Motstånd mot livet – 10 tips för att komma vidare

Att inte försöka förbättra verkligheten – attraktionslagen visar vägen

Om livet inte är som du önskar, om saker händer i ditt liv som inte alls känns speciellt bra. Kanske inte bara mindre bra – utan faktiskt väldigt, väldigt uselt och eländigt, vad gör du då? Här får du 10 råd som gör att du får attraktionslagen att verka till din fördel.

  • Ska man alltid välja ”minsta motståndets väg”?

Abraham hävdar att ofta att ”minsta motståndets väg” är det bästa. Allt som vi aktivt fokuserar på, drar till sig mer av detsamma – det är så attraktionslagen fungerar. Att försöka minska motståndet allt eftersom borde ju innebära att motståndet minskar. Det är ju rent logiskt korrekt. Men att fokusera på motstånd, vilket man gör om man ”försöker minska motståndet” så innebär det faktiskt att motståndet är aktivt – och ökar därmed.

Det här kan vara lite svårt att ta in i början men faktum är att vid närmare eftertanke så är det helt i linje med attraktionslagen. Om du fokuserar på att minska motståndet, attraherar du mer motstånd.

  • Uppåt- och nedåtgående energier

Det finns två vägar att välja; antingen väljer du en väg med uppåtgående energier, alltså positiva känslor eller så väljer du den andra vägen som är de negativa känslorna du känner när du tänker på något som du inte gillar, inte vill ha eller något som inte har manifesterats ännu. 

Attraktionslagen funkar alltid; dvs det du fokuserar på växer. Med den kunskapen i bakhuvudet är det logiskt att fokusera på bra känslor, såna känslor som gör att du mår bra. Det är ingen idé att försöka ”jobba” sig till att känna positiva känslor inför något som du faktiskt INTE gillar. Konsekvensen av det blir naturligtvis att fokusera, dvs tänka på något helt annat än det du inte gillar.

  • När du kommer i synk och harmoni med den du verkligen ÄR

När du är i synk med ditt Inre Jag, då är du i kontakt med den uppåtgående energiströmmen. I det läget kommer tankar till dig. Du tänker inte dem, utan de kommer till dig. Det som är både intressant och lite kul tycker jag är att det kan komma tankar som inte alls har något att göra med det du vill ha.

Det kan vara tankar och impulser om helt ”ovidkommande” saker, t ex att du får en impuls att välja en annan väg än du brukar, att du väljer att göra något som du inte brukar och när du gör det möter du någon person som kanske ger dig information som du behöver eller kontakt med någon som kan ge dig värdefull information.

Du kan aldrig veta vad det ena eller andra leder till. Men rådet är att följa impulserna om du är i ett ”bra känslotillstånd”.

  • Din personlighet har betydelse för vilket val som är lättast för dig

Det har faktiskt betydelse vilken typ av person du är. En del av oss har en personlighet med starkare motstånd. För en person som har starkare motstånd inom sig är det omöjligt att med ren viljestyrka välja en uppåtgående energispiral. Det är går inte och det är ingen idé att försöka. Du måste först göra så att du blir redo att välja den uppåtgående spiralen.

För att göra dig själv redo ska du meditera och dagdrömma. Det är det lättaste sättet att ”gå ur vägen” för ditt eget motstånd.

  • Bästa verktyget – dagdröm

Det bästa verktyget för att ”gå ur vägen” är att dagdrömma om det du vill ha. Men välj dina dagdrömmar noga. Det är ingen idé att dagdrömma om något som du känner dig illa tillmods av att du inte har ännu.

Välj dagdrömmar som gör att du på ett enklare sätt hamnar i en uppåtgående känslospiral, dvs att du mår bra av det du dagdrömmer om.

  • Försök inte att förbättra verkligheten

Som jag skrivit om ovan så ska du INTE försöka göra verkligheten bättre eller att försöka gilla något som du faktiskt inte gillar. Du ska istället dagdrömma på ett sätt där du inte känner något motstånd vilket innebär att dagdrömma om saker som gör att du bara känner positiva känslor.

Det viktigaste i allt detta är att du ska sluta slå på dig själv när du känner negativa känslor.

  • Tappa in i energiströmmen – få upp farten

Momentum (rörelsen framåt) är det som gör att saker och ting går snabbare och snabbare. Attraktionslagen ser till att det är så. När du är i synk med uppåtgående energiströmmar och ju oftare du är det, desto lättare går det att fortsätta att vara i dessa bra energier. När du är där så ser attraktionslagen till att du inte kommer i kontakt med negativa saker.

  • De fyra första stegen i skaparprocessen

Steg 1 är när du ber om något du vill ha. När du upplever saker som du inte vill ha, då vet du vad du vill ha i stället. Steg 1 är det som för utvecklingen framåt. Utan önskan – inget skapande.

