Attraktionslagen

Vad är attraktionslagen?

Attraktionslagen är den naturlag som är överordnad alla andra naturlagar. Den är basen för allt skapande och den faktorn som finns i allt, både fysiska objekt och det icke-fysiska.

Det är en naturlag ungefär som gravitationen. Ingen ifrågasätter gravitationen, vi vet att den existerar, alla tar den för given. Gravitationen gör så att allt dras mot jorden. Det är ingen risk att något som du tappar ur dina händer kommer att åka uppåt och ut i rymden.

På samma sätt är det med attraktionslagen, den funkar alltid; i alla lägen. Enligt Abraham är det den lag som är den starkaste kraften i universum. Den styr världen och universum.

Hur fungerar attraktionslagen?

Attraktionslagen fungerar enligt principen:

Lika drar till sig lika

Allt som existerar består av energi

Allt som finns i världen består av energi. Allt är energi. Många tror att energi är något som finns utanför en själv och runt omkring oss. Men allt, precis allt består av vibrerande energi. Tänk på hur vi brukar säga om händelser och personer: ”Det var inga bra vibbar” eller ”Jag fick jättebra vibbar”. Vi använder ofta ordet vibrationer utan att fästa någon större uppmärksamhet på det.

Vi vet också att man kan komma in i ett rum och direkt känna av stämningen i rummet. Man känner av om stämningen, eller vibbarna som vi ofta säger, är bra eller dåliga. Ibland kommer man in i ett rum med folk och det känns som att man skulle kunna skära luften med kniv. Så tät och så spänd är stämningen. Precis motsatsen händer ju också. Man kommer in i ett rum och man känner direkt att stämningen är uppåt, vänlig och positiv.

Vi människor är vibrerande energi, där det vi känner i stunden vibrerar ut från oss. På det sätt våra frekvenser vibrerar, känner andra av. Du känner direkt av om en person är glad eller arg, eller hur? Det är den personens frekvenser som du uppfattar, trots att du inte kan ta eller se på dom.

Du och en vän har kanske varit på samma ställe och efteråt pratar ni om händelsen. Du kanske upplevde att det var en bra stämning, allt var frid och fröjd. Din vän däremot säger att han/hon tyckte att det var en negativ stämning och att den och den personen hade gjort eller sagt negativa saker. Du står helt frågande och tänker: ”har vi varit på samma ställe?”. Detsamma gör din vän.

Det jag beskriver här är ett exempel på hur attraktionslagen fungerar. Om du har positiva känslor, positiva förväntningar så möter du det. Din vän däremot, som var i en annan sinnesstämning, upplevde någon helt annat. Det är så attraktionslagen fungerar.

Det är därför vi människor har så olika uppfattningar om allehanda saker och ting. Vi ser helt enkelt världen från vårt eget perspektiv. Mitt perspektiv är inte ditt perspektiv.

Innebörden av attraktionslagen är att det jag sänder ut, kommer tillbaka till mig. Så om jag känner mig som ett offer kommer jag att attrahera det som representerar att vara ett offer.

Känner jag mig lycklig och glad, så kommer det som representerar lycka och glädje till mig. Vad som representerar lycka och glädje kan vara olika från person till person. Men du kommer att få positiva upplevelser och träffa på glada och harmoniska människor när du känner dig lycklig och glad.

Vad är frekvenser?

Frekvenser är energi som vibrerar. Allt som existerar består av vibrationer eller frekvenser. Om du tar vilket föremål som helst, en sten, ett löv eller en människa så består både föremålen och människan av vibrerande energi. Vi tror att det är fasta föremål, men så är det inte. Vi ser oss själva som fasta fysiska objekt som ”tar emot” energi och att energin är något som finns utanför oss. Men så är det inte, utan vi människor är vibrerande energi som sänder ut energi. Vilken typ av energi vi sänder ut, beror på hur vi känner och vad vi känner eftersom tankar och känslor också är energi.

Det vi får tillbaka, det vi upplever som sanning/verklighet är samma som vi sänder ut. Känner du dig lycklig, så upplever du bara lycka och bra saker och händelser kommer i din väg. Slutsatsen av det måste ju bli att bara vi är lyckliga och glada så ordnar sig allt till det bästa. Stämmer det? Ja, det gör det!

Enkelt – men samtidigt så svårt att applicera i ens dagliga liv där vi som människor har lärt oss att reagera på det vi ser och upplever.

