Finns det parallella världar?

Det finns andra världar och andra dimensioner av tid och rum. Förvisso är detta en komplicerad fråga som vetenskapsmännen inom kvantfysiken sysslar med. Abraham svarar på frågan och säger att självklart finns det andra världar och andra dimensioner. Universum expanderar ständigt och blir alltid mer.

Men det intressanta är att Abraham försöker få oss att förstå var vår största kraft och tillfredsställelse finns, vilket är HÄR i NUET i våra fysiska kroppar.

Denna session är otroligt klargörande enligt min mening och för mig innebar det ett skifte i hela mitt tankesätt när jag förstod att allt är faktiskt precis tvärtom mot vad vi får lära oss. Läs denna mening flera gånger och försök ta in det i hela dig:

Att vara manifesterad som människa här, på denna plats vid denna tid ÄR den yttersta framkanten av utvecklingen.

I sessionen pratar Abraham om Seth. Seth kanaliserades av Jane Roberts och finns dokumenterade i böcker. Dessa böcker finns bara på engelska och är otroligt intressanta och spännande. Där finns information om olika världar samt är innehållsmässigt och språkligt mer vinklat åt det vetenskapliga hållet. Böcker är inte helt lättillgängliga men är fantastiskt fascinerande läsning för den som är intresserad av att dyka djupare i detta ämne.

Det finns också klipp på Youtube men det är gamla inspelningar med dålig ljudkvalité så det är inte helt lätt att ta till sig dom, men absolut fascinerande för den som har intresse.

Det finns också mängder av populärvetenskaplig litteratur som behandlar kvantfysik och som gör att man kan ta till sig kunskapen även om man inte har en naturvetenskaplig bakgrund. Det är bara att Googla som får du massor med förslag.

Det Abraham säger i slutet är något jag själv upplever. Abraham säger att:

” När du tittar efter andra galaxer och andra världar och försöker förställa dig hur det skulle vara att vara någon annan på en annan planet och när du känner dig tom eller förvirrad över det så beror din förvirring eller känsla av tomhet på att ditt Inre Jag inte tittar åt det hållet för att hitta dig.”

Jag har alltid lagt ner mycket tid för att försöka få mer kunskap om den här typen av frågor. Numera är jag inte så fokuserad på detta eftersom jag har förstått att min verkliga och kraftfullast styrka är i mitt nuvarande fysiska jag. Att den icke-fysiska energin och jag är medskapare av världen här och nu.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om parallella världar

HS: Finns det många världar, existerar det parallella världar?

Abe: Det finns lika många världar som det finns dom som ser dom. När vi säger att du föddes till denna rumsliga och tidsmässiga verklighet gjorde du det för att du strömmar din energi hit till denna värld.

Du kunde faktiskt inte ha ställt en bättre fråga vid ett bättre tillfälle med tanke på den diskussionen vi har haft tidigare. Tillfredsställelsen som du har i detta liv är enorm beroende på den energi som du har strömmat hit till dig.

Du, i din fysiska kropp, ÄR manifestering av all den energin.

Din största tillfredsställelse finns i ditt NU

Du kan fundera över andra platser, andra världar, andra tider och såna saker men din tillfredsställelse handlar om att du är här NU. Naturligtvis så, logiskt sett, kan den här världen inte vara den enda värld som existerar. Men den här världen är den enda som är viktig för dig just nu.

HS: Anledningen att jag frågar är pga. andra medium och att jag har haft kommunikation med en som jag tror är ett annat jag från en annan tidslinje eller universum från, vad jag tror, 14 år sedan. Är han den jag tror att han är, eller har jag helt missuppfattat det hela?

Abe: När vi förklarar att det du har levt har gjort att du har skapat en frekvensmässig verklighet, så är det mycket som vi ber dig att acceptera. Det finns en frekvensmässig version av dig som du vill synka dig med. Tänk på det som Seth sa; att varje tanke som du tänkt fortfarande existerar. Alla tankar som någonsin har tänkts, existerar fortfarande.

Beroende på attraktionslagen så klumpas liknande tankar ihop (tankeformer) så att de bildar floder som strömmar. Det finns en mängd olika tankeformer, det finns en mängd olika tankar som du kan ha tillgång till.

Men om vi var i dina skor så skulle acceptera ditt Inre Jag, du kan kalla det vad du vill, och hur detta Inre Jag har expanderat beroende på ALLT som du levt, och speciellt beroende på vad du upplever i ditt liv just nu. Vi skulle fokusera på att komma i synk med det; ditt Inre Jag som det är nu.

Din fråga är: ”hittade jag på det där?”

Svaret är: Ja, det gjorde du. Men det är ju det som vi lär ut här. Du skapar din egen verklighet.

”Du skapar din egen verklighet” – de orden är Jane Roberts, orden är Seth:s ord (Jane Roberts kanaliserade Seth). Seth sa också: ”Your point of power is in the present”. Det Seth menade med det var att HÄR och NU har du möjlighet att möta dig själv, eller inte göra det.

Att din livsupplevelse har gjort att du har expanderat till den du är. Och NU, och endast NU har du kraften och möjligheten att synka dig själv till den du är.

Source – källenergin ser bara framåt

Ditt Inre Jag, den större delen av dig, tittar ALDRIG tillbaka. Så det är aldrig så att ditt Inre Jag tittar tillbaka till en annan tid, varken din tid eller någon annan tid. All din kraft och styrka finns i nuet.

Allt som du har levt, även det du levde innan du kom in i denna fysiska kropp, har skapat en frekvensmässig förväntan och version. En version som du har möjlighet att realisera till fullo. En värld som ditt Inre Jag redan har realiserat i form av den frekvensmässiga versionen av det.

När du fokuserar på ett sätt som gör att du kommer i synk med den kunskapen, då kommer du att börja ta emot de tankar och idéer som kommer att realisera allt det som finns inom dig. 

Hjälpte den här förklaringen?

HS: Ja, det känns som om min fråga egentligen är för fysiskt baserad?

Abe: Vad menar du?

HS: Om det är sant att det finns oändligt många versioner av mig i andra världar, är det så att det också finns andra icke-fysiska versioner av mig i dom världarna?

Abe: Du kan logiskt förstå att universum ständigt expanderar. Men vi vet att eftersom du är fokuserad här i denna värld just nu, så kommer du bli mest tillfreds om du fokuserar här och nu. Du kan aldrig bli det (en annan version av dig) och fokusera där (andra världar).

HS: Jag är väldigt intresserad och nyfiken på frågan om andra och parallella världar och vill undersöka det.

Abe: När någon säger till oss att man vill undersöka någonting annat än sitt eget liv beror det ofta på att det är inte tillräckligt tillfredsställande i det livet man lever. När någon säger till oss att dom har en nyfikenhets-fråga så vill vi att dom istället har en ”intensiv” fråga, inte en ”nyfikenhets-fråga”. Vi vill att de ska ha en specifik fråga som gäller specifikt för den person.

Det är naturligtvis logiskt att detta inte är den enda världen som existerar i tid och rum. Men du kan inte fokusera i dom världarna.

Om du bara visste hur mycket och hur gärna du ville vara i den här kroppen så skulle du inte försöka att komma ut ur den.

Vi tror att din fråga kommer från en känsla av tomhet och att inte vara värdig, något som så mänga människor känner. Ni människor känner så därför att ni inte har hittat ett sätt att komma i synk med den energin som finns inne i er och som älskar er.

Ni tror att det finns en kraft som är utanför er själva

Ni tror att det finns en stark kraft som finns utanför er, något som har all kraft, en kraft som ni inte tror att ni har.

Den vanliga versionen i många samtal går ungefär så här:

”Jag ska leva mitt liv och sen när jag dör så kommer jag antingen bli belönad eller straffad. Jag kommer att bli bedömd utifrån hur bra jag har lyckats följa reglerna. Regler som är så många och som ändras hela tiden. Jag kommer inte att kunna ha koll på alla regler förrän jag dör, och då kommer det att vara för sent.”

Det här är den vanliga versionen av människors relation och förhållningssätt till det icke-fysiska. Människor tror också att det icke-fysiska är större och bättre än dom är, och även att det icke-fysiska är separerat från människan.

Ibland tror de att det där icke-fysiska är medveten om människan men istället är det så att den icke-fysiska delen har utvecklats på samma sätt som du har utvecklats. Det icke-fysiska utvecklas på samma sätt som du utvecklas.

Denna icke-fysiska energi ser framåt tillsammans med dig. Tänk i form av skapande.

Att vara manifesterad som människa här, på denna plats vid denna tid ÄR den yttersta framkanten av utvecklingen.

Är det inte logiskt då att allt det icke-fysiska är medveten om allt vad som pågår här? Det här vill vi verkligen poängtera:

Den icke-fysiska energin strömmar framåt här, det fungerar inte tvärtom. Den icke-fysiska energin strömmar framåt i en mängd olika miljöer och dimensioner.

Allt som du kan göra från din fysiska kropp är att vara den fokuserade varelse du är och att tillåta den icke-fysiska energin som ÄR du och som är tillgänglig för dig, strömma till och genom dig i denna tid och rum.

Du är manifesterad ande

Vi lovar dig att den största faktorn av tillfredsställelse är att erkänna att DU är manifesterad ande.

Det är inte så att den icke-fysiska energin dumpade dig och sen sa:

 ”Lycka till, nu ska vi iväg och skapa nya världar. Vi ska iväg och skapa nya världar så du får försöka lista ut hur det här fungerar. Förhoppningsvis så gör du det.”

Det är så människor berättar historien, men det är inte alls på det viset. Den här källenergin – Source som flödade till och genom dig, existerar fortfarande. Source gör detta så mycket så att när du i dina tankar flyter bort från denna då känner du disharmonin som yttrar sig form av negativa tankar.

När du istället kommer i synk med det som Source vet om dig – då blir det något helt annat. När vi säger till dig att Source aldrig tittar tillbaka, Source tänker aldrig att du skulle ha gjort något annorlunda än vad du gjort i någon annan tid. Du kan aldrig vara i en annan tid eftersom det finns bara NU.

När du är i detta NU, med ”allt som är” som flödar till dig och genom dig är allt helt perfekt. Det kommer att komma en tid när du kommer att säga:

”Det här är allt, det här är där ande manifesteras”

Det här är vad allt handlar om. Tänk på de tillfällen när energin har flödat genom din kropp. När du får en riktigt bra idé  – det som händer då är att det är din källenergin – Source som känner den idén och som känner harmonin av att du också har den idén.

Det är det där tillåtande tillståndet som vi har pratat om. När du är i synk med frekvensen av den som du verkligen är OCH fokuserad som människa i denna tid på jorden. Just då finns det ingen bättre tillfredsställelse för dig.

Vi menar inte att avskräcka dig från något intresse som du har. Att utforska andra galaxer, utforska universums storhet, utforska storheten av ditt Inre Jag kommer alltid och endast att leda dig tillbaka till dig själv. Det kommer att leda dig tillbaka till att förstå vem du är, just här och nu.

Det finns inga begränsningar, vi vill absolut inte avskräcka er. Vi vill bara att ni ska fokusera där ert Inre Jag är fokuserad.

Vi började dagen idag med att säga om ni tänker tankar som är annorlunda än de tankar som ert Inre Jag har, så skapar ni ett gap. När du söker efter andra galaxer och andra världar och försöker förställa er hur det skulle vara att vara någon annan på en annan planet och du känner dig tom eller förvirrad över det så beror din förvirring eller känsla av tomhet på att ditt Inre Jag inte tittar åt det hållet för att hitta dig.

Ditt Inre Jag tittar efter dig HÄR för att hitta dig och har redan hittat dig. Och när du inte tittar åt samma håll som ditt Inre Jag tittar så känner du dig inte alls bra, du känner negativa tankar.

Abraham avslutar med att säga:

Det här är det samtalet som har varit i den absoluta yttersta framkanten av alla samtal vi har haft om de ämnen som ni vill prata om.