Hur lång tid tar det att manifestera? – Attraktionslagen förklarar

Det behövs bara 68 sekunder för att manifestera det du vill ha. Du kanske reagerar med att tänka: ”det stämmer inte”, jag tänker hela tiden på det jag vill ha, och ändå kommer det inte, så det stämmer inte.”

I den här artikeln får du en beskrivning hur det egentligen fungerar. Attraktionslagen kickar igång efter 17 sekunder. Det betyder att efter att ha tänkt en tanke i 17 sekunder så kommer en tanke till dig som matchar den, alltså lika drar till sig lika. Om du håller stadigt fokus i 17 sekunder x 4, alltså 68 sekunder så är manifesteringen inom räckhåll. Här får du en förklaring i 7 punkter hur attraktionslagen fungerar och varför ett konsekvent och stadigt fokus är nödvändigt för att det du vill ha ska kunna manifesteras.

  • 1. Attraktionslagen svarar alltid på dina vibrationer. Allt i universum är vibrerande frekvenser. Det som det mänskliga ögat uppfattar som fast materia är inte det. Med ett tillräckligt kraftfullt mikroskop kan du se att det du tror är fast materia faktiskt vibrerar. Attraktionslagen fungerar så att lika drar till sig lika. De frekvenser du vibrerar på, är detsamma som det du får in i ditt liv. Det finns inga undantag för den universella lagen.
  • 2. 68 sekunder är allt som behövs. Efter 17 sekunder x 4 så sätter momentum igång. Momentum betyder rörelse framåt och när momentum sätter in blir det som en rörelse som inte går att stoppa. När det gäller attraktionslagen och momentum innebär det att det är i princip omöjligt att stoppa manifesteringen så snart momentum kommer igång.
  • 3. Nyckeln är stadigt fokus. Du kanske tänker att: ”jag tänker ju på det jag vill ha, varför kommer det inte?” så beror det på att du inte är stadig i dina tankar. Ditt fokus är inte på det du vill ha utan du fladdrar fram och tillbaka mellan tankar på det du vill ha och att det ännu inte har kommit in i ditt liv. Om du stoppar dig själv i ett tidigt stadie av negativa känslor kan du ta kontrollen över ditt liv.
  • 4. Negativa känslor är en vibrationsmässig match till det du inte vill ha. Varje tanke, och därmed känsla, som är negativa gör att du inte kan manifestera det önskade. Negativa tankar är också tankar som t ex: ”jag vill ha det här, men jag har det inte än”.
  • 5. Konstant och stadigt fokus skapar en vana. Genom att träna upp dig på att skifta fokus till tankar och känslor av högre frekvens så etablerar du en vana. Tänk vanan att t ex motionera regelbundet. Gör du det tillräckligt ofta och länge så blir det en vana, något som blir en naturlig del i ditt liv. På samma sätt är det med dina frekvenser. Att skifta till högre frekvenser blir till slut en vana, ett automatiserat beteende.
  • 6. Håll vibrationerna höga och stadiga tillräckligt länge. Det är när du är tillräckligt stadig och konsekvent i dina vibrationer som manifesteringarna sker. Att sluta titta på hur ”verkligheten” ser ut och istället i princip stoppa huvudet i sanden och dagdrömma är det bästa du kan göra ur manifesteringssynpunkt.
  • Använd attraktionslagen och momentum till din fördel. Om du etablerar en vana att ständigt fokusera och försätta dig i högre frekvenser innebär det att du på ett medvetet sätt kan använda attraktionslagen till din fördel. Det betyder att du VET att du är skaparen av din egen verklighet och att du är skaparen av ditt eget liv. Ingen annan kan göra detta åt dig.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om hur lång tid det tar att manifestera

Här har jag sammanfattat en session som handlar om att det bara tar 68 sekunder för att få momentum och att du kan använda dig av den kunskapen för att skapa det du vill ha i ditt liv.

HS: Idén om MER är något som jag verkligen gillar.

Abe: mer av allt?

HS: Mer av det jag önskar. Tack!

Abe: Attraktionslagen känner det. Vi vill ge dig mer av allt som du fokuserar på; det du önskar eller det du inte önskar. Attraktionslagen säger inte:

Åh, vi vet att han inte vill ha det där, vi håller det tillbaka”

Attraktionslagen svarar alltid på dina vibrationer

Attraktionslagen svarar på dina vibrationer. Vi är petiga, och när du säger MER vet vi att du menar MER av det du önskar.

Det är svårt att få igång momentum eftersom vi avbryter hela tiden, eller hur?

HS: Nej, det är ok.