Människan består av vibrerande energi och massor av tomrum. Tomrummet; som ingen vet vad det består av! Jag läste någonstans att om man tar bort allt tomrum ur en människa så är allt som blir kvar ungefär en knappnålshuvud stort.

Längst ner i artikel har jag lagt en länk där du kan läsa mer om tomrummet – mörk materia och mörk energi.

Eftersom vi människor består av vibrerande energi som sänder ut energifrekvenser och attraktionslagen säger att: ”lika dras till lika” så innebär det enkelt uttryckt att den energifrekvens som vi vibrerar på – sänder ut, samma typ av frekvenser/energier drar vi till oss.

Du kan jämföra det med radiosignaler. Om en radiokanal sänder på 101.7 Mhz så kan du på din radiomottagare bara ta emot programmet om du ställer in din radio på 101.7 Mhz. Ställer du in din mottagare på 105,5 Mzh så får du något helt annat i din radio.

Hur fungerar frekvenser ?

Allting vibrerar, och ju snabbare något vibrerar desto högre frekvens. Man mäter den elektriska aktiviteten i vågor. Ju tätare och högre vågor, desto högre frekvens. Ju glesare vågor desto lägre frekvens.  

Ljud, ljus, dofter är vibrerande energi – frekvenser

Olika ljud, ljus och dofter har naturligtvis också olika frekvenser. Abraham brukar ibland ställa en retorisk fråga vid sina workshops:

”Blir det något ljud om ett träd faller i skogen och ingen är där?”

Sen svarar Abraham själv och säger:

”Nej, naturligtvis inte. Det måste finnas en människa där med öron som kan uppfatta vibrationerna och tolka dem som ljud.”

När trädet faller uppstår vibrationer men ingen människa är närvarande som kan omvandla vibrationerna till ljud.  

Ljus- och ljudintryck förs genom luften med hjälp av vågor som våra ögon och öron uppfattar. Det gör att man kan mäta vilka frekvenser som ljus och ljud har.  

Olika typer av ljus har olika frekvenser likväl som färgerna har olika frekvenser. 2005 fick tre fysiker nobelpriset där en av dem utvecklat extremt precisa laserinstrument för att kunna bestämma ljusets frekvens och därmed färg.  

Längst ner i denna artikel finns en länk där du kan läsa mer om detta.

Dofter har också olika frekvenser eftersom doftmolekylerna vibrerar på olika frekvenser.

Hundar har bättre utvecklad hörsel och luktsinne än vi människor. De kan uppfatta ljud och dofter som vi människor inte kan uppfatta.  Hundarna har alltså en bättre förmåga att uppfatta dessa vibrationer än vi har.  

Trots att du inte kan höra samma ljud eller känna samma dofter som hundarna gör, så skulle du aldrig komma på tanken att förneka dessa ljud eller dofters existens, eller hur? Du kan inte förneka att hundarna uppfattar saker som du inte uppfattar. Du accepterar att hundarna uppfattar mer än vad du gör, utan att fundera så mycket mer över det.

Du vet att de har fler receptorer i deras nosar än vad du har i din näsa, du vet att hundarnas hörselsystem har en annan konstruktion än vad dina öron har. Hundar hör och luktar sig till det vi människor inte kan uppfatta. Alla är överens om det, det finns inte någon människa som ifrågasätter detta faktum.

Samma sak är det med att det som vi uppfattar som fasta fysiska föremål. De består de facto av vibrerande frekvenser, vi vet att det är så, trots att vi inte kan se frekvenserna med våra ögon. Vi människor har inte den konstruktionen att vi kan uppfatta alla frekvenser som existerar. Likaväl är det så.

Trots detta finns det många människor som inte vill erkänna att det finns något annat än det de kan uppfatta som solida fysiska objekt. Sen finns det människor som utan att ens reflektera över huruvida det är logiskt eller ej tror att det finns någon slags överhet, någon icke-fysisk makt som påverkar oss, har makten över oss och som har satt upp regler för hur vi människor SKA uppför oss. De olika världsreligionerna representerar detta synsätt. Religioner som missuppfattat och misstolkat vad som Source egentligen är, enligt min mening.

Vi människor är en förlängning av källenergin; Source, alltså är vi människor det som många kallar Gud. Mer om detta spännande ämne kommer senare!

