Det enklaste sättet att äta hälsosamt

Det finns nästan lika många råd för hur man äter hälsosamt som det finns människor. Ofta är det motstridiga råd om vad man ska, eller inte ska äta. Men det finns ett enkelt sätt att äta hälsosamt och tips för hur du gör kommer här.

9 tips för det enklaste sättet att äta hälsosamt

  • Det är inte själva maten eller substanserna som är skadliga

Det är inte maten som är skadlig, det är vad du TROR om maten du äter. Tror du att skräpmat är skadlig? Ja, då är den det. Du känner säkert personer som inte äter särskilt hälsosamt, men som inte alls verkar påverkas negativt av ”skräpmat”. Anledningen är att de har koll på sina känslor, och när du har koll på hur du mår, när du ser till att känna dig bra känslomässigt – i det läget påverkar din diet dig inte särskilt mycket.

  • Cellerna vet hur de ska kompensera

Kroppens celler vet precis hur de ska balansera och kompensera sig själva när det kommer in ämnen som inte är naturliga. Kroppen vänjer sig snabbt vid nya ämnen och substanser och när kroppen har gjort det, får man ett begär efter ämnet. Du kan fortsätta att leva och må bra trots ”främmande” substanser i din kropp eftersom cellerna kompenserar obalanserna.

  • Det tar 3 dagar att avvänja kroppen

Det behövs bara att vara utan ämnet eller substans i endast tre dagar för att bli av med ett begär. Anledningen till att de flesta inte vänjer sig av med något ”främmande” ämne är att man inte har tålamodet. Sen finns det också en annan aspekt i det hela genom att man dras till det främmande ämnet/substansen på ett omedvetet plan.

  • Känslorna påverkar ditt allmän- och sjukdomstillstånd

Att vi känner oss starka, friska och vitala när vi mår bra känslomässigt är ingen nyhet. Det kan alla relatera till. Att sjukdomstillstånd också är relaterat till våra sjukdomstillstånd är däremot inte allmän kunskap. Men det är faktiskt så att det våra känslor som påverkar vårt hälsotillstånd. Olika känslor är kopplade till olika sjukdomstillstånd. I sessionen nedan relaterar Abraham t ex till kopplingen mellan frustration och huvudvärk.

Om du vill lära dig mer om detta rekommenderar jag Louise Hay ”Du kan hela dig själv” – där hon går igenom olika sjukdomar och kopplingen till känslorna.

Jag personligen har dragits med envisa vårtor i många år. När jag läste om vad som orsakar vårtor förstod jag direkt – det var verkligen en ögonöppnare. Ilska och vrede skapar vårtor, och är det något jag har varit i mitt liv så är arg och ilsken på en massa saker; främst orättvisor.

En vän till mig sa en gång för många år sedan:

”Kerstin har ett jämt och bra humör; alltid förbannad”

Det var ett uttalande med mycket sanning i sig. Sen dess har jag lärt mig mycket, men ett häftigt humör är ett av mina karaktäristika.

  • Det är inte den skadliga maten som orsakar sjukdomar

Om viss mat är skadlig är det väl rimligt att alla påverkas, eller hur? Men vissa människor kan äta hur ”fel” som helst utan att påverkas. Vad beror det på?

Det som är skadligt är när det är disharmoni i dina frekvenser. Bristkänslor är sånt som skapar disharmoni och därmed sjukdomar. En människa utan bristkänslor är en människa som inte har disharmoni och därmed inte något sjukdomstillstånd.

  • Ta tag i begäret/suget

Om du har ett begär eller sug efter något så är det begäret ett frekvensmässigt begär. Du har ett begär att synka dig till ditt Inre Jag. Om du inte gör det så uppstår ett tomrum som du försöker fylla med annat. Det kan vara mat, alkohol eller droger som du till slut arbetar upp ett begär efter.

Men i grunden, i botten av allt detta så är det inte begäret efter ämnet/substansen, utan du har ett begär att komma i harmoni. Så rådet är att ta tag i det först, sen löser sig det andra.

