Om Abraham-Hicks

Abraham-hicks.se är en sidan där jag skriver om attraktionslagen som jag uppfattar den och på det sätt som jag har lärt mig att den fungerar. Det var först när jag träffade på Abraham-Hicks (Abraham) som polletten föll ner och jag började förstå hur attraktionslagen riktigt fungerar.

Allt som jag skriver här utgår ifrån Abraham och den tolkning av Abraham som Esther Hicks gör. Det är min tolkning och mitt sätt att se på hur världen fungerar och hur attraktionslagen styr det som händer i våra liv.

Jag rekommenderar alla som är intresserade av attraktionslagen att gå till ursprungskällan; dvs Abraham-Hicks.com eftersom min tolkning är min. Varje människa är unik och vi uppfattar inte världen på samma sätt, även om vi tror att vi ser och uppfattar saker och ting på samma sätt.

Abraham-Hicks har skrivit ett flertal böcker, varav flera är översatta till svenska. Det bästa är att du läser de engelska böckerna. De är skrivna på ett lättillgängligt sätt med ett språk som är lätt att förstå. Det är stor skillnad att läsa böckerna på ursprungsspråket engelska jämfört med de svenska översättningarna. Men upplever du att det är för svårt med engelska, så gå på den svenska varianten.

”Ask and it´s given” är den första boken som Abraham-Hicks kom ut med. På svenska heter den: ”Be så du ska få” av Esther och Jerry Hicks.

Abraham-Hicks Publication har tillåtit videoklipp från deras workshops att publiceras på Youtube. De tillåter klipp som är upp till ca 15 minuter långa. Det finns en mängd av Youtube-kanaler som publicerar klipp från Abrahams workshops. Du kan i princip skriva in vilken fråga du vill i sökfältet och du får massor med klipp som behandlar just den frågan.

Esther pratar väldigt fort och i början kan det vara svårt att hänga med om du är ovan engelska. Men ett sätt att underlätta är att ställa in hastigheten på klippet så att det går långsammare. Det gör du genom att klicka på kugghjulet vid videoklippet och ställa in hastigheten.

Jag har studerat Abraham sedan 2013–2014, i princip på heltid. Det har gett mig en sådan stor förståelse för hur vi de facto skapar vår egen verklighet. Jag känner en djup och stor tacksamhet för det jag har lärt mig och hur det har påverkat mig och mitt liv.

Jag vet att jag, endast jag och ingen annan eller någonting annat, skapar mitt liv. Det har inneburit en stor frihet att få den kunskapen. Samtidigt så måste jag medge att ibland känner jag mig frustrerad över att jag inte alltid lyckas tillämpa och applicera den kunskap som jag faktiskt har.

Jag är dock i gott sällskap 😊. Inte ens Esther Hicks lyckas alltid agera på det sätt hon vet att hon borde göra. Det är lite kul när man hör Abraham prata om Esther och hennes förehavanden på klippen från workshoparna.

Abraham har i princip bara ett svar på alla frågor och det är: ”Get happy”

Vem är Abraham?

Abraham är det namn som Esther fick till sig i början när hon började ta emot budskap från en annan dimension. Abraham är inte en egen varelse, utan egentligen det kollektiva medvetandet. Abraham vill inte kalla Esther gör för kanalisering utan säger istället att:

 Esther höjer sina frekvenser till den nivån vi är och sen kan hon ta emot block av tankar som hon tolkar och översätter utifrån den personen hon är – ungefär så säger Abraham.

Namnet Abraham är bara ett namn som Esther fick till sig utifrån den erfarenhet, eller egentligen icke-erfarenhet av spirituella frågor. Esther beskriver sig själv som en person som var fullständigt ointresserad av religiösa och andliga frågor. Just därför var hon så perfekt lämpad för att kunna höja sin frekvens och kunna vara mottaglig för högre frekvenser. Hon hade det som Abraham brukar säga: ”no resistance”, alltså inget motstånd.

Det är motståndet som gör det svårt för oss människor att kunna höja våra frekvenser till den nivån där vi låter det vi skapat komma in i våra liv. Men vi ska också ha klart för oss att utan motstånd (våra kroppar är en form av motstånd) så skulle vi vara rent medvetande, inte de fysiska varelser vi är som människor.

Abraham förklarar vilka dom är

Här nere finns ett klipp där Abraham förklarar vilka dom är. Jag har gjort en kort sammanfattning, men jag rekommenderar verkligen att lyssna på klippet.