Människan och frekvenser

Du har säkert sett någon film med en scen där är en patient ligger i en sjukhussäng med sladdar kopplade till sig. Man ser en skärm vid sängen där skärmen visar vågrörelser – och helt plötsligt slutar vågorna och det blir bara ett enda långt streck! Då vet vi vad klockan är slagen…

Så länge vi lever avger hjärnan elektriska impulser och man mäter hjärnans elektriska aktivitet med EEG (elektroencefalografi). Det finns mycket intressant kring vad man kan mäta med EEG. Vill du läsa mer kan du kolla in en spännande artikel från Lunds universitet. Länk längst ner i artikeln.   

Våra tankar skapar våra känslor. Man brukar prata om spontana känslor och producerade känslor. Skillnaden mellan spontana och producerade känslor är att producerade känslor skapar du när du tänker på något. Ta t ex en rolig historia. Första gången du hör den, brister du ut i skratt (spontan känsla). När du sen tänker på historien så skapar du samma känsla (glädje) bara genom att tänka på den (producerad känsla).

Detta är något som vi använder oss av hela tiden. När du tänker på gamla minnen; beroende på om dessa minnen var negativa eller positiva skapar du samma känsla igen. Jag brukar ibland komma på mig själv av att skratta högt (även när jag är ensam), det beror alltid på att jag har tänkt på något riktigt kul! (Producerad känsla).

Om du ständigt tänker på oförrätter eller dåliga upplevelser så skapar du samma känsla i ditt NU. Om du tänker på tråkiga och negativa händelser och upplevelser i ditt liv så är det detsamma att du återskapar samma känslor igen, och igen, och igen.

Det är därför människor som har förmågan att bara gå vidare och kan sluta tänka på gamla eländiga och tråkiga upplevelser är så mycket lyckligare än andra. Förut såg jag på sådana människor som ”ytliga” och utan känslor. Idag ser jag med nya ögon på dessa människor. De vet, medvetet eller icke-medvetet, hur man skapar lycka i sitt liv. Något som jag tycker att vi alla borde ta lärdom av och något vi borde lära våra barn att göra.

Det många av oss i fått itutat i oss är; att vi måste ”bearbeta” gamla upplevelser och händelser och att om vi gör detta tillräckligt länge och ingående så kommer förhoppningsvis till sist det ”gamla” att sluta påverka oss. Det är exempel på vad jag vill kalla ”Old School-tekniker”. Det är sånt som gör att människor kan gå i terapi i tiotals år utan att någon förändring sker. Genom att fortsätta älta och älta gamla upplevelser så förstärker man och befäster negativa upplevelser som inte tillför våra liv någonting.

Attraktionslagen i arbete – skulle man också kunna säga. Man bara upprepar och håller gamla upplevelser vid liv – något som är direkt kontraproduktivt enligt min mening.

Sen känner vi till människor som varit med om de mest horribla och fruktansvärda saker i sina liv. Trots sina upplevelser så är de ändå positiva och håller sin livsande uppe. Jag tänker t ex på Nelson Mandela som trots sina 40 år i fängelse ändå upprätthöll sin livsglädje och livsenergi. När han kom ut ur sin fängelsevistelse var det inte tal om att han skulle gå in i åratals av terapi. Han bara fortsatte med det som han kände var sin livsgärning utan att hemfalla i känslor av sorg och bedrövelse.

Känslor är olika frekvenser

Känslor vibrerar på olika frekvenser. Höga frekvenser är kärlek och tacksamhet. Enligt Abraham så är kärlek och tacksamhet likvärdiga, det är därför man säger att tacksamhet är nyckeln till att skapa det man vill ha.

Vi manifesterar det vi vill ha genom att ha höga frekvenser. Känslor som lycka och tacksamhet är känslor med höga frekvenser. Genom att hålla dessa känslor aktiva i våra kroppar så låter vi det vi vill ha och önskar, manifesteras fysiskt. I princip är detta formeln för hur du skapar det du vill ha. Attraktionslagen drar till sig lika.

Rädsla och ilska är låga frekvenser. Abraham har gjort den här känsloskalan som visar olika känslor och var de ligger någonstans på skalan. Det vi måste komma ihåg att vi har för det mesta mixade och motstridiga känslor inom oss. Och att känslorna förändras hela tiden. Det kräver medvetenhet och träning för att hålla kvar en känsla med hög frekvens.

