Vad är andliga guider och hur får jag kontakt med dem?

Det var först när jag kom i kontakt med Abraham som jag kunde förstå varför en del människor pratade om änglar och spirituella guider. Först då förstod jag att det beror på hur man som enskild människa tolkar den energin som är det kollektiva medvetandet. Tidigare hade jag avfärdat änglar som ”hittepå”. Men ska man hårdra det så är det sant, eftersom ALLT som vi upplever är egentligen en illusion. Det är tolkningar som vi själva gör – med hjälp av fantasin.

Har man en tradition eller bakgrund i vissa grupperingar där änglar är en vanlig symbol, t ex kristendomen samt om man betänker att ängel betyder ”budbärare av gud” på latin, då är det inte konstigt att änglar har en stor plats i människors medvetande. För mig, som inte alls har någon traditionell gudstro eller faiblesse för ritualer eller symboler har den typen av figurer aldrig resonerat med mig.

Eftersom vi människor är en förlängning av det som många kallar Gud, så kan man tolka att änglarna kommer med budskap från dig själv. Men eftersom alla tillhör den eviga intelligensen så kan budskapet komma från antingen helheten eller någon/några enskilda varanden.

Det kollektiva medvetandet kan sägas vara alla tankar som någonsin tänkts någon gång. Källenergin – Source är energi, energi som består av alla oss, inte bara människor utan även andra varelser. Vi människor är Source – en del av denna källenergi har manifesterats på jorden som människa, medan en större del av oss fortfarande kvarstår i den icke-fysiska världen.

Jag tänker att jag kanske skulle kunna översätta det till ordet ”själ”. Ordet själ är något som jag personligen har svårt för och inte resonerar med. Att jag inte är förtjust i ordet ”själ” beror på att många som använder ordet ”själ” – gör också implicit en distinktion såtillvida att de på något sätt isolerar företeelsen – ordet ”själ” som att det skulle vara en enskild enhet, ett eget varande som existerar utanför Source – källenergin. Jag vet att det är därför som ordet ”själ” aldrig resonerat med mig. Men jag har förstått att för många känns det som ett naturligt ord.

Det kollektiva medvetandet kan liknas vid en slags soppa; allt finns där, men det finns också delar som är specifika för varje individ. Med andra ord så medan jag lever mitt liv här på jorden så finns den större delen av mig kvar i den icke-fysiska världen. Det är förmodligen den delen som de flesta kallar ”själ”. Jag föredrar att använda orden; Source – Källenergi.

Alltså jag ÄR Source/Källenergi/Gud. Jag har ingen ”själ”, jag ÄR alltet.

Vi har alltid tillgång till all information och kunskap

Alla har kontakt med Source – källenergin. Source strömmar till, och genom oss hela tiden. Vi som människor kan antingen blockera denna energi eller tillåta energin att ta sig in i vårt medvetande. Att tillåta energin komma fram till oss gör vi genom att höja våra frekvenser något som vi enklast når genom meditation.

Många kallar detta för andliga guider, änglar eller något liknande. Många av de som pratar om andliga guider och änglar är övertygade om att de finns.

Men de flesta av dessa människor glömmer bort att alla människor tolkar och översätter energin individuellt. Det är absolut inte självklart att alla ser änglar. Alla vi enskilda människor tolkar energin utifrån våra egna preferenser, historia och erfarenhet.

Esther Hicks berättar om hur hon ville se Abraham och de visade sig i form av tusentals eldflugor som lyste upp rummet. Source, det kollektiva medvetandet är energi som olika människor tolkar på olika sätt.

Med andra ord är det sant om en person säger att den sett änglar och det är lika sant när någon annan säger att änglar inte finns.

Allt är energi och grundfrågan är; hur ska jag som människa få tillgång till den oändliga intelligensen?

Vid ett tillfälle kom jag i kontakt med min, sedan länge bortgångna, mor och hon uppenbarade sig i form av ett stort moln av svarta +-tecken. För mig var det tydligt att det var min mor, det fanns ingen tvekan om det. Å andra sidan kom jag vid ett annat tillfälle i kontakt med min avlidne man och han uppenbarade sig i form av att jag kunde se hans fysiska ansikte.

Kontakten med min mor skedde vid ett Abraham-event där den sista session var väldigt tät och handlade om personer som gått över till andra sidan. Jag blev inte förvånad att hon dök upp i det sammanhanget.

Kontakten med min bortgångne man kom efter att jag under en relativt kort tid hade en intensiv önskan att få klarhet i en fråga som involverade honom. Abraham brukar också säga att en intensiv önskan är väldigt kraftfull. Jag är den första att skriva under på det påstående.

