Hur fungerar attraktionslagen – en förklaring på djupet

Att verkligen förstå attraktionslagen på djupet och kunna applicera den kunskapen och förståelsen i ditt liv är det bästa du kan göra för dig själv. Förutom att du kommer att kunna manifestera dina drömmar och önskningar så kommer du också att förstå vad och varför saker händer i ditt liv. Du kommer också att förstå att ingenting ”händer dig” utan att du faktiskt skapar allt som händer i ditt liv. Nycklarna till ditt drömliv finns i att på djupet förstå attraktionslagen.  

11 nycklar till en djupare förståelse för hur attraktionslagen fungerar:

  • 1. Att veta och att tvivla

Du vet vad du vill ha men du ger ut motstridiga signaler genom att tänka och säga:  ”jag vill ha det här, men…”. I samma ögonblick har du gått emot dina önskningar, saktat ner manifesteringsprocessen och kanske t o m stoppat den. Sluta med motstridiga signaler, tänk aldrig realistiskt.

  • 2. Du kan bli, få och ha ALLT det du vill

Det finns inga som helst begränsningar i att skapa det du vill ha. Men om den dominerande vibrationen hos dig är det du kan uppfatta med dina sinnen, så får du det du redan har.

  • 3. Du reagerar på det du upplever

Frigör dig från det du uppfattar med dina fysiska sinnen och hänge dig istället till dina fantasier och drömmar. Bortse från verkligheten och lev så mycket du kan i fantasin istället.  

  • 4. Hur stor del av tiden är du en match till dina önskningar?

De flesta är större delen av sin tid INTE en match till sina önskningar. Det är oftast bara korta stunder som dina frekvenser matchar dina önskningar. Genom att bli mer konsekvent och medvetet vibrera på önskade frekvenser skapar du det du vill ha.

  • 5. Du är bra på att tolka vibrationer med dina fysiska sinnen

Det gör också att du uppmärksammar det du ser i din omgivning och det finns också en strävan hos de flesta av oss att vara objektiva och realistiska. Det är det här med att vara realistisk som sätter käppar i hjulet på dina manifesteringar.

  • 6. Det är meningen att du ska uppleva och välja

Vår uppgift här på jorden är att uppleva olika saker och utifrån de upplevelserna välja vad vi föredrar. De flesta fastnar i detta viktiga steg och fokuserar på det man INTE vill ha, istället för att fokusera på det man vill ha.

  • 7. Det finns två delar av dig; en fysisk- och en icke-fysisk del

Vi människor är en förlängning av Source-Källenergin. Det innebär att vi existerar både i fysisk form som människor samtidigt som en större del av oss existerar i den icke-fysiska energin. Den icke-fysiska versionen av dig är den del av dig som är din guide.

Om du känner negativa känslor om något så beror det på att du inte är i synk eller harmoni med den icke-fysiska delen av dig. När du känner negativa känslor om något, så är det en signal på att du är på väg åt motsatt håll mot dit du vill.

  • 8. Så här går skapandet till

När du ber om något som du vill ha så skapas detta omedelbart genom att den icke-fysiska delen av dig BLIR den frekvensmässiga essensen av det du ber om. Det du ber om gör att Source-Källenergin, tillika den icke-fysiska delen av dig, expanderar. (Detta är anledningen till att universum expanderar)  

Attraktionslagen fungerar så att matchande vibrationer attraheras till varandra. Attraktionslagen är   svarar alltid konsekvent på alla vibrationer och det finns inga undantag. För att kunna manifestera det du vill ha måste du matcha Source-Källenergins vibrationer som är ren och positiv energi.

  • 10. Det här är varför du har kommit till jorden som människa

Din uppgift som människa är att uppleva livet, utforska det du inte vill ha och därmed komma underfund med VAD du vill ha. Dina önskningar skapas i samma ögonblick som du sänder ut dem, genom att din Source-Källenergi blir det du önskat.

