Finns det någon sanning?

Det finns inte EN sanning även om många hävdar att just dom vet vad som är sant och falskt. Följande 5 punkter sammanfattar frågan om det finns någon sanning:

  1. Det finns varken rätt eller fel. Det betyder att du måste hitta din egen sanning. Varje människa lever sitt liv efter sin vilja och ingen annan kan säga till dig vad som är rätt eller fel. Det är bara DU som vet vad som är rätt för dig.
  2. Det finns inte EN sanning. På samma sätt som varje människa är unik utseendemässigt så har varje människa sina unika preferenser. Det innebär att det finns lika många sanningar som det finns människor.
  3. Vad säger Source om vad som är sanning? Source säger att det inte finns EN sanning. Det enda som inte är sant är om någon säger att den har den enda sanningen.
  4. Du får alltid bevis för vad du tror är sanningen. Allt vad du fäster din uppmärksamhet på växer. Attraktionslagen gör att du får ”bevis” på att det du tror är sant, faktiskt blir sant.
  5. Vill människan verkligen veta sanningen? Det människan främst vill ha är frihet. Frihet att göra sina egna val och leva sitt liv utifrån sina ”sanningar”. Människan är först och främst frihetssökande.

Mina reflektioner och tankar om sanning

Nedan har jag sammanfattat en session där Hot Seatern frågar om det är sant att The Family of Light, Galatic Federation of Light existerar? Svaret hon får gör henne till en början besviken eftersom hon så gärna vill veta om det är sant att de existerar.

Personligen tycker jag denna session är väldigt klargörande och den har hjälpt mig att ändra perspektiv. Jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor och politik. Något som verkligen kan få varje människa ur balans om man inte är uppmärksam.

Idag är samhället kanske mer polariserat än någonsin och alla hävdar att den egna åsikter är den RÄTTA och representerar SANNINGEN. Det gäller alltifrån miljöfrågor, val av livsstilar, religioner och politiska åskådningar.

I skrivande stund kan jag se fördelarna med denna polarisering och mångfald av åsikter. Det innebär att ju mer jag ser av det jag INTE vill ha, desto mer av det jag VILL HA skapar jag och placerar i min vibrationsmässiga Vortex.

När jag ser orättvisor och ologiska antaganden om tillståndet i världen blir jag direkt medveten om det jag heller vill ha och önskar; som i mitt fall handlar om rättvisa och ett större logiskt tänkande.

Jag ser alltså att det t. ex. kan vara bra att politiker tar det ena orättvisa och icke-logiska beslutet efter det andra, att religionsutövare hävdar att just deras livsstil är den enda sanna vägen och att s k ”medvetna” människor hävdar att man ska hålla sig borta från att kolla på nyheterna som anses som negativa. Det sistnämna är för mig som är politiskt intresserad detsamma som om jag skulle säga till en vegetarian att du måste äta kött eftersom det är det bästa för kroppen.

Det är en omöjlighet och det är inte heller något önskvärt att alla ska tycka likadant. Det som jag har mest svårt för är de dogmatiska ställningstaganden och åsikter som enligt den allmänna uppfattningen anses som vedertagna sanningar och som därmed ska prackas på alla.

Genom att önska detta har jag alltså skapat en värld med mindre dogmatism och likriktning – något som är vad jag vill ha. Alltså, utan det som sker i världen just nu hade jag aldrig fått denna önskan.

Vad är Vortex?

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om vad som är sant

HS: Jag är så tacksam för att få vara här, tack så mycket Abraham! Jag har läst mycket om det som kallas The Family of Light, Galatic Federation of Light. Det finns mycket information om det och nu vill jag veta erat perspektiv på det hela.

Abe: Vårat perspektiv är irrelevant. Det är ditt perspektiv som har betydelse. Vilket är ditt perspektiv?

HS: Jag känner att det är sant till 100 %.

Abe: Då är det till gagn för dig.

HS: Är det allt? Jag har kommit ända från Kanada … och det är allt!!? Verkligen?

Det finns varken rätt eller fel

Abe: Du förstår det finns inte RÄTT eller FEL. Det enda som finns är att leva livet, hitta nya saker och platser och sen hitta något som gör att du synkar dig med det. Vad det än är, så är det av värde.

Be inte oss om hjälp med att försöka få fram någon filosofi som är den ENDA som alla ska följa. Använd det som är av värde för dig i stunden. Vad är det som gör att du på enklast möjliga sätt kommer i synk?

HS: Det gör det.

Abe: Ja, då gagnar det dig på ett mycket bra sätt.

HS: Ok, det var min fråga.

Abe: Det är intressant. Det är så många människor som säger att min sanning är den sanna sanningen. Det finns fler människor som dödar fler människor av den anledningen, än allt annat tillsammans.

Det finns inte EN sanning

Du måste förstå att det inte finns EN sanning. Det enda som finns är att du lever ditt liv och hittar din väg av minsta motstånd. Det är det enda som finns.

HS: Ni säger att det inte finns EN sanning men på något sätt så måste ju Source ha blivit till?

Vad säger Source om vad som är sanning?

Source är mångskiftande och allsidig. Source finns närvarande i alla människor i alla religioner och i alla politiska partier. Source försöker inte få dig att sluta med något och istället göra något annat.

Source är basen av kärlek och finns bakom allting. Det är ett stort missförstånd när ni försöker dela upp saker i olika högar av rätt och fel. När du kommer i riktig synk med den du är så kan du hitta värde i allt som du ger din uppmärksamhet till. Det är möjligt att se och uppfatta värdet av ALLTING. Att se det goda i allt. Det krävs att ställa in sig på rätt frekvens, men det gör Source. Du kan också göra det.

Det händer ofta att människor kommer med böcker och filosofier och vill att vi ska hålla med dem om att det är SANNINGEN med stort S. Men det gör vi aldrig. Vi håller aldrig med om att det är den enda SANNINGEN.

En kvinna frågade oss om det var sant att en viss religion är den SANNA religionen? Vi svarade att de tror att den är den SANNA religionen. Då frågade hon:

”Så, ni håller med om det?”

Vi svarade:

Ni är alla en förlängning av Source-Källenergin och vad ni än vill använda för medel för att få er själva i synk med Source kommer att gagna er.”

Men så här kan du själv kolla om det är Sourceorienterat. Om det är Source så försöker det inte få dig att göra något annat. Source försöker aldrig säga att det eller det är den ENDA SANNINGEN.

Du får alltid bevis för vad du tror är sanningen

HS: Men det finns väl EN SANNING?

Abe: Vad är sanning? Sanning backas upp av bevis. Det som är intressant i det är att när du lägger din uppmärksamhet på något tillräckligt länge så kommer du att få bevis för att det du har lagt din uppmärksamhet på existerar.

Människor fokuserar på det de inte vill ha och sen skapar de saker som de inte vill ha. Sen säger de:

”Titta, jag sa ju att det var sant.”

Vi säger:

”Vi skulle inte använda ”sanningen” som något kriterium för att något är sant. Vi skulle använda hur det känns som riktlinje. Om du använder hur det känns som kriterium oavsett om du är fokuserad på det eller inte, så säger du istället: Om jag mår bra när jag fokuserar på det här, så innebär det att Source inom mig också är fokuserad på det på samma sätt.”

Det är den sanningen som du letar efter. Du letar efter den sanna naturen av ditt varande. Vi vill bara föreslå att du, som den magnifika och kreativa varelse som du är, ska förstå att du aldrig kommer   att hitta alla sanningar på ett enda ställe.

HS: Jag förstår, tack så mycket.

Vill människan verkligen veta sanningen?

Abe: Ni är intressanta ni människor. Ni säger:

”Säg bara vad jag ska göra, så gör jag det. Säg bara vad som är sant så kommer jag att följa det. Jag kommer att följa det till punkt och pricka.”

Men sen så säger ni:

”Nej, det är för svårt, strunta i det.”

Det beror på att det ni verkligen vill ha är frihet. Det som ni verkligen är, är frihetssökande varelser. Ni vill inte att någon annan ska definiera för er vad som är sant eller ej. Ni är skapare, inte några som bara upprepar det andra säger.

Ni har kommit hit för att skapa er egen sanning. Ni har inte kommit hit för att hitta något som fungerade för någon annan och sen försöka kopiera det.