  • Det finns människor som mår toppen av skräpmat

Din kropp är en fantastisk skapelse, den kan hantera i princip vad som helst och ändå vara på topp. Det är därför det finns människor som kan äta vad som helst och ändå vara friska som nötkärnor. De här personerna är i regel genuint obrydda om saker och ting omkring dem. De bara är glada och lyckliga.  

  • Synka dig själv med ditt Inre Jag, välj sen vad du ska äta

Att synka sig till sitt Inre Jag, till Källenergin är mycket effektivare än att göra upp listor på mat som är bra eller ”tillåten” att äta, eller för den delen: göra listor på ”förbjuden” mat. Om du gör så, innebär det att du äter med ”utsidan” istället för insidan, som är att känna efter vad som känns bäst för dig.

Låt den du verkligen är bestämma vad du ska göra. Låter det tokigt? Undrar du hur du ska göra det? Svaret är att du ska känna efter, träna dig på att känna efter vad som känns bäst för dig.

Bestäm dig vad och hur du ska äta, och håll dig sen till det. Börja inte tveka eller vobbla eftersom det skapar disharmoni i dina frekvenser.

  • Mat utan konserveringsmedel är bäst

Det enda rådet som jag har hört Abraham säga är att det är bra att undvika konserveringsmedel. Konserveringsmedel dödar det ”levande” i födan och det innebär att födoämnet inte gör det, det är ämnat att göra.

Men det viktigaste är att du är i harmoni med Källenergin – ditt Inre Jag.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om hälsosam mat

Här nere har jag sammanfattat en intressant diskussion där Hot Seatern vill veta mer om varför människor använder droger och äter skräpmat, samt vad man kan göra åt det.

HS: Min fråga handlar om begär och sug efter viss mat. Jag är hälsorådgivare, vegan och äter raw food. Jag har märkt att alkohol och droger har vissa substanser i sig som gör att människor mår bra i stunden men som sen är verkligen farligt för hälsan.

Det finns viss vanlig mat som är på samma sätt. Kan ni prata om det? Att det känns bra att äta den där maten, men att de senare mår dåligt eller att maten skadar deras hälsa. Att de använder kemiska substanser för att må bättre? Vad kan man göra åt det?

Abe: Det finns ett antal saker som vi vill säga om det där. Först och främst har ni en briljant cellmassa i era kroppar. Den cellmassan har en cellulär intelligens som förstår allt som vi pratar om.

Cellerna vet hur de ska kompensera

Vi pratar om att vara i synk och att komma i harmoni med det som är. Cellerna i era kroppar vet hur de ska kompensera allt som gör att de kommer lite ur balans.

Om du introducerar något som inte finns på listan över det mest hälsosamma till din kropp. Det kan vara något som din kropp inte är naturligt van vid, något som inte har samma molekylära struktur som kroppen har, något som inte är vibrationsmässigt i synk med kroppen. Det kan vara en kemikalie som stimulerar kroppen på något sätt men som inte är i harmoni med kroppen.

Du tar in detta i din kropp, antingen att du äter det, sniffar in det, tar en injektion av det eller får in det i din kropp på något sätt. Det som händer är att din briljanta kropp reagerar på att något händer. I samma ögonblick som kroppen upptäcker det nya ämnet börjar den också att anpassa sig till det nya ämnet eller den nya substansen.

Din kropp börjar producera olika kompensatoriska sätt för att den ska kunna fortsätta ha den naturliga balansen. Det här gör kroppen cell för cell. Efter ett tag så har kroppen anpassat sig och det som händer att du tolkar kroppens anpassning som ett sug efter ämnet.

När du har gett kroppen detta nya ämne så är kroppen bra på att kompensera för detta ämne, och du tolkar det som att kroppen vill ha det. Om kroppen har anpassat sig efter ämnet och om den inte får det, så är din kropp i obalans igen.

När du har förstått det så förstår du, om du tänker logiskt, att efter ett tag så anpassar sig din kropp till vad som helst som den får.