Här nere har jag sammanfattat en session med Abraham och en Hot Seater som handlar om andliga guider och hur man får kontakt med dem.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om andliga guider och hur man får kontakt

HS: Jag har märkt att allteftersom livet har fortskridit har jag gått från lärare till lärare inom andlighet. Just nu är jag mitt i Abrahams lärande. Jag förväntar mig också att jag kommer att röra mig därifrån på något sätt.

Abe: Det du måste förstå är att när du har får den här erfarenheten, när du upplever det här så är du uppkopplad till den oändliga intelligensen. Med andra ord så finns det ingen begränsning av den eviga intelligensen som du har tillgång till. Du behöver inte Esther för att komma i kontakt med den här Vortex av evig intelligens, den finns där för er alla.

HS: Det är min fråga, jag tappar in i den där Vortexen ganska ofta genom andra sätt än vad Esther gör. Oftast så tappar jag in där i den eviga intelligensen genom att skriva. Ibland så tvivlar jag på svaren som kommer till mig.

Abe: Med tiden så kommer du att lita mer på det får. Det här är vad vi har märkt med er som just har börjat. Till en början så har ni först och främst en önskan om att komma i kontakt. Sen början ni tillåta kontakt och att få svar.

Det här är vad vi har märkt:

Om du har en fråga som är väldigt viktig för dig. En fråga som du har arbetat med och funderat på under ganska lång tid. Sen är det en ganska stor trolighet att under som frågan pulserar inom dig så kan du få en del tvivel, tvivel som är kontraster. För att du ska ta emot från Source – källenergin så måste motståndet inom dig lägga sig så att du kommer upp i hastighet med energin.

Meditation är verktyget som gör att du kan ta emot budskap

Det som är lite knepigt med det är att om du är i en situation som gör att du inte mår bra eller oroar dig för något eller inte förstår något som du verkligen vill förstå, så är du inte vibrationsmässigt i synk med svaret som du hoppas på att få. Det är därför som meditation är ett sånt bra verktyg eftersom meditation öppnar passagen till svaret. När du mediterar så tystar du dina tankar och när du tystar dina tankar så slutar du tänka. När du slutar tänka så stoppar du ditt motstånd. När du stoppar dina motstridiga tankar så höjs dina frekvenser och du kan börja ta emot information.

Kom ihåg att steg 1 i processen är att fråga. Steg 2 är att svaret kommer, det är Source roll. Steg 3 är att du måste vara i hög frekvens för att ta emot svaret.

När du har en fråga och du gör steg 1; alltså frågar, och du är medveten om att du inte vet svaret, då är du INTE en frekvensmässig match till svaret.

För Esther var det här väldigt bra eftersom Jerry var den som hade alla frågorna. Esther hon bara följde med och var obekymrad och obrydd. Hon hade ingen obesvarad fråga som hon funderade över. Jerry däremot hade massor med frågor och han fick aldrig nog av att ställa nya frågor. Esther kunde bara slappna av och låta svaren komma.

Om du har någon annan som kan ställa frågorna, medan du slappnar av och tar emot svar, så är det ett bra sätt. Det är väldigt viktigt att förstå att det är två helt olika segment; fråga respektive tillåta svaret.

Ägna tid åt att formulera din fråga

Du kan ägna 2-7 dagar, egentligen hur mycket tid du vill åt att formulera frågan. Låt din universella erfarenhet hjälpa dig att formulera frågan. Skriv ner frågan och försök vara klar över vad du frågar. Varje dag som du skriver ner frågan kan du också säga: ”jag förväntar mig ett svar på det här, och jag kommer att lyssna efter svaret.”

När du är klar över att frågan är som du vill ha den, då kan sitta ner på en tyst plats för att ta emot svaret. Stoppa tankarna, känn att dina frekvenser höjs. Sen slappnar nu av och låter svaren komma till dig.

Med tiden så kommer du kunna ta emot svaren på ett klart och tydligt sätt. Du kommer inte att ifrågasätta riktigheten i svaren.

Det är viktigt att du slappnar av, och sen gör. Det är viktigt att du gör det om och om igen eftersom ju oftare du gör det, ju mer säker kommer du att bli.

Esther tog emot oss från första stund som hon började ta emot information från oss. Men hon visste inte om att hon gjorde det eftersom för att kunna ta emot svaren måste du vara i synk med frekvenserna innan du kan ta emot. När du är i synk med frekvenserna så ÄR du frekvenserna och det de representerar.

