Ett superenkelt sätt att höja dina frekvenser

Attraktionslagen lär oss att känslorna är det som styr och påverkar våra manifesteringar. Vi måste alltså höja våra frekvenser för att kunna manifestera det vi vill ha. Här får du ett superenkelt tips i 3 steg på hur du kan höja dina frekvenser på mindre än en minut.

Genom denna övning så ökar inte bara din förmåga att manifestera utan du kommer att må så mycket bättre. Du tränar helt enkelt upp dig själv att känna positiva känslor.

Höj dina frekvenser – 3 steg för att synka hjärnan och hjärtat:

  1. Ta på ditt hjärta, antingen med fingrarna eller med handflatan. Anledningen till att du ska ta på hjärtat är att vår uppmärksamhet går till den platsen på kroppen där vi känner beröring. Du skiftar då ditt fokus från hjärnan till hjärtat.
  2. Sakta av din andning, andas in under 4–5 sekunder, andas ut 4–5 sekunder. Upprepa detta några gånger. När du saktar av din andning, slappnar kroppen av och du blir lugn. Att andas lugnt och djupt gör att du känner dig trygg och säker.
  3. Tänk på något som gör att du känner antingen en eller flera av dessa känslor; tacksamhet, kärlek, lycka, glädje eller compassion. När du känner de här känslorna innebär det att du strålar ut; vibrerar just de känslorna. Mitt tips är att känna efter vilka känslor som känns bäst. Du måste prova dig fram till det som känns bäst för dig. 

Vilka fördelar finns det med övningen

Attraktionslagen har lärt oss att känslorna är det viktigaste. Hur vi mår påverkar både våra kroppar och även det vi manifesterar.

Vi vet vad som gäller, vi vet vad vi ska göra men för många av oss kan det vara svårt att skifta känsloläge även om vi vet att det är det vi ska göra.

Den här övningen tar bort pressen och stressen när du inte tänker så ”positivt” som du vet att du måste. Det händer omedelbart något i kroppen som gör att stress och press försvinner. Effekten av att göra övningen har i studier visat sig sitta kvar i sex timmar. Med andra ord behöver du bara göra den två gånger per dag

Programmeringar kan vara svåra att överkomma

Programmeringar och en vana att ständigt tänka samma tankar om och om igen gör att det kan vara svårt att förändra våra tankemönster. Lägger vi också till det faktum att det definitivt inte är lätt att ändra sina tankar när kroppen smärtar eller när räkningar ska betalas och bankkontot är tomt.

Att ”tro” på något är bara en ständig upprepning av samma tankar. Om du ändrar dina tankar så ändrar du din ”tro” eller föreställning om att något är på ett visst sätt. Du kan alltså träna hjärna att tänka andra tankar än de som du har programmerat in. Den här övningen är ett superenkelt sätt att programmera om dig själv.

Den här övningen medför att du istället för att fokusera på blockeringar eller oönskade programmeringar istället skiftar fokus till något annat som mer önskvärt. Precis som Abraham rekommenderar.

Den här övningen har jag använt sedan några år tillbaka. Det är flera lärare som lär ut den, naturligtvis med lite olika variationer. Men själva konceptet, avsikten och effekten är densamma. Det handlar om att ta fram känslorna.

Varför ska vi synka hjärnan och hjärtat

Det här är en mycket ålderdomlig övning som gör att du får tillgång till din djupaste sanning om vem du är som individ. Det är härifrån som superinlärning kommer ifrån. Genom den här övningen får du kontakt med ”Fältet” – den icke-fysiska energin. Du får otroliga positiva effekter när du jobbar med något; skriver, målar, konstruerar, gör något skapande eller nytt. Det här är en övning som ger dig motståndskraft och som gör att du kommer i kontakt med ditt Inre Jag.

Övningen triggar även igång över 1300 olika biologiska processer i kroppen. Anti-agehormoner sätts igång, immunförsvaret kickar igång och det kardiovaskulära systemet stärks genom denna enkla och lätta övning. Allt detta har visats i olika forskningsstudier.

Hjärtat är ett elektromagnetiskt fält

Enkelt uttryck så transporterar elektromagnetiska fält energi. Du har säkert lärt dig att du ska affirmera för att dina önskningar ska manifesteras. ”Tankens kraft” är ju ett känt och vanligt uttryck. Men faktum är att hjärtat har ett mycket starkare elektromagnetiskt fält än hjärnan. Forskning har visat att hjärtats elektromagnetiska fält är upp till 5 000 gånger starkare än hjärnans elektromagnetiska fält.

Det innebär att för att kunna manifestera måste du känna, och känner gör du med hjärtat. Att känna positiva känslor i ditt hjärta gör att energin transporteras kraftfullt ut till ”Fältet” eller Vortex som Abraham säger. Attraktionslagen gör att det du sänder ut får du tillbaka, ungefär som en spegel.

När vi harmoniserar hjärna och hjärta så uppstår det en direktlinje till ditt undermedvetna. Det är här som healing börjar i våra kroppar. Det är också här du får kontakt med din djupa intuition.

Vad som händer när du gör övningen

Det finns många som rekommenderar den här övningen med lite olika variationer. Det är en uråldrig övning som används dels av tibetanska munkar och nunnor samt olika yogisar i andliga rörelser. Den har sen tagits upp och utvecklats av olika personer i vår moderna värld. Övningen är otroligt effektiv och det är precis så som attraktionslagen fungerar.

Det vi strålar ut från hjärtat, alltså våra känslor, gör att vi med hjälp av våra tankar – hjärnan sänder ut det vi vill ha. Sen sänder vi ut känslorna från hjärtat. Det är när vi kombinerar tankarna i vår hjärna med känslorna i vårt hjärta som gör att våra önskningar kan bli verklighet. Det är på det här sättet som attraktionslagen fungerar.

Kombinationen hjärna och hjärta är oslagbart. Du tänker dina tankar med hjärnan, tankar som skapar känslor i ditt hjärta. Hjärtats elektromagnetiska fält sänder ut och drar till sig det du känner.

Att ha kunskap om detta gör att det blir lättare att förstå hur attraktionslagen fungerar och varför. Det blir också lättare för dig att försätta dig i det tillståndet som Abraham kallar ”mottagarläge”. Vilket är precis det du gör när du på ett medvetet sätt skapar eller producerar de här känslorna av välbefinnande som du vill uppnå.

När du känner känslor som skapar välbefinnande i din kropp blir du som en magnet och drar till dig det du önskar och vill ha. Det är så manifestering går till.

Hur ofta ska man göra övningen?

Effekten av övningen håller i sig i sex timmar vilket innebär att jag tycker att man ska göra den åtminstone två gånger per dag. Med lite träning så blir det faktiskt något som du kan göra oavbrutet, eller i alla fall väldigt ofta under dagen. Den tar bara någon eller några minuter att göra. Gör du den ofta blir det nästan ett sinnestillstånd.

Hjärnceller i hjärtat

Det finns 40 000 specialiserade celler i hjärtat som är ungefär som hjärnceller. De är ungefär som hjärnceller och de är koncentrerade på ett sånt sätt att de faktiskt kallas ”den lilla hjärnan” i hjärtat.

De här cellerna kan ”tänka” avskilt från neuronerna i hjärnan. De har också ett minne som är helt oberoende från hjärnan. De kommunicerar separat från hjärnan via ett språk som vi antingen känner igen eller inte. Vi är tränade att se världen via vår hjärna och vi kan faktiskt att connecta med våra hjärtan.

Hur hjärnan och hjärtat samverkar

Vi kan arbeta med våra neuroner i vårt hjärta separat från våra neuroner i hjärnan. När vi harmoniserar hjärta och hjärna finns så många fördelar:

Vi kan processa information så mycket snabbare och vi får också lättare att komma ihåg saker. Varför kan vi göra detta?

Därför att när vi processar information via hjärtat så använder vi inte logiken, rädslan, självkänslan och all tvivel och oro som vi har i hjärnan. Hjärtat fungerar inte på det sättet.

Affirmationer är kraftfulla men för att vara kraftfulla räcker det inte att bara säga orden. Du måste använda ett språk som ditt undermedvetna känner igen och förstår. Det språket får du när hjärtat och hjärnan samverkar.

Mina personliga erfarenheter

Personligen har jag kommit till det läget att mitt fokus idag ligger på att producera känslor som skapar känslor av välbefinnande och blizz; alltså lycka. Det är själva känslan av lycka som jag strävar efter eftersom jag mår så bra då och livet känns fantastiskt.

Jag har lärt mig att känna efter vilka känslor som skapar det önskvärda tillståndet. Ord betyder mycket och det är viktigt att du använder ord som känns rätt för dig. Det är absolut ingen idé att försöka känna något som du inte är bekväm med. Ta t ex ordet ”compassion” som många använder sig av. Om du inte kan känna compassion, så försök inte med det ordet. Ta något som resonerar med dig och som känns naturligt. Prova dig fram, och kom ihåg också att du kan använda olika ord vid olika tillfällen. Allt beroende på vad som känns bäst och naturligast för dig.

Att sen saker som jag önskar och vill ha manifesteras in i mitt liv ser jag nästan som en bieffekt av den underbara känslan som jag skapar genom att synka hjärnan och hjärtat. Jag gör denna övning med lite olika variationer varje dag, oftast flera, flera gånger.

Jag har tränat upp mig till att göra den utan att fysiskt ta på hjärtat, och jag gör den med öppna ögon, bland människor i mitt dagliga liv. Det är ett tillstånd som jag kan försätta mig själv i och effekterna är helt otroliga.