Kan man tänka sig frisk?

Du kanske har hört historien om mannen som fick en dödsdom av sin läkare men som satte sig och såg på roliga filmer i 3 månader. Tillbaka hos läkaren uppdagades det att mannen hade tillfrisknat och det visade sig att alla tecken på sjukdomen var helt borta!

Det är många år sedan jag hörde den historien, som är en sann historia, och jag kommer ihåg att jag hade mycket svårt för att tro att den skulle vara sann när jag hörde den första gången. Det finns också en hel del exempel på människor som mirakulöst har tillfrisknat från dödliga sjukdomar.

Det här var långt innan jag kom i kontakt med attraktionslagen. Nu vet jag ju att det är precis så man ska hantera en sjukdom.

Attraktionslagen är den starkaste lagen i universum, och den som styr allt. Attraktionslagen innebär att det finns bara attraktion, attraktion och attraktion. Ingenting annat! Ju mer vi fokuserar på oönskade saker, desto större blir dom. Sjukdomar är inget undantag.  

Anledningen till krämpor och sjukdomar är motstånd. Motstånd mot att låta den naturliga, rena och positiva källenergin flöda genom dina celler. Våra känslor är det som är orsaken till sjukdomar. Det är ett tämligen kontroversiellt sätt att se på sjukdomar. Jag är övertygad om det, har egna erfarenheter av det och har också tagit del av en mängd olika studier och källor som visar på det. Längst ner finns några länkar.

Vad är då kärnan i detta resonemang:

  • Source – källenergin är ren och positiv energi.
  • Cellerna består av absolut ren och positiv energi.
  • När vi sätter upp motstånd – inte tillåter energin att flöda fritt, det är då sjukdomar uppstår.
  • Alla sjukdomar har känslomässiga orsaker (Se bl. a Louis Hay som skrivit flera böcker om detta)
  • Motståndet är tankar (rädsla, oro, ilska etc.) som frekvensmässigt inte är i synk med källenergin.
  • Om vi tillåter energin att flöda, vilket vi kan göra genom våra tankar, då kan vi eliminera motståndet och därmed tillåta det naturliga friska.

Nedan har jag sammanfattat en session med Abraham som handlar just om hur vi faktiskt kan tänka oss friska.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS)

HS: Jag har hört från olika källor att kroppens alla celler är utbytta på ungefär 1 år. Jag har en vän med diabetes och hennes bukspottskörtel har inte fungerat på många år. Jag har också en annan vän som har nervskada som hindrar hennes händer att fungera.

Hur kan vi skapa den perfekta cellen ur ett frekvensperspektiv för att kunna förnya den kroppsdel som inte fungerar?

Abe: Om vi tittar på den mänskliga kroppen och alla dess celler, det finns triljoner celler i kroppen. Föreställ dig en liten by som du observerar på avstånd. Det här samhället har en del destruktiva trosuppfattningar. En klok och vis person säger till dig:

”Oroa dig inte, i sinom tid så kommer alla de här personerna att vara döda. De kommer att vara utbytta till en helt ny by.”

Det du hör ger dig hopp, och du frågar:

”kommer alla att dö samtidigt? Kommer alla att bli utbytta vid samma tillfälle?”

Du får svaret:

Nej, en del försvinner och så kommer det nya, sen så försvinner några stycken och så kommer det nya.

Du tänker:

”Det kommer att ta ett tag för de här oönskade tankarna att så att säga urvattnas eller minska. Dom som är kvar har ju fortfarande kvar sin tro. Dom tror på det där felaktiga, och dom kommer att lära ut det till dom nya som kommer.”

Det är ungefär på samma sätt som det händer med era kroppar eller grupper av celler. När en grupp av celler i en specifik del av kroppen börjar uppföra sig på ett särskilt sätt. Då har den här gruppen av celler samma kraft att påverka andra celler som är i närheten.