Esther brukade säga till Jerry efter en session: ”det där kändes inte annorlunda än en fråga om var vi ska äta lunch”. Jerry brukade säga att det var mycket, mycket mer än det. Från Jerrys perspektiv så kunde han verkligen känna vilket klarhet det var i svaren.

Hur ska du veta om svaren är tillförlitliga?

Du är inte bra på att bedöma din förmåga att ta emot. Du måste vara i synk för att kunna ta emot det, och när du är i synk då ÄR du det redan. I det läget säger du: ”jag är inte säker på om det är jag eller om det är något som jag tar emot.”

Det finns bara en sak som vi vill guida dig om detta och det är att så länge du känner att du mår bra, att det känns bra när du tar emot svaren då kan du vara säker på att du tar emot signaler från Source.

Med att det ska kännas bra menar vi; upplyft, glad, intresserad, entusiastisk eller passionerad. Så länge det känns bra när du tar emot, då vet du att du är i synk. Då vet du att källan i det du tar emot är något som är bra för dig.

Om du känner dig grinig, rädd eller något annat som inte känns bra, då plockar du inte upp svaren från Source – källenergin. Source – källenergin ger aldrig den typen av information. Det som du plockar upp då är effekten av de ackumulerade tankarna från människors tankar.

Du kommer aldrig mer att ifrågasätta att du ÄR Source

Vi säger att du ska se till att du är i ett tillstånd av icke-motstånd. Se till att du känner dig så bra som möjligt på känsloskalan och sen lita på det som kommer. Gör det så ofta som du har tid med. Om du gör det så kommer du att utveckla en relation som är så meningsfull att du aldrig mer kommer att ifrågasätta att du är en förlängning av Source.

Du kommer också att se att Source finns där för att assistera dig. Inte att Source berättar vad du ska göra, utan Source assisterar dig och supportar dig. Inte för att du behöver assistans och support, utan för att du ska kunna leva ett fullständigare och mer levande liv med fler otroliga och härliga upplevelser.

Om det är bara du, ingen annan person som är med, så är det bästa när du vill ha svar på någon fråga att lägga tid mellan frågan och svaret. Låt det gå en stund innan du sätter dig för att ta emot svaret.

HS: Det är intressant hur lätt det är att glömma bort den där känslomässiga guiden. Jag har faktiskt aldrig applicerat det vid mina meditationer, alltså ”hur bra känns det här”. Jag har inte tänkt på det, jag har bara kollat efter svar. Ibland så resonerar svaren med mig, ibland inte.  Jag har inte tänkt på om det känns bra eller ej.

Abe: Många människor ställer frågor eftersom de har något dilemma. Det betyder att de har dilemma-frekvensen aktiv och då kan de inte höra svaren.

Om du har en fysisk vän som pratar med dig, och du är helt positiv och glad och medan din vän är förtvivlad och mår dåligt, då kan din vän inte höra vad du säger. De kan inte ta in det. I det läget så är du bara irriterande för dem. ”

Har du någon gång haft någon ”positiv” människa kring dig som sagt:

”Du vet att du skapar din egen verklighet, du måste bli mer positiv”

Du tänker då: ”Aldrig att jag skapar min egen verklighet, om det stämde skulle du inte vara här.”

Bry dig inte om vad andra tycker

Att hålla koll på frekvenserna är det viktigaste. När det handlar om saker som är viktiga för dig så måste du hitta ett sätt att prata om det och tänka på det på ett sätt som känns bra för dig.

Det är det som jobbet handlar om; prata på ett sätt så att du kommer i synk med dina önskningar.

De flesta gör inte det speciellt effektivt eftersom de är för intresserad av vad alla andra tycker och tänker. Du frågar:

Vad tycker du? Vad tycker du?”.

Det kan göra dig tokig eftersom alla har olika utgångspunkter och de vill dessutom ha olika saker från dig. Saker som kommer att tjäna deras egna själviska intressen.

Du behöver vara mycket klar och tydlig med vad du vill och även vara vaksam på hur du känner, om någonsin ska kunna veta om du rör dig till, eller ifrån dina egna önskningar.

HS: Så det första är alltid att formulera frågan?

Abe: Steg 1, det är steg 1. Se till att du har formulerat frågan först. Men vi säger också att låt det vara en tidsskillnad mellan när du ställer frågan och när du sätter dig för att ta emot svaret.

Det bästa är en separation mellan när du ställer frågan, som du ofta gör när du är frustrerad över något, och när du tar emot svaret.

För att komma i ett läge där du kan ta emot svaret är meditation oftast det bästa sättet. Meditationen tystar din hjärna så att aptjattret försvinner och du kan släppa in Source.