Steg 2 är att så fort du ber om något, så skapas det omedelbart. Source blir det du ber om.

Steg 3 är när du tar emot det som är skapat. Du kan bara ta emot när du inte har något motstånd. Motstånd är detsamma som att känna negativa tankar som t ex oro eller rädsla för att du inte ska få det du vill ha.

Steg 4 är när du verkligen har förstått hur attraktionslagen fungerar och du är duktig på steg 3. När du har förstått att motstånd är ett naturligt stadie och du också vet att det är ingen idé att försöka förändra något du inte vill ha. Steg 4 är att du använder tekniker och verktyg som gör att du istället för att bli upprörd, synkar dig själv till Source – ditt Inre Jag.

(Läs vad Abraham säger om de fyra olika stegen i sessionen nedan. Jag har inte tidigare hört Abraham förklara och beskriva steg 4 så utförligt.)

  • De bästa verktygen

Det bästa rådet för att komma ifrån negativa tankar och känslor är att meditera eller sova. Man måste bryta känslotillståndet och det gör man med att ta en tupplur eller meditera. Meditera är bättre än att sova, men kan du inte meditera, ta en tupplur istället.

Direkt efter meditationen eller tuppluren kan du börja dagdrömma. Eftersom du är i ett neutralt stadie blir dagdrömmeriet lättare och nu ska välja dina dagdrömmar noggrant.

  • Din sanna styrka

Din sanna styrka hittar du när du inte låter verkligheten påverka dig på ett negativt sätt (steg 4). Din sanna styrka hittar du när du tränar dig på att se på saker och ting som du inte gillar, som information eller ungefär som olika data. Data/information som i sig är objektiva och där du VÄLJER vad du vill ha. Du väljer var du ska ha sitt fokus vilken innebär att DU har kontrollen, ingen annan kan kontrollera dig om du inte reagerar negativt.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om att inte försöka förbättra verkligheten

Här har jag sammanfattat en session med Abraham som handlar om att man inte ska försöka förbättra verkligheten genom att anstränga sig för att ändra sin egen uppfattning. Den här sessionen går verkligen på djupet när det gäller attraktionslagen och här får du en större och djupare förståelse för hur attraktionslagen fungerar. Abraham pratar ofta om att vi ska följa ”minsta motståndets väg” och här utvecklas det resonemanget.

Ska man alltid välja ”minsta motståndets väg”?

Abe: Esther frågade oss häromdagen:

 ”Abraham, har jag fattat det här rätt? Om jag alltid gör mitt allra bästa för att hitta vägen som är ”vägen med minsta motstånd” så kommer det att leda mig dit där jag inte har något motstånd?”

Vad tror ni? Det verkar ju logiskt, eller hur? Jag väljer vägen med minsta motstånd, så jag väljer mindre motstånd, och lite mindre motstånd och ännu mindre motstånd. Till slut borde jag ju komma dit där jag inte har något motstånd, eller hur?

Men här kommer det som skaver eller svårigheten: Varje gång som du tänker på den där tanken som har motstånd i sig och som du försöker göra till en tanke med mindre motstånd i sig – så är motståndet fortfarande aktivt inom dig. Motståndet finns ju där eftersom du försöker hitta mindre motstånd.

Du kan försöka lugna dig själv och du kan försöka göra allt du kan för att minska ditt motstånd. Du kan räkna till 10 och göra en hel massa saker. Nu är det ju inte så att vi inte rekommenderar dig att minska ditt motstånd.

Vi rekommenderar dig att försöka hitta den tanken som känns bäst, det gör vi verkligen. Vi tycker verkligen att du ska göra vad helst du kan för att lugna dig själv.

Vägen till inget motstånd får du genom att inte ha något motstånd under tiden du synkar dig själv till att inte ha något motstånd.

Det gör du genom att fokusera på det du vill ha efter att du har mediterat, fokusera på det du vill ha när du känner dig som bäst. Attraktionslagen förstärker det tillståndet som du är i.

Om du inte har något motstånd och du vill se glimtar av vad det innebär att inte känna något motstånd. Då kan du dra ut allt av den känslan av att inte ha något motstånd.

När du uppskattar och är tacksam för något och fokuserar på det på ett medvetet och avsiktligt sätt för att behålla den högre frekvenser längre, då kan momentum kan börja röra sig åt det hållet.

Uppåt- och nedåtgående energier

Föreställ dig att du står här och det finns en spiral med den där energin som är uppåtgående och utan motstånd. Sen finns det en annan spiral som är på snabbt nedåtgående. När du upplever att energin hos dig själv är på snabbt nedåtgående då finns inget annat alternativ annat än att ta en tupplur eller meditera. Det är oftast det enda sättet att bryta nedåtgående momentum.