Cellerna består av absolut ren och positiv energi

Skillnaden mellan analogin om människorna i samhället och cellerna i kroppen är att cellerna i kroppen består av absolut ren och positiv energi. Cellerna är aktiva och instinktivt så arbetar dom för sin personliga överlevnad. Något som vi har försökt påverka er alla att göra. Vi vill att ni ska vara själviska i er personliga upplevelse.

Cellerna i era kroppar det första som kallar livskraften till sig.  Frågan om liv eller död beror på att cellerna kallar livskraften till sig.  

Cellerna kallar, och Source svarar på cellernas begäran. Om det var så allt det allt som det handlade om, så skulle dessa celler, om de hamnade lite på avvägar korrigera sig själva. De skulle korrigera sig själva automatiskt. Cellerna vet hur dom ska vara och hur dom ska må bra. Source skulle svara med att ge cellerna det dom behöver för att må bra.

Men det finns en sak som påverkar cellernas möjlighet att ta emot det dom ber om. Det är påverkan av ert mindset; attityden eller känslotillståndet som människan har. Alltså människan som är den som härbärgerar dessa celler.

Kan man rikta energin – hela specifika delar av kroppen?

Vad var din fråga?

HS: Eftersom de här processerna håller på och jag skulle vilja bli yngre eller om jag vill hela någon del av min kropp. Jag har ett ärr och jag vet att alla celler kommer att förnyas på den lilla biten av huden inom en kort tid. Frekvensmässigt så vill jag instruera cellerna, nej förresten, jag vill tillåta att cellerna…

Abe: Bättre ord, så bra att du stoppade dig själv där och använde en annan vokabulär. Lyssna här på vad skillnaden är mellan den slags handlingsinriktad vägen när du sa: ”instruera” cellerna och skillnaden den känslomässiga resan som är att hitta något som man känner att man mår bra av att tänka på.

Det är skillnad att gå ur vägen och låta cellerna ta emot det som dom har bett om. Det är nyckeln till helande.

Nyckeln till helande

Nyckeln till helande är att starta med det som är grundläggande, nämligen att välbefinnande är det naturliga för kroppen. Och att du sen gör allt du kan för att inte störa eller förhindra det som är det naturliga; nämligen välbefinnande.

Nästa steg är att förstå att om du stör eller förhindrar cellernas välbefinnande så känner du negativa känslor. Negativa känslor är indikationen på att du stör eller hindrar cellernas naturliga välbefinnande.

Gör ditt bästa för att känna dig så känslomässigt bra som möjligt. När du gör det, så tar du hand om allting.

HS: Kan man rikta det till en speciell kroppsdel?

Abe: Ja, det kan man. Men DU behöver inte vara den som gör det. Det är inte din uppgift. Om du riktar det till en speciell del av kroppen så fokuserar du, utan att du vill, på det som är fel med den kroppsdelen. Dina ansträngningar blir med andra ord kontraproduktiva.

HS: Mmh, det verkar vettigt.

”Helande” kan vara kontraproduktivt

Abe: Ofta är det så att en healer ser någon som är i behov av ”reparation” och deras attityd är:

”Jag ska lysa mitt helande ljus på det där”

Det är förståeligt att dom tänker så, men det förstärker problemet eftersom problemet inte är att cellerna inte frågar. Det är redan gjort, cellerna har frågat och Source har svarat. Det som är, är att det är man inte låter svaret komma.

Att rikta helande energi hjälper inte. I regel blir det mer motstridiga saker i energin, så det blir inget helande.

När du riktar mer positiv källenergi till ett område där motstånd redan finns, så blir det mer obehag. Det är därför många frågar:

”Är det normalt att allt helvete bryter loss i mitt liv när jag börjar meditera”?

Vi svarar: Ja, eftersom när du börjar meditera så börjar energin flöda och då visar sig dom områdena där du har motstånd lättare. Det gäller speciellt i början.

Vad gör duktiga helare?

En helare som är duktig på sin sak, är en som lugnar och uppmuntrar sina klienter. Då kan klienterna börja tillåta cellerna att ta emot svaren som cellerna har frågat efter.