Abraham säger så här:

Vi är den vibrationsmässiga essensen som är lika med det maximala av allt som har levt; både fysiskt och icke-fysiskt. Vi är en energi som medvetet och konstant expanderar beroende på villigheten av fysiska upplevelser och de önskningar som fysiska upplevelser bidrar till, och som aldrig slutar komma.  

Vi är den expanderande versionen av var och en av er och vi är den rena essensen av den expanderande versionen av den som ni är. Vi är inte bekymrade över era problem eftersom era problem inspirerar expansionen eller lösningen på problemen.

Vi kan bara vara lika visa som er visdom, lika mycket kärlek som den kärlek ni har och lika smarta som ni är briljanta.

Vi kan inte vara mer än vad ni tillåter oss att vara. När ni upptäcker något hos oss som ni anser vara värdigt eller nyttig så måste ni förstå att det är bara är en ren reflektion på den som ni är. För ni kan inte få det från oss, om inte ni är det också.

Vad är Vortex?

Abraham pratar om att vi ska vara i Vortex för att manifestera det vi önskar. Direktöversättningen av Vortex är ”virvel” och Vortex är enligt Abraham:

”En frekvensmässig plats där alla våra önskningar finns.”

Jag tolkar Vortex som detsamma som Kvantfältet; dvs det okända utrymmet som finns i all materia. Ett tomrum som kvantfysikerna studerar och ännu inte vet vad det består av.

Esthers man, Jerry Hicks (gick över till andra sidan 2011) var den i paret som var intresserad och ville ha svar på många, många frågor om hur världen fungerar och varför det ena eller det andra händer. Det är intressant att lyssna på gamla klipp där Jerry ställer frågor till Abraham. Det är ingående frågor om allt möjligt. Det finns klipp på Youtube som är väldigt fascinerande och lärorika att lyssna på.

Hur går en workshop med Abraham till?

Esther kommer in på scenen, ställer sig och börjar meditera. Efter ett par minuter så börjar hon prata. Det är Abraham som hon tar in och hon tolkar med sina egna ord de budskap hon får. Efter att ha sagt några inledande ord, säger hon sen ungefär:

Vad vill ni prata om?

De som vill ställa en fråga till Abraham räcker upp sina händer och sedan väljer Abraham en person som får komma upp på scenen och sätta sig i den s k Heta Stolen. Personen ställer sin fråga, och Abraham svarar. Efter att personen är nöjd med svaret så går personen av från scenen och nästa urvalsprocedur fortsätter. Abraham håller på ungefär en timme i taget och sedan blir det paus 20 minuter, för att sen fortsätta workshopen. I regel är workshoparna 3–4 timmar långa.

Hur blir man vald till Heta Stolen?

Abraham väljer ut de personerna som har en hög frekvens. Abraham beskriver det som att det är de personer som lyser upp som de väljer. Att lysa upp eller ha en hög frekvens på en workshop med Abraham får man antingen genom att man inte har något motstånd eller så är ens önskan så stark, så kraftig att den inte går att undvika.

Man kan också bli vald till Heta Stolen för att det finns många människor i publiken som har samma fråga som den som blir vald.

Var är workshoparna någonstans?

Abraham-Hicks har workshops och seminarier främst I USA men Abraham-Hicks kommer ibland även till Europa. 2019 hade Abraham en 2-dagars workshop i Amsterdam. Det var ca 2 800 personer på eventet i Amsterdam 2019. Stämningen var superhärligt underbar, man kände riktigt hur alla var ”höga” av energin som strömmade 🙂 .

Det var var meningen att de skulle komma tillbaka 2020 för ytterligare en workshop där men coronapandemin satte käppar i hjulet för det.

Esther gillar kryssningar och därför har Abraham-Hicks flera kryssningar varje år. Varje sommar en kryssning i Alaska, på våren en kryssning i Karibien. Det förekommer även kryssningar i Europa och i Australien.

Det har varit några s k Land crusingar i Mexico. Det är som en kryssning, fast på land på ett 5-stjärnigt lyxhotell. En veckas Abraham seminarier på en lyxresort med All inclusive! Frågar du mig, så kan det inte bli bättre! Jag har själv varit på två av dessa kryssningar på land eftersom jag inte är så förtjust i fartygskryssningar.

Bilden här nere kommer från Land crusingen i Cancun 2016 där ett par deltagare byggde denna fantastiska sandskulptur på stranden.

Jag som skriver här heter Kerstin Hofgren och är en passionerad Abrahamster. Min väg till Abraham och attraktionslagen hittar du här.