Allt som vi tidigare har sagt gäller fortfarande, det vi gör nu är att prata om något som är större än ni tidigare har känt till. Anledningen att vi säger detta nu är att ni frågar på ett starkare sätt.

När ni står där med den uppåtgående spiralen och den nedåtgående spiralen, där den uppåtgående spiralen är under påverkan av Source eller den nedåtgående spiralen som är under påverkan av något som är mindre upplyftande och som har mindre påverkan av Source, då har ni valmöjligheter.

Din personlighet har betydelse för vilket val som är lättast för dig

Om du har en personlighet som har mer motstånd inom dig så låter attraktionslagen dig inte att välja den uppåtgående spiralen utan vidare, även om du vill det.

Du måste få det ur vägen, du måste göra dig redo för att bli redo att välja den uppåtgående spiralen. Hur ska du göra då rent praktiskt?

Vi säger inte om att du måste ta tag i situationen och göra den bättre. Vi säger att du istället ska gå ur vägen ur den aktuella situationen. Vi säger hur du ska göra, och vi säger att du istället ska dagdrömma.

Bästa verktyget – dagdröm

Dagdröm om ditt liv på ditt eget sätt, dagdröm om det du vill ha. Vi säger att du sålla selektivt i vad du väljer att dagdrömma om. Du ska välja dina dagdrömmar på ett sånt sätt att du ofta och regelbundet hamnar i den uppåtgående energispiralen.

Vi säger inte att du ska försöka ta allt som du inte är nöjd med och försöka göra så att det kommer in i den uppåtgående energispiralen.

Försök inte förbättra verkligheten

Försök inte förbättra verkligheten. Gå istället in i ett drömstadiet där du inte har något motstånd.

När du går in i drömstadiet så får du en försmak av energin av det du vill ha, du får en försmak av erfarenheten att ha det du önskar dig. Det gör att du uppdaterar din känslomässiga medvetenhet.

För det första gör det så att du blir mer bestämd om att du ska dagdrömma mer. Det andra skälet är något som vi verkligen vill att ni ska höra mer än något annat. Det är att vi säger att:

Du ska sluta slå på dig själv när du känner negativa känslor.

Gör allt du kan för att undvika negativa tankar och känslor

I ett läge där du inte kan ändra dina tankar och känslor måste du göra det du kan för att tysta de negativa tankarna. Om du är bra på att meditera kan du meditera istället för att sova. När du mediterar tystar du ditt sinne och dina tankar och då kan komma in i den uppåtgående energiströmmen. Men om du inte kan meditera, om det inte går; ta en tupplur istället.

När du kommer i synk och harmoni med den du verkligen ÄR

När du kommer in i den uppåtgående energiströmmen, när du får en glimt av den du verkligen är, när du hittar det där läget där du är utan motstånd, då kommer saker/tankar att komma in i dina tankar.

De tankarna är utan motstånd, men de tankarna kan handla om helt andra saker. Det kan handla om flugfiske, de kanske handlar om att ha sex eller njutbara saker som inte alls är relaterade till det du försöker förbättra.

Tankarna är inte alls relaterade till det du vill förbättra därför att när du är fokuserad på det du vill förbättra så är momentum sånt att du inte kan förbättra det du vill förbättra.

Tappa in i energiströmmen – få upp farten

Det är så du gör för att göra dig redo för strömmarna i livet. Du tappar in i strömmen, du ser till att få upp farten. När du får upp farten och synkar med energin som flödar då kommer saker som brukade bekymra dig inte längre göra så att du bekymra dig för det. Sakerna som brukade bekymra dig blir så obetydliga jämfört med kraften som finns energi som flödar genom dig.

HS: Det känns som om att jag är såå, såå nära att ha ett liv som är så mycket bättre än någon annan som jag känner.

De fyra första stegen i skaparprocessen

Abe: Ja, och du gör så här att när du är i steg 1 så ser du att det är bra att vara där. Det är faktiskt därför du kom hit till jorden. Sluta slå på dig själv när du är i steg 1 och dra ut så mycket du kan av det när du är i steg 3. Känner du till stegen?

Steg 1 är när du upplever kontraster; dvs. när du upplever saker så vet du vad du inte vill ha, och vad du vill ha. Att be om något är steg 1.

Steg 2 är att när du ber om något så får du det. När du ber om något så blir Source frekvensmässigt lika det du ber om. Det du ber om skapas direkt! Det finns ett frekvensmässigt ställe där allt du ber om finns- Du kan kalla det ett drömstadie eftersom det inte ännu är manifesterat. Vi kallar det för realitet-verklighet eftersom det är en absolut realitet att det du ber om det skapas direkt till dig. Steg 2 är där den frekvensmässiga verkligheten skapas och din begäran blir besvarad.

Steg 3 är när du befinner dig ett tillstånd av icke-motstånd där du kan ta emot inspiration, impulser och behagliga tankar om det du vill ha. När du är effektiv i steg 3 så är det detsamma som steg 4.

Steg 4 är att vara riktigt, riktigt bra på steg 3. Steg 4 är något som du kan ha åstadkommit genom vårt samtal här. Steg 4 är när du förstår var energierna är, det är att förstå vad icke-motstånd är. Det är också att förstå att ha motstånd är helt normalt. Det är när du förstår att motstånd inte är något dåligt, men att det inte är något du vill ha hela tiden.

Steg 4 är att veta vad negativa känslor egentligen betyder och att du hittar fler sätt att komma ut ur det. Steg 4 är att vara en mästare på att synka sig till Source, men det är INTE att röra sig uppåt i känsloskalan i den bemärkelsen att du försöker hitta tankar som känns bättre och bättre. Steg 4 är att förstå att det finns ett rum där motstånd inte finns. Det är där som ditt Inre Jag finns och att ditt Inre Jag är fokuserad på allt som du vill ha. Steg 4 är att du lär dig verktyg som gör att du kommer i synk med energiströmmen-ditt Inre Jag.

De bästa verktygen

Vilka är då verktygen? Meditation är det bästa verktyget av alla. När du är effektiv i din meditation så stoppar du dina tankar. Och när du stoppar dina tankar så stiger dina vibrationer. När dina vibrationer höjs, så tunar du in till energiströmmen.

Det är det som vi säger är att stiga åt sidan för sitt motstånd. Att dagdrömma är att också stiga ur sidan för sitt motstånd.

Vet du om att allt som du skapar, oavsett om det är din privatpraktik, ett imperium eller en rörelse, en relation eller ett magnifikt byggnadsprojekt; ALLT som du skapar på det sättet är klart till 99,99 % innan du tar första plankan eller spiken på ditt bygge. Det mesta av allt du skapar är skapat i detta rum.

När du vet hur mycket du har åstadkommit. Det mesta är redan gjort och är redan här och allt du ska göra är att komma upp i fart så att du kan bevittna hur det föds.

När du förstår den här bilden och förstår vem du är och varför du är här och allt det här med den icke-fysiska medvetenhetens kännedom och intresse för dig. Den icke-fysiska delen av dig som är så intresserad av varje sak som betyder något för dig.

Nästa gång du känner negativa känslor så kan du säga:

 ”jag hamnade lite på sidan här, men Source är fortfarande på min sida och kommer alltid att vara. Source kommer inte att ha någon hållhake på mig, ingen kommer att säga att de är trötta på att hålla min plats. Ingen kommer att säga ”ta det, eller hoppa av”, ingen kommer att säga det.

Du har skapat något som är så väldigt njutbart för Source fokusera på. När du också tappar in i det och känner kraften av det, då lär du andra genom ditt exempel.  

Vi pratar inte om hur du ska skapa situationer som du alltid kommer att gilla. Det här är inte ett samtal om hur du ska få saker och ting att hända och att du aldrig mer kommer att behöva göra saker som du tror att du inte vill göra. Det är absolut inte det här samtalet handlar om.

Din sanna styrka

Det här samtalet handlar om att när du får din sanna styrka så känner du inte negativa känslor över sånt som att brukade göra, att du inte skulle behöva göra saker som du inte vill göra. Anledningen är att nu ser det med nya ögon.

Det är inte agerandet eller beteendet eller inte ens den mänskliga responsen som bekymrar dig. Det som bekymrar dig är att du vänder dig från sanningen. Ju mer engagerad, involverad och connectad till den sanna Källan som du är. Desto bättre du blir på det, då får du oftare glimtar av det. När det händer kommer du att känna ännu mer glädje över allting.

Du kommer att känna mer glädje eftersom då kommer du inte att känna att du har tappat kontrollen. Då kommer du att istället för att se på saker som du inte gillar, som något som du inte vill ha. Då kommer du istället att se på saker du inte gillar enbart som information/data. Du kommer att se på det som en process, ett insamlande av information så att du ska kunna bestämma dig för vad du vill ha. Eftersom du har kontrollen, du låter inte ”verkligheten” påverka hur du känner dig.

Du kommer att se att du alltid har kontrollen och att du har haft en missuppfattning att du inte skulle ha kontrollen. Du ser att du gett bort kontrollen till någon annan som faktiskt inte har förmågan att ta kontrollen över dig