Gud och attraktionslagen – 10 klargörande punkter

Vem eller vad är Gud? Det är en fråga som sysselsatt människan i eviga tider. Att attraktionslagen fungerar vet vi både av våra praktiska erfarenheter och också genom det som forskats fram inom kvantfysiken. Relationen mellan attraktionslagen och Gud är också något som många har funderingar kring. Här får du en mycket konkret, specifik och ytterst klargörande förklaring på det begrepp som människan kallar Gud och hur attraktionslagen kommer in i sammanhanget.

Svaret på hur Gud och attraktionslagen relaterar till varandra hittar du i följande 10 punkter:

  • 1. Människans bild av Gud. Människan har en konstruerad bild av Gud och försöker få allt att passa in i den bilden.
  • 2. Detta är Gud; Gud är du i din fysiska form som människa, men också den icke-fysiska delen av dig. Gud är ALLT; allt i fysisk form och också i det som är i icke-fysisk form.
  • 3. Gud är inte något väsen som är överlägsen människan.  
  • 4. Människan har separerat sig själv från Gud.  
  • 5. Så här känner du av Gud: du känner av Gud när du känner klarhet, styrka och energi flöda genom din kropp.
  • 6. Människor ber när de är som längst ifrån Gud. Oftast så ber människor endast när de är i förtvivlade lägen eller situationer. Och det är inte något som gagnar din connection med Gud.
  • 7. Du måste vara i harmoni och synk med energin som är Gud. För att känna av Gud måste du vara i ett känslotillstånd av styrka, kraft och klarhet.
  • 8. Du kan hitta svaret på alla frågor inom dig. När du har kontakt med din inre styrka och ditt Inre Jag har du aldrig några tvivel eller icke-svar på dina frågor.
  • 9. 7 frågor som vi vill att du ska ställa till Gud.
  • 10. Du känner när kraften av Source flödar i din kropp. Det måste upplevas och alla har upplevt det. Det som gäller att träna upp dig på att känna styrkan av energin som skapar världar. Alla kan göra det – det handlar bara om träning.

Alla 10 punkterna beskrivs mer ingående i sessionen nedan.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (H) om Gud och attraktionslagen

HS: Existerar det en Gud som lyssnar på oss, har compassion och ger oss det vi ber om även om vi inte vibrerar i synk med våra önskningar? Eller är det så att vi verkligen är ensamma och till 100 % ansvariga? Med andra ord; måste vi vara lyckliga för att kunna vara lyckliga eller kan vi be om hjälp när vi inte kan hitta tankar som gör att vi mår bättre?

Finns det ett väsen som kallas Gud och som tänker och fattar beslut eller är det så att Gud består av oss alla tillsammans?

Människans bild av Gud

Abe: Det som människan kallar Gud skiljer sig väsentligt från den bild som människan har av Gud. Gud har skapat människan men nu så återskapar människan Gud i den bilden som människan har av Gud.

Med andra ord så formar människan ett perspektiv av något och försöker sedan få allt annat att passa in i den bilden. Det som händer i den processen är att det blir en väldig förvrängning av vad som är sant.

Detta är Gud

Du har helt rätt när du känner att du är Gud, både ur ditt fysiska och ditt icke-fysiska perspektiv. Kombinationen av DU och DU (ditt Inre Jag) och resten av oss, ÄR det som är Gud. Gud är medvetenhet som expanderar.

Ibland så känner människor sig tveksamma om detta kan stämma. Det är så många som har varit lyckligare över att se Gud som en förstärkt version av människan. Att Gud är någon som är ganska lik människan men större och förhoppningsvis smartare och även som någon som har alla svar.

Under den här processen som människan har skapat en bild av Gud så har människan också förvrängt sin bild om sig själv som människa.

Gud är inte något väsen som är överlägsen människan

Människan har gjort sig själv ödmjuk genom att göra en skillnad mellan den här ”överlägsna” Guden och sig själv vilket i sin tur har skapat bilden av människan som underlägsen och dödlig jämfört med Gud.

Människan har separerat sig själv från Gud

Utifrån det perspektivet har människan separerat sig själv från Gud och det blir på något sätt som en självuppfyllande profetia.

Människor har sagt till oss: ”Abraham, ni har förstört min bild av Gud”. En del har t o m sagt: ”Abraham, ni pratar inte så mycket om Gud och jag vill veta varför ni inte gör det?”

På det svarar vi: ”Vi pratar inte om någonting annat än det ni kallar Gud”. Med andra ord så är vi den energin. Du är också den energin. Vi är alla i det här tillsammans. Men vi kan förstå att det inte är så lätt att se ”The Big Picture” från ett fysiska format (människa). Men det håller på att bli lättare och lättare att KÄNNA ”The Big Picture” från ert fysiska format.