  • 11. Hur du hindrar det du vill ha att komma in i ditt liv

Om du tvivlar på möjligheten att skapa det du vill ha betyder det att du hindrar manifesteringen att äga rum. Tvivel; att inte tro på att dina önskningar kan manifesteras är den enda faktorn som hindrar att dina önskningar blir verklighet.

Här nere får du en djupare och mer ingående beskrivning och förklaring av nycklarna till att förstå attraktionslagen på djupet och därmed kunna skapa ditt drömliv.

Abraham ger en djup och tydlig beskrivning av attraktionslagen fungerar

Här nedan har jag sammanfattat tal av Abraham som verkligen går på djupet. Kan du förstå och införliva detta i din kropp så har du fått nyckeln till hur du skapar ditt drömliv.

Abraham:

Tycker du om känslan av att önska något? Det känns bra att önska något när du tror att du ska få det. Men det känns inte lika bra när du tvivlar på att du ska få det. Det kan bli lite av:

”Jag önskar att jag inte ville ha det där som jag vill ha. Jag kände mig bättre innan jag önskade det.”

Att veta och att tvivla

Att tvivla när man önskar är verkligen eländigt. Kan du känna att dina önskningar får fart? Kan du känna att ibland så får du en liten idé om något och sen så utvecklas den och blir större och större?

Känner du någonsin att en idé gör att du vill gå framåt? Ungefär som att det inte spelar någon roll vad andra tycker om det här som du vill ha. Du vet att du vill ha det, och du vet att det är därför det kommer att hända. Även om andra tvivlar, ibland t o m inte vill att du ska vilja ha det du vill, så är din önskan så klar, tydlig, ren och så obegränsad av dina tvivel att andras tvivel är helt irrelevant.

Vi gillar verkligen när inte bara andras tvivel är irrelevant men också när dina egna tvivel är helt irrelevanta. Men så kan det faktiskt inte vara eftersom dina egna tvivel aldrig kan vara irrelevanta eftersom det är en aktiv vibration inom dig.

När du säger: ”jag vill ha det här, men…” så har du precis sagt emot dina önskningar och saktat ner processen att manifestera, kanske t o m stoppat den, genom dina motsägelsefulla tankar.

Men du gör detta inte medvetet, du är bara realistisk, eller hur? Du möter bara verkligheten som den är. Du använder bara din erfarenhet som du samlat på dig under livet och räknar bort det som ibland kan verka vara en omöjlig dröm, en lättsinnig tanke eller något som verkar helt orealistiskt.

Du kan bli, få och ha ALLT det du vill

Men vi vill att du ska förstå att allt som du önskar kan bli helt och fullt ut manifesteras. Det som gör att nya och underbara saker från att hända är att du är så bra på att tolka det du upplever genom dina fysiska sinnen. För de flesta av er är verkligheten det ni kan tolka genom era fysiska sinnen.

Om du kan se det, ja då tror du på det. Att se det, höra, lukta, känna på det, smaka det, DET är verkligt eftersom både du och andra kan göra det. Om du använder det du KAN se som den dominerande vibrationen och om det du KAN se är precis motsatsen till det du önskar så innebär det att du vibrerar precis det; alltså motsatsen eller frånvaron av det du önskar. Det är det här du gör varje sekund, varje dag; du ser det inte, du ser det inte, du ser det inte. Du kollar av hela tiden om det finns där eller inte.

Du säger saker som: Var är det? Varför kommer det inte? Hur lång tid kommer det att ta?

Sen kollar du på andra och märker att vissa har det du vill ha, och då känner du dig avundsjuk eftersom du inte har det dom har.

Du reagerar på det du upplever

Det är därför att du hela tiden, varje dag möter du verkligheten som du uppfattar den. Det är inte ofta som du faktiskt SKAPAR verkligheten. I varje ögonblick som du är vaken och medveten så sänder du ut en vibration. Din uppmärksamhet på vad du upplever gör att du sänder ut en vibration som attraktionslagen svara mot. Du får det du ger ut; hela tiden, varje dag.

De flesta människor sänder ut en vibration som är baserad på vad de observerar och det innebär att du är en som reagerar. Du reagerar på saker, så de flesta av er sänder ut en vibration som är en reaktion på det du ser och upplever.

Om du ser att det inte finns tillräckligt med pengar och reagerar på det så sänder du ut en vibration som gör att det fortsätter att vara på det sättet. Om du ser att du inte har någon älskare eller vänner runt dig eller ett vackert hem som du vill bo i, eller något annat som du söker efter. Om du ser att det saknas så och reagerar på att det saknas så sänder du ut en vibration som är detsamma som att det INTE finns.

Hur stor del av tiden är du en match till dina önskningar?

Ibland så sätter du ett mål eller skriver ner det du önskar dig, du ler och säger något positivt om det du vill ha. Men vi frågar dig hur stor del av tiden gör du det? Hur stor del av tiden sänder du ut vibrationer om det du önskar dig och vill ha i jämförelse med den tiden du sänder ut vibrationer om det du saknar?

Det här är en stor fråga att ställa sig, och vi kommer att ge dig svaret. Det är en liten del av din tid som du vibrerar på den frekvensen där det du vill ha finns. Istället så vibrerar du så mycket mer på den frekvensen som representerar det du INTE har.

Du är bra på att tolka vibrationer med dina fysiska sinnen

Anledningen till att du gör det är att du är så bra på att tolka vibrationer till en fysisk verklighet genom dina fysiska sinnen. Det gör att det du ser får en större betydelse för dig.

När du säger att du vill vara realistisk så innebär det att du vill väga fördelar mot nackdelar och du vill inte utelämna några fakta. Du gör och säger ungefär så här:

”Jag kan absolut prata om de bra sakerna men jag måste också prata om de dåliga sakerna eftersom jag vill vara en objektiv människa som ser verkligheten som den är.”

Det är meningen att du ska uppleva och välja

Vi säger att det gör du redan, det är precis det som steg 1 i skaparprocessen handlar om. Du vill utvärdera det du upplever; kontrasterna. Du vill komma till klarhet om vad du föredrar och vill ha från de upplevelserna. Men om du fastnar i steg 1 som är att utforska och undersöka vad som redan är. Om du fastnar där, och sänder ut vibrationer som matchar det som redan ÄR, då kommer det som redan ÄR att bli ditt liv.

Olika människor och olika platser men samma upplevelser. Det blir så eftersom du sänder ut de vibrationerna så att det som redan ÄR fortsätter att vara din verklighet. Så håller du på i all oändlighet, och till slut säger du: ”det här är inte rättvist.”

Men vi säger: ”ja, det är det faktiskt!” Du skapar din egen verklighet. Du får vad du tänker på oavsett om du vill ha det eller ej.

Du måste fråga dig själv hur mycket tid använder du på att tänka på saker som du inte vill ha, under täckmanteln av att vara objektiv eller realistisk?

Det finns två delar av dig; en fysisk och en icke-fysisk del

Vi skulle göra på ett annat sätt. Vi skulle säga: ”jag är verkligen kräsen när det gäller vad jag tänker på och jag väljer vad jag tänker på utifrån hur det känns när jag tänker på det.”

Varför är det en bra sak att göra? För att du ska förstå varför hur du känner dig, betyder så mycket. Dina känslor är ett superbra guidesystem som du ska rätta dig efter. För att förstå varför måste du ta in detta:

Det finns två aspekter av dig som hela tiden som relaterar till varandra. Innan du kom in i din kropp som du har nu, så var du Source – Källenergi. En del av er har förstått det. En del av er tror på att ni var Source – Källenergi och sen så kom ni in i er kropp och att när ni sen dör återigen blir Source – Källenergi. Att ni antingen är icke-fysiska eller fysiska, men det som är realitet är att ni är icke-fysiska även när ni är i fysiska, alltså i form av människa.

Det är en ström av det icke-fysiska som strömmar till dig. Den strömmen av dig som strömmar till dig är livskraft, det är livets källa, det är den mer kompletta versionen av dig. Det är den mer kompletta versionen av dig. Inte för att det var mer komplett innan du kom hit som människa. Det är den mer kompletta versionen av dig eftersom när du kom hit i din kropp så har du upplevt livet och därför blivit/skapat ännu mer av dig själv.

Så här går skapandet till

När du inte har tillräckligt av något, så ber om du om mer. Den delen av dig som är icke-fysisk blir direkt den frekvensmässiga essensen av det du ber om.

När någon är oförskämd mot dig, så ber du om en trevligare och snällare värld. När du är oförskämd så ber du också om en trevligare och snällare värld. Allt som du upplever gör att din inre del (Inre Jag) expanderar.

Så här fungerar attraktionslagen

När du tar den här förståelsen om att DU har en relation med DIG (ditt Inre Jag) och när du tillämpar den förståelsen så förstår du attraktionslagen. Attraktionslagen responderar på frekvensmässiga vibrationer. Attraktionslagen gör så att matchande vibrationer attraheras till varandra. Attraktionslagen är ansvarig för utvecklingen av allt som finns. Attraktionslagen är kraftfull och svarar alltid konsekvent på alla vibrationer.

Attraktionslagen är orsaken till att du inte kan ställa in radion på 98 FM och höra vad som sänds på 101 AM. Med andra ord så måste frekvenserna matcha varandra. Din sändare och mottagare måste vara på samma frekvens för att det ska kunna bli något mottagande.

För att du ska kunna vara mottagare av den större och expanderande, utvecklade, kärleksfulla, klartänkta, hälsosamma, vitala och framgångsrika DU så måste du vara i mottagarläge. Du måste ställa in frekvensen på samma frekvens som din Source-Källenergi sänder.

Din Source-Källenergi är inställd på att DU är älskad, DU är framgångsrik, att DU lyckas, att DU är lycklig. Det är Source-Källenergi och det är kärlek och den strålar till dig.

DU är det dominerande fokus på vilken ditt Inre Jag har. Du kan mixa dig med den energin genom att välja något som du också känner kärlek för. Du kan också göra tvärtom genom att välja något som du motsätter dig mot. Genom de känslor du känner inom dig vet du vad det är av de två alternativen som du gör.

Du vet skillnaden mellan den kärlek du kan känna i magen och det hat du också kan känna i magen. Du vet skillnaden mellan klarhet och förvirring. Du vet skillnaden mellan självförtroende och osäkerhet. Du vet när du har justerat dig till Source-Källenergin och när du inte har det.

Vi vill påminna dig om att du är Source-Källenergi i fysisk form och att du har kommit hit i din fysiska kropp i denna tid som är i den absoluta framkanten av utvecklingen.

Detta är varför du har kommit till jorden som människa

Du har kommit hit för att sålla och sortera olikheter och variationer för att DU ska välja det DU föredrar och vill ha. När du gör det så skickar du ut en frekvensmässig raket, så att säga. Du skickar ut en intention som Källenergin inom dig samtidigt blir, och det sker omedelbart.

Din Source-Källenergi matchar sig direkt med din önskan och intention och blir det du önskar och vill ha. Det som händer sen är att attraktionslagen börjar svara mot denna expanderade version av dig.

Du kan känna när den större delen av dig börjar utforska en idé och när du inte följer med. Då känner du dig frustrerad och ojämn i humöret. När du har orsakat en rörelse framåt och när du inte följer med, då känner du av det.

När du följer med din intention och önskan då svävar du högt och då börjar idéer flöda. Det är då du har hela universum som supportar dig, det är då det känns som att du har en hjälpare i skyn som ser till att saker och ting faller på plats. Dörrar öppnas, människor ler mot dig och du kan känna kraften i din intention.

Relaterade inlägg:

Hur ska man göra för att attrahera in pengar?

Hur attraherar jag in det jag vill ha?

Attraktionslagen; hur ändrar man sitt liv?