Attraktionslagen – vad är vibrationer?

När man pratar om attraktionslagen är vibrationer och frekvenser centrala begrepp. Allt i hela universum är vibrerande energi; vibrationer. Precis allt består av vibrationer och även om vi människor inte kan se denna vibrerande energi; vibrationer, så icke desto mindre är det så.

Vi människor består också av vibrationer och vi tolkar vår värld och omgivning genom våra sinnen. Det vi tolkar är vibrationer som vi uppfattar som fast materia, ljud, osv.

Alla dessa vibrationer; frekvenser styrs av den starkaste kraften och naturlagen i universum vilket är attraktionslagen.

Här nedan har jag sammanfattat ett klipp med äldre session där en Hot Seater som frågar om vad vibrationer är. Klippet innehåller också en sekvens där Abraham förklarar vad vibrationer är.

Session med Abraham (Abe) där en Hot Seater (HS) frågar vad vibrationer är

HS: Det är ett ord som jag har hört om och om igen; det är ordet vibrationer. Som den professionella ingenjör jag är, så förstår jag ordet vibrationer utifrån vetenskapliga termer. Vibrationer innebär i regel svängningar av elektriska, mekaniska eller någon annan energi. Kan ni förklara ordet vibrationer?

Abe: Kan du förklara för oss vad som vibrerar i den elektriska strömmen? Vad är vibrationerna i elektricitet? Vad är det för grejer?

HS: Det är en svängning mellan två polariteter; något positiv och något negativt.

Abe: Bra. Men vad det för grejer?

HS: Troligtvis elektroner. Det är i regel ett flöde av elektroner. Först flödar de positivt, sedan negativt.

Abe: Så det är samma i allting?

HS: Det är väl inte elektroniskt flöde?

Abe: Du använde ordet elektroniskt för att beskriva det. Vi tycker det är ganska bra. Ord är så besvärliga.

HS: Jag förstår det slutgiltiga resultatet av högre vibrationer och jag kan förstås känna skillnaden men jag vill veta exakt vad det är som vibrerar?

Abe: Hur kan jag förstå det icke-fysiska i en kontext som är fysisk? Vi säger att du måste sätta in det i kategorin av energi eller vibrationer och förstå att allt svänger. Att du är både som en radiosändare och som en radiomottagare. Du är antingen inställd eller så är du det inte. När du förstår det så börjar du få en känslomässig förståelse för det.

HS: Ni säger samma sak om den här rena och positiva energin som ni pratar om?

Hur beskriver du livskraften som flödar i din kropp

Abe: Hur beskriver du livskraften som strömmar i din kropp? Hur beskriver du att du inte behöver se till att blodet pumpas runt i din kropp när du sover?

Hur beskriver du livskraften i det minsta av frön? Hur förklarar du att i detta minsta lilla frö finns kraften att en växt kan komma upp i sin fulla kraft? Hur förklarar ni nånting av den typen av saker genom ert fysiska perspektiv.

Vi försöker att förklara men för det mesta så slutar det med att när vi i det icke-fysiska försöker förklara det här magnifika ur ett fysiskt perspektiv så blir det sagor.

HS: Om man läser de moderna böckerna om kvantfysik och förstår dem så känns det som böcker om magi. Om du kan tro på kvantfysik så kan du tro på allting.

Abe: Läs böckerna!

HS: Det har jag gjort.

Abe: Och tro på det som står där!

HS: Jag har inga problem med att tro på det. Jag har bara svårt att förstå det.

Abe: Vad du nyss har sagt är det största hindret som människan stöter på. Du säger att du vill ha något, men du låter det inte komma förrän du kan förklara i detalj hur det ska komma.

Prata om varför istället för hur och när

Vi säger att genom att leta efter den beskrivningen så håller du dig själv borta från att upptäcka den. Med andra ord så är det: hur, när, var, vem. Men prata bara om varför. Då kommer dörren att öppnas och du kommer att börja förstå.

När vi pratar om vibrationer så innebär det faktiskt att vi vill att ni ska förstå basen för era livsupplevelser. Allt är faktiskt baserat på vibrationer. Orden energi och vibrationer är utbytbara mot varandra och det finns också många andra ord i er vokabulär som fungerar i det här sammanhanget.

Människan tolkar vibrationer genom sina sinnen

Många förstår det karaktäristiska av vibrationer genom ljud. Ibland kan ni känna av vibrationerna när man spelar på något instrument. Vi vill att ni ska förstå när ni hör något så tolkar ni vibrationer till de ljud ni hör. Det du hör är din tolkning av vibrationer och är unik för varje individ.

Varje fysiskt sinne; synen, hörseln, känseln, smak och lukt existerar därför att allt i hela universum vibrerar. Era fysiska sinnen läser av vibrationerna och ger er sensoriska uppfattningar om vibrationerna.

När du förstår att du lever i ett pulserande och vibrerande universum av avancerade toner och att i själva kärnan av ditt varande så vibrerar du på ett sätt som enbart kan beskrivas som perfekt. När du förstår det, då förstår du vibrationer på det sätt som vi projicerar det.

Allt som existerar; i luften, i jorden, i vattnet och i era kroppar är vibrationer i rörelse. Allt sköts om av den kraftfulla attraktionslagen.

Du kan inte sortera det här, det är inte heller nödvändigt eftersom attraktionslagen gör sorteringen genom att hela tiden dra lika vibrationer till varandra. Saker med olika vibrationer stöts bort från varandra.

Dina känslor är också vibrationer och även viktigast

Dina känslor är de mest betydelsefulla och viktiga av dina sex olika fysiska tolkningsfunktioner. Dina känslor ger dig konstant feed-back om tonen på dina tankar eller vibrationer. Känslorna jämför tonen på vad som är din kärnvibrationen (själva kärnan av dig själv) och tonen på de känslor du känner i varje specifikt ögonblick.

Den icke-fysiska världen består av vibrationer och den fysiska världen som ni känner till är också vibrationer. Det finns inte något som existerar utanför den här vibrationsmässiga naturen och det är ingenting som inte styrs av attraktionslagen.

Acceptera och förstå vibrationer och du kan skapa din egen värld

Er förståelse för vibrationer hjälper er att avsiktligt och medvetet bygga broar mellan bägge världarna.

Du behöver inte förstå den komplexa optiska världen; vilket primärt är den visuella cortex, för att kunna se. På samma sätt behöver du inte heller förstå hur elektricitet fungerar för att kunna slå på lyset. Du behöver inte heller förstå vibrationer för att kunna känna skillnaden mellan harmoni och disharmoni.

När du lär dig att acceptera din vibrationsmässiga natur och börjar att avsiktligt och medvetet använda dina känslor som vibrationsmässiga indikatorer så får du kontroll över det du personligen skapar och hur ditt liv kommer att bli.

Relaterade inlägg:

Sambanden mellan attraktionslagen och kvantfysik

Vetenskap och attraktionslagen