än är som ni undersöker och säger: ”titta hur det här ser ut”, så säger vi alltid.

”Vad än det är som ni tittar på och ger er uppmärksamhet till är ”old news”. De här ”old news” har skapat nya och bättre nyheter som Source är vibrationsmässigt lika med, dvs detsamma som.”

Det är därför som ni måste veta att er planet inte är i fara.

HS: Tack så mycket Abraham!

Abe: Fick du svar?

HS: Absolut!

Relaterade inlägg:

Gud och attraktionslagen – 10 klargörande punkter

Finns det mörka och onda krafter i Universum?

Har vi en speciell livsuppgift?

Vad är meningen med livet?

Detta inlägg börjar vid 6,58 in på Youtube-klippet.