Känsloskalan – Källa: ”Be så ska du få” av Esther och Jerry Hicks

Hjärnvågorna är vibrerande frekvenser

Hjärnan har olika frekvenser beroende på de elektriska impulserna i hjärnan. Det finns fem tillstånd som våra hjärnor har. Dessa är:

 • Beta – Det tillstånd som vår hjärna är när vi är i vårt ”normaltillstånd”, i våra varje-dags-situationer. När du är hemma eller på jobbet och sysslar med dina vardagliga sysslor.
 • Alfa – Det tillstånd vi hamnar i när vi mediterar.
 • Gamma – När vi är lyckliga är vi i gamma. Gamma är ett outforskad tillstånd vetenskapligt sett, men vi ser mer och mer studier och kunskap om detta tillstånd. Gamma är inte så lätt att identifiera med EEG. Vi som människor VET ju direkt vad som händer med oss när vi är i gamma 😊. Känslan av blizz är ett tillstånd som enbart kan beskrivas som obeskrivlig lycka! Tänk – Nykär, då vet du vad jag pratar om 😊
 • Theta – Ett djupare meditativt tillstånd. Tillståndet inträffar också vid hypnos. Barn mellan 0-6 år befinner sig hela tiden i Theta. Det är därför vi ser att barnen suger åt sig som svampar av allt de ser och hör. De lär sig supersnabbt och allt de får till sig verkar fastna direkt.
 • Delta – Sömn (drömlös) – icke medvetande.

Vad har hjärnans vågor med attraktionslagen att göra?

Genom att meditera (hjärnvågorna i Alfa eller Theta) försätter du dig själv (hjärnan och kroppen) i ett tillstånd där du inte tänker. När du inte tänker blir det så att du hamnar i en form av vacuum. Ditt vanliga ”tjatter” slutar. Med ”vanliga tjatter” menar jag de tankar som hela tiden verkar ha ockuperat vår hjärna utan vår tillåtelse. Tankar som:  

 • Varför sa han så till mig, vad menar han egentligen? Han gillar nog inte mig!”
 • ”Nej, men kanske att jag tar pasta istället för ris till fläskfilén?”
 • ”Men, herregud, vilken obehaglig typ hon är då”
 • ”Har vi något i frysen som vi kan ha till middag?”
 • ”Vem hämtar på dagis idag?”
 • ”Han/hon är ju helt sjuk i huvudet”
 • ”Varför sa jag så till person X, så jävla klantig jag är”
 • ”Herregud, hur tusen ska vi klara huset om räntan stiger”
 • ”Vilken jäkla dumbom jag är som inte ens klarar av att …”

En massa olika tankar som vandrar mellan ”vad ska vi ha till middag idag” till ”vad är meningen med livet” är det som hela tiden ockuperar vår hjärna. Det innebär att vi, om vi inte stoppar det, blir vi gisslan eller slavar under våra tankar.

Varje tanke skapar en känsla – om våra tankar hela tiden fladdrar fram och tillbaka, hit och dit och sen har vi attraktionslagen som hela tiden finns där som styr. Vad innebär det? Det innebär att vi inte är tillräckligt stabila i våra frekvenser så att vi kan dra till oss det vi vill ha och önskar. Det är därför du inte ”lyckas” med att skapa det du vill ha.

När vår hjärna är ockuperad av tjatter kan vi inte höja våra frekvenser. Det är helt omöjligt, fysiskt sett!

Det enda vi kan göra då är att göra något som stoppar våra tjattertankar. Abraham rekommenderar att vi, vid ett sånt tillstånd tar en tupplur eller mediterar! Genom att ta en tupplur eller meditera så stoppar vi våra tjattertankars momentum. Dvs att de oönskade tankarna fortsätter i en snabb och okontrollerad fart.

Ta en tupplur, eller bryt direkt det du håller på med och gör något helt annat. Jag brukar nästan alltid sätta på ett klipp på Youtube med Abraham när jag upptäcker att mina tankar är på väg till något oönskat. På så vis stoppar jag min hjärnas ”aptjatter” och kommer in i ett helt annat känslotillstånd.

När jag skriver detta, skrattar jag lite för mig själv och tänker:

”Hmm, är det därför jag, i princip på heltid, antingen mediterat eller lyssnat på Abraham de sista 6 åren. Bara för att hålla aptjattret borta.”

Jag hör mig själv svara, och säga orden:

 ”Ja, det är det. För mig är det bästa sättet att hålla bra och höga vibrationer levande i min kropp.”