Så här känner du av Gud

Du kan känna tacksamhet och uppskattning för en annan människa eller en blomma som gör att du får en vibration som gör att du kommer i synk och harmoni med det som är Source-Källenergin. När du gör det på ett sätt som gör att du ÄR den där Källenergin-Source, då finns det ingen separation eller skillnad mellan den energi som är Gud och den du är i det ögonblicket. Vid ett sånt ögonblick så ifrågasätter du inte så mycket.

Människor ber när de är som längst ifrån Gud

Vanligtvis är det så att när människor ifrågasätter sin relation med Gud så gör de det när de har gjort något som har inneburit att de har kommit ut på ett frekvensmässigt gungfly. Alltså när de är så vibrationsmässigt långt ifrån den energin som är Gud.

De flesta böner som människor ber, gör de när de är i ett tillstånd av total frånkoppling från den energin (Gud) som de hoppas få svar från.

Faktum är att när människan ber om vägledning så gör hon det ofta ifrån ett tillstånd som separerar henne från den som hon verkligen är och den Gud som hon försöker nå.

Esther och Jerry har en kär vän som är pastor och har varit det i många olika församlingar. Han brukar säga: ”Jag brukade be till Gud, men han var alltid ute på lunch”.

Du måste vara i harmoni och synk med energin som är Gud

Vi säger att du måste vara i vibrationsmässig synk och harmoni innan du kan nå den du försöker nå. När du är i vibrationsmässig synk, så känner du av separationen inom dig. Du känner det vibrationsmässigt och inte intellektuellt.

Du kan hitta svaret på alla frågor inom dig

Sen är det förstås så att när du är i synk och harmoni med den energin som är ”oändlig intelligens” och känner hur denna oändliga intelligens strömmar genom dig så kommer du i sinom tid att själv ha alla svar på alla frågor.

7 frågor som vi vill att du ska ställa

Den första frågan som vi vill att du ska ställa är:

”Vem är jag?”

Vårat svar är:

”Du är Gud”

Nästa fråga som vi vill höra från dig är:

”Hur går det för mig?”

Svaret som vi vill att du ska höra är:

”Det går exceptionellt bra för dig. Du är precis på rätt väg”

Nästa fråga som vi vill att du ska ställa är:

”Hur kan mitt liv bli bättre?”

Vårt svar är:

”Sök efter saker som känns bra när du fokuserar på dem”

Nästa fråga som vi vill att du ska ställa är:

”Hur går det för mig?”

Svaret är:

”Exceptionellt bra!”

Nästa fråga som vi vill att du ska ställa är:

”Vad kommer härnäst?”

Vårt svar är:

”Vadhelst som du väljer och vill ha”

Nästa fråga som vi vill att du ska ställa är:

”Kommer inte du/ni att välja åt mig?”

Svaret är:

”Vi väljer tillsammans med dig, men vi väljer INTE åt dig”

När du är i synk och harmoni med de valen som vi gör tillsammans är det de val som du gjorde när du bestämde dig för att komma fram som människa här på jorden.

Det vi säger gör att gapet stängs, det löser separationen mellan dig och det du kallar Gud. Det gör att du blir en enhet med den du verkligen ÄR och att du blir den Gud i fysisk form som är det naturliga tillståndet för dig.

Du fick glimtar av det när du översatte boken (Hot Seatern översatte ”Be så ska du få” till spanska). Du var i synk och harmoni med det då, så du känner till den kraften.

Du känner när kraften av Source flödar i din kropp

Esther känner den kraften när hon känner kraften som flödar genom henne. Hon vet att hon när hon är i synk och harmoni med det som är Source-Källenergin. Esther vältrar sig i känslan av extas när orden flyger fram från henne. Det finns inget som helst ifrågasättande från Esther att hon inte skulle vara i vibrationsmässig synk med den ”oändliga intelligensen” eller Gud om du hellre vill kalla det så. Hon kan känna kraften av den, klarheten som kommer därifrån och det goda och kärleken från den energin.

Men, ”words don´t teach”, du måste ha din egen personliga erfarenhet i kroppen för att få den kunskapen. Varje ord som yttras av Esther (kommer från oss) och som nu är översatt av dig, är ord som hjälper andra att förstå att ”du är skaparen av din egen verklighet.

Du är Gud; skaparen av världar. Var inte ödmjuk och försök att separera dig från det. Omfamna det och acceptera det och rid på vågen.

Relaterade inlägg:

Vad är det för skillnad på Gud och Attraktionslagen?