De allra bästa healingorden kommer här. Det är en fras som är till fördel för alla, oavsett om dom kan höra det eller ej är:

Du kan uppleva välbefinnande. Dina celler vet exakt hur dom ska fråga och vad dom ska göra, och om du helt och hållet kan gå ur vägen och lita på Source, så skulle du bli frisk igen.

Cellerna vet vad de behöver och de frågar direkt ifrån sin källa av liv. Om du inte ställer dig i vägen för det, så kommer cellerna att hitta sitt tillfrisknande. Om några cellerna gör det, så kan fler celler göra det, och om det är tillräckligt många cellerna som gör det, så kommer du att må riktigt bra”

Det är kraftfullt!

Hur gör man det när jag har ont, hur gör jag det när någon har gett mig en etikett som skrämmer mig.

Då säger vi att du måste separera de två resorna.

Tillit och tro

Du kan ha sjukdomen och känna dig hoppfull eller du kan ha sjukdomen och känna dig rädd. Du måste trösta dig själv.

Ord som tillit och tro är verkligen irriterande. Men det finns en vibration i dom orden. Tillit och tro; de orden har i sin kärna frekvenserna som innebär ”utan motstånd”.  Dom orden är en plats utan motstånd där det finns en förväntan på välbefinnande, även innan jag har några orsaker till att förvänta mig det.

Vad människor oftast säger är: ge mig en orsak till att känna hopp, så kommer jag att känna mig hoppfull. Eller så säger dom ge mig en anledning till att känna tillit, så kommer jag att känna tillit.

Det är därför så många metoder, så många behandlingar och så många som håller på med olika sätt för att folk vill ha hopp. Alla som kan ge människor hopp är kraftfulla helare.

Om du kan hitta ett sätt att verkligen ge människor hopp, tillit och tro då har du hjälpt dom med deras känslomässiga resa. Och när du gör det så kommer de naturliga resurser att ta hand om allting annat. Allting annat är egentligen bara ett spel för galleriet. Ingenting av det har någonting att göra med vad som verkligen händer.

Kirurgin: bara en förklaring i efterhand, medicinen: kan göra att du tror. Allt det där  men inte kärnan i botemedlet.

Så vad sa vi nyss?

Vi sa:

Här är du, i en situation som du inte vill vara i. Du är sjuk, din kropp värker. Och genom den upplevelsen, den kontrasten, så föds en starkare och mer klar önskan från dig än vad som tidigare kommit från dig förut. Din önskan gick skarp och klar och Source hörde den, svarade på din fråga: hjälp är på väg omedelbart.

Sen sa en kirurg:

”Låt oss göra så här, det kommer att hjälpa”.

De orden gjorde att du blev lugn och kände tillförsikt. Ditt motstånd minskade så att du kunde tillåta botemedlet som du ville ha.

Eller någon sa: ”här har du en ört.” Och din tilltro till örterna orsakade dig att tro.

Det viktigaste att göra

Att komma i synk med Source – ditt Inre Jag – källenergin är det som gäller, det som hjälper. Vi bryr oss inte om hur du kommer i synk med ditt Inre Jag.  Det spelar det ingen roll hur du kommer dit, det enda som betyder något är att du kommer dit.

Vi försöker inte försöka få dig att avstå från kirurgi, medicin, örter eller olika metoder. Vi försöker inte leda dig bort från att handla/agera. Vi vill bara guida dig till att först och främst uppmärksamma din känslomässiga status. Om du gör det, så blir agerandet/ handlandet så mycket enklare.

HS: Tack så mycket!

Relaterade inlägg:

Hur helar man sig själv?

Vad kan man göra åt depression och ångest?

Relaterat

Mina favoriter inom det här området är:

Louise L Hay: ”Du kan hela ditt liv”. Louise L Hay relaterar alla sjukdom till känslomässiga orsaker och ger även en översikt vad olika sjukdomar beror på. Superintressant och klargörande på många sätt.

Bruce Lipton: https://www.brucelipton.com/

Joe Dispenza: https://drjoedispenza.com/