Du höjer din frekvens, och när du höjer din frekvens blir du mottaglig för det kollektiva medvetandet. Det är när du är utan tankar som du kan ta emot de impulser som leder dig dit du vill om du följer impulserna. Det här är egentligen det centrala i hela attraktionslagen. Så enkelt, men samtidigt så svårt för oss att verkligen på djupet förstå, ta till oss och applicera i våra liv.

Hur funkar attraktionslagen – hur skapar vi saker, objekt och händelser i vår fysiska verklighet ?

Saker och händelser manifesteras i tre steg enligt följande:

 1. Du önskar något som du vill ha.
 2. I samma ögonblick som du önskar något så skapas det.
 3. Du måste vara utan motstånd för att det ska manifesteras. Du måste låta det komma till dig.

Anledningen till att något som vi önskar inte manifesteras beror helt enkelt på att vi vibrerar på en mängd olika frekvenser – vi håller inte en hög frekvensen konstant (se ”aptjattret” ovan).

En del tror att bara man säger ord som låter bra; t ex kärlek eller lycka så sänder man ut de frekvenserna. Det stämmer inte! Personer kan använda positiva ord, men de strålar ut allt annat än det positiva som de säger.

Abraham brukar säga: ”universum hör inte orden, universum hör vad du menar”. Alltså är det helt meningslöst att säga ”fina” ord om du inne i dig känner något annat.

När vi konstant håller en hög frekvens, då är vi utan motstånd, och då kan det vi vill ha manifesteras.

Abraham säger: ”Vi har bara ett och samma svar på alla era frågor – det är: var lycklig”

Vilken betydelse har vår upplevelse av kontraster?

När vi upplever saker som vi ogillar eller inte vill ha i vårt liv, då uppstår kontraster. Genom att få och uppleva saker och händelser som vi inte vill ha, uppstår direkt en önskan om det vi vill ha. Utan upplevelser av kontraster har vi inga önskningar, och utan önskningar blir det inget skapande.

Så kontraster är faktiskt något bra, även om vi oftast inte är så glada över det. Utan kontraster skulle vi inte önska något mer, alltså skulle vi inte heller skapa något mer. Människans uppgift är att skapa och det gör hon genom sina önskningar.

Hur ändrar jag mina känslor så att de blir i en högre frekvens?

Abraham har gett oss olika processer som vi kan använda för att höja våra frekvenser. De här processerna utvecklas hela tiden och Abraham kommer med nya processer allteftersom vi människor utvecklas. I boken ”Be så ska du få” finns 22 olika processer man kan använda sig av för att höja sina frekvenser.

Det är viktigt att komma ihåg att alla processer inte passar att göra vid olika sinnestillstånd. När du är arg och ledsen t ex fungerar det inte att börja tänka positivt, det går bara inte. Du vet det! Tänk bara på gånger när du varit ledsen, besviken och arg. Så har det kommit någon ”upplyst” människa och sagt:

”Släpp det, tänk positivt istället”

Det funkar inte! Abraham förordar att man systematiskt arbetar sig upp genom känsloskalan (se ovan). Det gör man genom att använda sig av olika processer vid olika sinnestillstånd. I boken finns angivet när det är passande att använda olika processer.

Jag rekommenderar verkligen att du läser boken, testar de olika processerna och ser vad som funkar för dig. Abraham säger också att om du känner motstånd mot att göra något, det inkluderar även processerna, gör det inte! Prova något annat istället. Tvinga dig aldrig att göra något som du känner motstånd mot.

Bryt negativa känslotillstånd genom att ta en tupplur eller meditera.

Funkar det att skapa det jag vill ha genom att affirmera?

Affirmationer är bra, genom att tänka och upprepa affirmationer så fokuserar du dina tankar på det du vill ha.

Men, detta är oerhört viktigt att komma ihåg:

Affirmationer är direkt kontraproduktiva om du är i ett negativt sinnestillstånd. För att affirmationer ska fungera måste du vara i ett positivt tillstånd.

Affirmera endast och bara när du är i ett positivt sinnestillstånd!

Affirmationer ska alltid vara formulerade i positiva ordalag, använd aldrig negationer i dina affirmationer.

Vad är det kollektiva medvetandet?

Kortfattat kan man säga att det kollektiva medvetandet är alla tankar som någonsin tänkts. Alla tankar vi tänker fortsätter att existera i all oändlighet.

Det kollektiva medvetandet – alla tankar som någonsin har tänkts – får du tillgång till när du stoppar dina tankar – alltså inte tänker. Det gör du genom att meditera, som i princip kan sägas vara att du slutar att tänka. Det kan du göra genom att fokusera dina tankar på en sak, exempelvis din andning.