Det tar 3 dagar att avvänja kroppen

Om du kan vara utan ämnet i tre dagar så kommer din kropp att hitta sin ursprungliga balans igen. Men det är få människor som klarar sig i tre dagar eftersom avvänjningen är jobbig. Även på ett omedvetet plan så dras människan till ämnet som deras celler har anpassat sig till. Du blir inspirerad av dina cellers aktivitet.

Många människor ger sina kroppar vad de tror att kroppen vill ha, medan deras kroppar bara vill ha det, OM de får det.

Det här är basen för förståelse för den som har bestämt sig för att ta kontrollen över sin kropp. De flesta människor gör inte det. De flesta människor är inte särskilt medvetna om någonting. De flesta människor låter majoriteten av deras vibrationer vara sådana att de svarar på allt som de observerar.

Du observerar med dina ögon, dina öron etc. och det du observerar tenderar att utgöra basen för dina vibrationer.

Det är ovanligt att någon på ett medvetet sätt väljer en tanke i syfte att producera en känsla eller känslotillstånd vars syfte är att påverka ett resultat av något slag. Den typen av medvetet skapande är sällsynt.

Du hade en annan fråga, någonting om cellernas begäran?

HS: Jag tycker att ni har besvarat frågan. Cellerna blir vana vid något och om de inte får det så får cellerna ett begär, ett sug efter ämnet. En person som följer sitt eget guidesystem och vill må bra, väljer då chipsen eller skräpmaten eftersom den vant sig vid det.

Abe: Det du säger är ett sätt att förstå hur begäret fortsätter. Vi har pratat om att ni är en förlängning av Källenergin-Source. När ni tänker tankar, upplever något eller minns något som gjort att ni fått den där perfekta synken och harmonin med Källenergin, då är allt underbart.

Det är känslorna som påverkar ditt hälso- och sjukdomstillstånd

Men när ni observerar något, tänker på något som inte känns bra eller observerar en brist av något, då är ni inte connectade till Källenergin-Source. Då har ni en frekvens som är i obalans, den frekvensen du har innehåller en komponent av brist. I det läget, alltså inte i synk, men i ett tillstånd av brist, då är frågan:

”Vilken mat är du då i frekvensmässig match till?”

HS: Skräpmat

Abe: Ja! Nu vill vi prata om den känslomässiga skalan. Olika människor har olika frekvenser relaterat till olika saker och under olika förhållanden. T ex du kan känna rädsla när det gäller pengar, när det gäller relationer kanske du känner dig nöjd eller glädjefylld. Alla har olika attraktionspunkter beroende på vilket ämne de är fokuserade på.

Om det är så att du tänker ofta på pengar och känner rädsla inför det så finns det en komponent av rädsla i dina frekvenser en stor del av tiden.

Tänk på olika hälsotillstånd; att känna sig frisk, ivrig och stark är frekvensmässigt detsamma som tacksamhet och kärlek. Om du ofta har huvudvärk t ex så är dina vibrationer oftast frustration eller att du är överväldigad. Om du t ex har varit rädd under lång tid så är det svårare sjukdomar som dyker upp, sjukdomar som är en vibrationsmässig match till rädsla.

Var du befinner dig på den känslomässiga skalan är det som dyker upp, fysiska manifestationer; t ex sjukdomar på olika sätt.

Någonstans under ditt liv, faktiskt ibland även före en manifestering av en sjukdom, har du begär/sug efter viss mat. Vad du tänker, och vad du känner inför det du tänker, och vilken vibrationer du har och vad som manifesteras i ditt liv är ALLTID en frekvensmässig match.

Det du tänker, känner och det som dyker upp i dina drömmar matchar också dina frekvenser. Drömmar är också manifesteringar, det som skiljer är att drömmar kommer tidigare.

Dina vibrationer manifesteras som en dröm fortare än vad de manifesteras i det du kallar verkliga livet.

Det är inte den skadliga maten som orsakar sjukdomar

Disharmoni i dina vibrationer visar sig som sug efter skadlig mat fortare, alltså innan sjukdom dyker upp. Resultaten blir att du lägger ihop två och två och säger:

”Den skadliga maten orsakar sjukdomar” – vilket inte stämmer.

Det är den skadliga känslan av brist och dess frekvenser som är det som orsakar både det skadliga suget och sjukdomarna. Maten som du äter är inte nödvändigt orsaken till sjukdomen.

Det är därför som vissa människor kan äta skadlig mat utan att bli negativt påverkad den, medans andra människor inte kan det.

Du kan inte förutsätta att en viss substans är statisk, du vill gärna tro det, men det är inte så det fungerar. Men… om du har vibrationer av brist så är det logiskt att du attraherar in det. Du skulle kunna ta in det i din kropp, men vi rekommenderar att du äter med insidan.

Ta tag i suget

Istället för att kategorisera maten som skadlig och som något du ska undvika, som för övrigt ingen kan undvika om man har ett sug, så skulle vi ta itu med suget.

Suget som du har är inte efter substansen eller maten, suget är ett frekvensmässigt sug. Du har ett sug efter att komma i synk med ditt Inre Jag.

Ibland när du inte är i synk med ditt Inre Jag så försöker du fylla det tomrummet med annat; att du shoppar, äter något eller dricker något. Enda sättet som du kan fylla tomrummet, det enda som kan fylla hålet är harmoni och synk med den du är.

Fatta ett beslut och sen håller du dig till det. Det är själva faktumet att du kommer i synk och harmoni med ditt beslut som gör att du känner välbefinnande.

Det finns människor som mår toppen av skräpmat

HS: Så teoretiskt sett så skulle jag alltså bara kunna äta tacos och må superbra av det?

Abe: Om du tittar dig omkring så kan du se att det finns människor som äter skräpmat och mår superbra. DU kan inte hitta de människorna för du tror inte på det. Attraktionslagen kommer inte att visa de människorna för dig.

När du kommer till en slutsats så kan attraktionslagen endast ge dig sånt som befäster din slutsats. Vi är här för att berätta för dig att det finns massor med människor som äter skräpmat där ute som blomstrar på ett sätt som DU skulle vilja blomstra.

Anledningen att de här personerna mår bra och blomstrar beror på att de är inte fokuserade på agerande. De har koll på sin känslomässiga status.

När du får koll på din känslomässiga status så kommer du att dra dig till saker som känns väldigt bra.

Esther och Jerry gjorde ett experiment i början när de kom i kontakt med oss. De var i en livsmedelsbutik och Jerry sa:

”Kan ni välja mat som är bra för oss?”

Vi följde med dem genom livsmedelsbutiken och valde matvaror från alla avdelningar.

Mat utan konserveringsmedel är bäst

Jerry undrar vad det var med matvarorna som gjorde att vi valde dem. Vi svarade att det är inga konserveringsmedel i maten som vi valt.

Frågan är hur vi kunde välja? Svaret på den frågan är genom vibrationerna. Maten vi valde var mer levande. Inget av det vi valde hade fått sina livgivande egenskaper borttagna genom att man hade försökt att förlänga livslängden.

Om du vill att brödet ska vara länge så är det bäst att du tar död på de aktiva ingredienserna annars så kommer det att mögla, precis som det är meningen att det ska göra.

 Vi säger absolut inte att det inte finns mat som är bättre för era kroppar, men vi rekommenderar inte att du närmar dig maten med en inställning som är att välja från utsidan. När du väljer maten från utsidan så gör du upp listor med mat som du inte ska äta, det är inte det vi rekommenderar.

Vi rekommenderar att du kommer i synk med den du verkligen är, och så låter du den du verkligen är, välja maten du ska äta.

Det här hindrar inte Esther från att äta potatischips tillsammans med en Subway-macka, av och till. Det smakar ju gott!

Du måste komma ihåg att välbefinnandet i din kropp är så dominerande att du har stort spelrum. Det är inte så att du kan äta något som gör att du hamnar i en negativ spiral.

Du är i princip en kemikaliefabrik och din kropp har kapaciteten att ta hand om vad helst som du ger den och göra så att din kropp blomstrar och mår bra av det.

Relaterade inlägg:

Hur helar man sig själv?

Kan man tänka sig frisk?