68 sekunder är allt som behövs

Abe: Låt oss tala lite om momentum. När du håller din uppmärksamhet på något så lite som 17 sekunder så kickar momentum igång eftersom en annan liknande tanke kommer som en respons på den första tanken. Nu blir det mer momentum, och gör det igen och när du passerar 68 sekunder, vilket är 17 x 4, så har du fått igång momentum så mycket att det mest troligt kommer att inträffa på ett eller annat sätt. 68 sekunder är inte så lång tid, eller hur?

Vi ska ta en till historia om momentum, sen ska vi höra vad det är du vill prata om.

Föreställ dig själv på toppen av en höjd i San Fransisco. Du har din bil där och ingen växel är i, parkeringsbromsen är ur. Du är intresserad av hur momentum fungerar så du bestämmer dig för att testa vad som händer om du puttar på bilen lite grann.

Du puttar på bilen och när den börjar rulla så förstår du vad som skulle kunna hända när du tittar ner på början av berget. Det här är början av momentum, så du stiger fram framför bilen och tar emot den med din kropp. I det läget är allt ok, bilen slutar rulla. Du har stoppat momentum av något som du inte alls vill ska hända.

Det var lätt att förstå det, eller hur? Du förstår precis vad det är vi pratar om. Men om bilen istället rullar nerför höjden innan du kommer på att du vill stoppa momentum då förstår du också vad som kommer att hända. Bilen kommer ta med dig ner i vattnet.

När du förstår att momentum är din vän, precis som attraktionslagen är då kommer du att kunna använda den till din fördel. Genom att lära dig att bli medveten om hur du känner dig i de tidiga stadierna kan du använda attraktionslagen till din fördel.

Nyckeln är stadigt fokus

Nyckeln till medvetet skapande är att förstå att momentum är en del av din upplevelse och att du har kontroll över momentum i de tidiga stadierna, inte när det hela har börjat rulla. När du förstår det kan du börja använda dina tankar på ett medvetet sätt i de tidiga stadierna. Det är vad vi nyligen har börjat kalla: ”Gå ur vägen för manifesteringen”.

Om du väntar för länge så att momentum gör att manifesteringarna av dina tankar börjar komma runt dig så är det svårare att stoppa det oönskade.

Men om tar fast dina oönskade tankar i ett tidigt stadie kan du lätt ändra de tankarna. Det gör du genom att lära dig känna igen den disharmoni du känner.  

Nyligen har vi börjat prata om att varje gång du upplever något som du inte vill ha, så sänder du ut raketer av önskningar av det du vill ha. Du sänder ut dina önskningar till Vortex som är stället där dina alla dina önskningar finns.

Alla de där önskningarna gör att det blir momentum, mer momentum, mer momentum av det som du önskar. Det är ett momentum som snurrar. Det finns en Vortexversion, en vibrationsmässig version av det som du vill ha som är väldigt praktisk/verklig som tar upp alla komponenter som samverkar för att det ska bli fysisk verklighet.

Vad är Vortex
Vad är Vortex?

Frågan är:

”Är du en vibrationsmässig match till din egen Vortex”.

Ibland är du det, ibland är du inte det. Ibland är det så att du vet mer om vad du inte vill ha än vad du vill ha. Då är du inte en vibrationsmässig match till dina önskningar.

När du hittar ett sätt att vara en vibrationsmässig match till dina önskningar, dvs att dina vibrationer är mer i synk med det som du önskar istället för det du inte önskar, då kommer manifesteringarna.

Negativa känslor är en vibrationsmässig match till det du inte vill ha

Du är en energimässig varelse som ger ut vibrationer hela tiden. Det finns också en Vortexversion av dig där Källenergin som du också är, finns. Denna del av dig ger ut en annan vibrationer än vad du gör.

Ett exempel på det är att du vill ha något som du inte tror att du kan få. Ditt Inre Jag är en match till dina önskningar medan du är en vibrationsmässig match till frånvaron av dina önskningar. När det händer så känner du den disharmoni som du beskriver som negativa känslor.

För att du ska kunna vara den som manifesterar fullt ut, alltså för att kunna se, höra, lukta, känna etc versionen av dina önskningar, så måste du hitta ett sätt att skapa en vana som gör att du hamnar i synk med det som finns i din Vortex.

Vi har pratat om din attraktionspunkt eftersom vi vill att du ska bli medveten om vad det är du attraherar in. Vi vill att du ska bli medveten om vilka vibrationer du ger ut eftersom det är det som betyder allt.

Skapandeprocessen är i tre steg. Steg 1 – du ber om något, steg 2 – Vortex börjar snurra med allt som du bett om. Så fort du ber om något så existerar det i en vibrationsmässig verklighet. För att det ska bl ”verklighet” så måste du en stadig vibrationsmässig match till önskningar. Du måste bli en ”troende”, du måste tro på att det du önskar dig ska komma. Det är steg 3.

Konstant och stadigt fokus skapar en vana

Du måste ha en konstant tanke på det du vill ha så att det blir en vana hos dig. Att det blir en sån vana att du tror på dina önskningar och att du vet i hela din kropp att de existerar.  

Vi har kallat där du är för attraktionspunkt, din ”grid” (rutnät). Det är som en stomme, ett skelett; du tror på det och du vet att det finns.  När du gör det är det som att du skapar stommen av det du vill ha och sen gör attraktionslagen att stommen byggs på med alla detaljer som du har bestämt ska finnas.

Genom ditt liv har du har sållat och sorterat ut vad du vill ha och inte ha, så har du valt detaljerna som du vill ha. Allt det har redan samlats ihop av Source-Källenergin och attraktionslagen.

Det finns en Vortexversion av dig och det finns en version av dig där du står i Grid-versionen av dig själv och frågan är ju:

”Är du i synk med Vortexversionen av dig själv?”

Dina känslor är nyckeln till detta. Om du lever ditt liv och känner dig för det mesta ledsen då är du inte en vibrationsmässig match till allt det som du placerat i din Vortex. Din Grid-version och din Vortex-version matchar inte vibrationsmässigt. Och då kan det som finns i Vortex inte flöda på ett lätt sätt in till dig. Attraktionslagen ger det inte till dig. Eller rättare sagt så är du inte i synk den sanna och riktiga versionen av den du verkligen är.  

Din signal som du ger ut är något annat än den signal som du vill ha. När det är så kan du inte göra det du har i Vortex verkligt. Du kan ännu inte uppleva det i din fysiska verklighet.

Känsloskalan - attraktionslagen
Känsloskalan – attraktionslagen

När du rör dig uppför känsloskalan och börjar känna dig mer hoppfull, ja då är du närmare. När du känner dig hoppfull så kan det bli så att du får en glimt av det du placerat i din Vortex. Det börjar se ut som om det kommer att hända.

Håll vibrationerna höga och stadiga tillräckligt länge

Men det är inte förrän du har varit stadig i ditt praktiserat av de vibrationer som matchar det du vill ha som det kan manifesteras. Kom i det här läget när du vet:

Det har inte manifesterats ännu, men det är inget som du bryr dig om därför att du har tillit till universums lagar. Du har fullt förtroende för din förmåga att fokusera. Du vet att du är skaparen av din egen verklighet. Du vet att du kan justera dina vibrationer med egen viljekraft. Du vet att du kan det eftersom du har gjort det tidigare. Kanske inte för just det här ämnet eller frågan eftersom det kanske är ett svårare ämne. Men du har tillräckligt med förtroende för att universums lagar är stadiga och konsekventa. Du har också tillräckligt med förtroende för naturen i ditt Inre Jag, att du vet att du är värdig och du vet ditt värde.

När du får ordentlig grepp och förståelse för hur allt det här fungerar och att du under de tidiga stunderna av din dag medvetet väljer i vilken vibration du ska starta din dag då har du grepp om hur du skapar på ett medvetet sätt.

Du startar din dag modfälld, du hade kanske ett gräl innan du gick och la dig.  När du vaknar på morgonen går dina tankar direkt till grälet eller så kan du se dagen som en ny och fräsch start där du kan starta ett annat momentum om du vill eftersom gårdagens momentum är ännu inte på gång. Istället så väljer du en annan frekvens, en frekvens som är högre och innebär ett bättre mående. Om du gör så har du ett medvetet skapandet i din hand.

Använd attraktionslagen och momentum till din fördel

Vi har pratat mycket om ditt val av olika frekvenser som du vill sända ut, ditt val av att använda momentum till din fördel. Det blir rätt kul när du förstår att du har ett val de första stunderna av en dag. Och att du kan behålla en hög frekvens ett tag. Under de första dagarna när du gör ett sånt val kanske du inte kan hålla dina frekvens höga särskilt länge. Men tillräckligt länge så att det blir lättare nästa dag, och den tredje dagen blir det lättare till dess att du börjar varje dag i en hög frekvens.  

Varje dag kommer du att vara i såna stadiga höga frekvenser så att du tillåter så mycket av det du vill ha, komma in i ditt liv. När du gör det så kommer inte kommer att ta lång tid innan du blir en som tror på din egen förmåga att kunna ha höga frekvenser. Du blir en som tror på din egen förmåga att skapa den verklighet du vill ha.