Genom att göra så, höjer du din frekvens och blir mottaglig för det kollektiva medvetandet – som också är Source, eller vad du vill kalla det.

Ett exempel på det kollektiva medvetandet är att om du är en innovatör eller kommer på något helt nytt (tror du) så kan du vara helt säker på att någonstans i världen finns det en eller flera andra personer som har kommit på samma sak som du. Det är därför det ofta blir konflikter om upphovsrätter och anklagelser för att någon har ”stulit” ens idé, trots att det bara handlar om att man kommit på samma sak ungefär samtidigt.

Ett annat exempel på det kollektiva medvetandet är historien om den hundrade apan – om du inte har hört den så rekommenderar jag dig att googla på det. Kortfattad beskrivning nedan.

Vem eller vad är det som skapar?

Åsikterna om vad eller vem (”Gud”) det är som skapar går isär och skiljer sig åt mellan alla människor.  Jag vill benämna det som Källenergin eller Source eftersom ordet Gud är så behäftat med föreställningar av olika slag. Kvantfysiken är ett oerhört intressant ämne där man utforskar den här typen av frågor.  

Jag har sökt efter svaret på den frågan så länge jag kan minnas och Abrahams passar som hand i handske med kvantfysiken, enligt min mening.

Den stora frågan är: Vad finns i tomrummet – vad är består tomrummet av?

Jag diskuterar lite kortfattat om detta här nedan.

Vad är mörk materia och mörk energi?

Det vi kan se av universum, den synliga materian, är en mikroskopisk del av hela universum. Den övriga delen av universum kallas mörk materia och mörk energi (Obs! mörk energi är inte det som många inom New Age kallar mörk energi, dvs negativa energier 😊). Det är den delen av universum som forskarna försöker komma underfund med och förstå. Hitintills har de inte lyckats knäcka gåtan.

Mörk materia och mörk energi är inte samma sak. Skillnaden finner du i artikeln längst ner om du är intresserad att veta mer om det.

Vid partikelacceleratorn i CERN forskar man i detta område. I korthet går forskningen ut på att försöka hitta den allra minsta, minsta beståndsdelen av ALLT som existerar. Den där partikeln kallas Higgspartikeln eller ”Gudspartikeln”, alltså ursprungskällan till allt. Det finns en väldigt intressant film om arbetet vid CERN och för några år sedan hävdade forskarna där att nästan hade hittat ”Guds partikeln”. Länk till filmen längst ner.

Jag tänker att om det hade varit så att de på riktigt hade hittat den där allra minsta partikeln, den partikeln som inte har något tomrum i sig (Gudspartikeln), då hade deras resultat fått en större uppmärksamhet än det hitintills har fått. En upptäckt av Gudspartikeln är detsamma som upptäckten av vad och hur hela universum skapades! En otroligt spännande fråga enligt min mening. Egentligen det enda som jag är intresserad av.

Albert Einstein sa: ”Jag vill veta hur Gud tänker, resten är detaljer”.

Det finns en session med Abraham och en Hot Seater (HS) där HS frågar Abraham:

”Kommer man att hitta Gudspartikeln?”

Abraham svarar att det kommer man inte att göra.

Ett svar som är både intressant och frustrerande enligt min mening.

Jag var på studiebesök vid CERN sommaren 2017, vilket var en otroligt häftig upplevelse. Hela forskningsenheten vid CERN är ett litet samhälle i miniatyr med dagis och sjukhus, bostäder och fritidsaktiviteter. Människor från hela världen som arbetar och bor där. Känslan där var otroligt positiv. Väldigt intressant och spännande. Alla människor vi mötte var mycket positiva och trevliga, man kände riktigt hur uppfyllda och stolta de var över att få arbeta med projektet att: hitta den minsta beståndsdelen i alltet som universum består av.

Det var fantastiskt bra vibbar måste jag säga 😊! Jag som inte är någon forskare eller naturvetare fick nya och spännande kunskaper om fysik och fysikaliska lagar.

Om du får möjlighet att göra ett besök där, så ta chansen och åk dit! 

Relaterade inlägg:

Vetenskap och attraktionslagen

Vad är sambandet mellan attraktionslagen och kvantfysik?

Länkar

Film om arbetet vid CERN som du kan hyra eller köpa på Youtube: