Attraktionslagen; Hur blir man av med blockeringar om pengar?

Om du vet med dig att du har tankar som blockerar pengar att flöda in i ditt liv så är det bästa rådet att antingen sluta tänka på pengar eller att träna upp ett tankemönster som tillåter pengar att komma till dig. Här får du 11 punkter med kunskap och tips om blockeringar av pengar.

 • 1. Vad betyder pengar för dig? Ofta är pengar och relationer viktigare för oss än andra saker. Vi sätter större vikt eller värde på just den saken. Med pengar är det ofta så, det är därför som det är svårast med pengar och relationer när vi försöker att använda attraktionslagen till vår fördel och vara medvetna skapare av det vi vill ha.
 • 2. Blockeringar betyder motsägelsefulla tankar.  Det betyder att du mer ofta tänker på det du vill ha. Det kan synas som en bra sak eftersom vi fått lära oss att attraktionslagen göra att lika drar till sig lika. Så om jag tänker på pengar så borde de komma? Det säger vår logiska hjärna i alla fall. Varje objekt, ämne eller sak har två ändar; förekomsten av pengar på ena änden och brist på pengar på den andra änden. När vi är uppmärksamma på bristen på pengar eller att pengar inte kommer, ja då attraherar vi just det: brist.
 • 3. Sänk inte dina förväntningar eller minska dina önskningar. När pengarna inte kommer finns det en tendens att vi vill minska våra förväntningar och önskningar. Det är en naturligt reaktion eftersom vi mådde bättre innan önskade mer pengar. Men det är fel strategi eftersom det skapar bara frustration, bitterhet och andra negativa känslor.
 • 4. Du kommer alltid att vilja ha mer. Du kanske tror att bara du får det och det så kommer du att vara nöjd men faktum är att du aldrig kommer att bli nöjd. Det är inbyggt i vår natur att alltid vilja ha mer. Utan den drivkraften hade människan aldrig varit där hon är idag.
 • 5. Begär inte det omöjliga av dig själv. Att begära mer av dig själv än du kan göra är att bara lägga ytterligare motstånd på dig själv och dina önskningar. Du kan inte låtsas att något inte påverkar dig om det faktiskt gör det. Du kan inte se något och låtsas som om det inte har hänt. Sluta titta på de specifika sakerna eller detaljerna, bli mer generell istället.
 • 6. Vilka är de centrala känslorna – Vad är kärnan i känslorna? Vad är den underliggande känslan i dina föreställningar. Du måste SE och erkänna dem, utan det kommer du bara att lura dig själv och kan inte bli av med blockeringarna.
 • 7. Hitta kärnan och utgå därifrån. Hitta den riktiga kärnan – Vilka känslor finns bakom det du känner för ”brist på pengar”. Är det rädsla? Rädsla för att hamna i svårigheter? Rädsla för fattigdom? Hitta den riktiga kärnan och jobba dig upp därifrån. När du hittat kärnan och erkänt den för dig själv blir det lättare att jobba dig upp för känslostegen, se bild nedan.
 • 8. Känslorna förstärks om du pratar om dem. Prata inte om dina tillkortakommanden, bristen på pengarna eller att pengarna inte kommer. Skifta ditt fokus till något annat som känner positiva känslor inför. Hitta mer generella utgångspunkter. Det kan vara så enkelt som att tänka på svårigheter och problem som tidigare har löst sig för dig. Det kan vara så enkelt som att säga: ”Det ordnar sig alltid för mig”.
 • 9. Tillämpa de känslor du vill fokusera på. Fråga dig själv vad föredrar; rädsla eller lätthet? Rädsla eller klarhet? Rädsla eller entusiasm? När du gör det, kommer du att märka hur lätt det är att faktiskt fokusera på det du egentligen vill ha. Genom att göra detta konstant så kommer du att märka ett skifte. Detta är en enkel övning som fungerar! Prova!
 • 10. Fokusera på lätthet istället för utmaningar. Gå inte på myten om ”utmaningar”, det skapar bara spänning i din kropp, speciellt när det gäller ett sånt känsligt ämne som pengar. Du vill och ska skapa känslor av lätthet och enkelhet istället. Lätthet och enkelhet skapar känslor av lätthet och flyt, känslor som är högre upp på känsloskalan än den känslan av spändhet som ”utmaning” ger.
 • 11. Sluta vobbla – ge uppmärksamhet på välbefinnande. Gör allt du kan för att sluta fladdra fram och tillbaka. Träna upp dig att fokusera på känslor av välbefinnande istället. Med ett stadigt fokus på välbefinnande kommer blockeringar på pengar att försvinna.
Känsloskalan - attraktionslagen
Känsloskalan – attraktionslagen

Anledningen till att du blockerar pengar är att du tänker tankar som hindrar pengar från att komma in i ditt liv.  Tankar som oftast är så vanemässiga och reflexmässiga att det är svårt att bryta mönstret. Det kan vara en mängd olika tankar som relaterar till dina invanda uppfattningar och föreställningar om pengar. Oftast är det tankar om brist på pengar, brist som i sin tur orsakar rädsla, osäkerhet, förtvivlan eller liknande negativa tankar.

Om du vet med dig att du har blockerande tankar om pengar kan den här sessionen med Abraham vara till god hjälp. Jag tror att det är till störst hjälp för den som har studerat attraktionslagen ett tag. För en direkt nybörjare kan det kanske verka helt obegripligt och alldeles för simpelt för att det ska kunna fungera. Men jag kan skriva under på att det fungerar. Det är så här attraktionslagen fungerar i praktiken.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om att bli av med blockeringar om pengar

HS: Jag har några vanemässiga föreställningar om pengar som jag haft länge och som jag inte blir av med.

Abe: Ja, det är vad du tror.

HS: Ja, det är tankar om brist på pengar.

Abe: Ja, det är tankar som du tänkt ganska länge så att det har blivit momentum av det hela. När du tänker de tankarna så känner du dem, eller hur?

HS: Ja, det gör jag och det känns inte bra.

Abe: Sluta med det!

HS: Jag vill ha era tankar om hur jag antingen kan bli av med de tankarna eller hur jag kan använda dem för att hamna i synk med mig själv.

Abe: De har redan hjälpt dig eftersom varje gång du tänker en sån tanke så har du bett om något mer. Source följer den banan av dina önskningar och du blir MER. Det betyder att ditt välstånd blir större och större.

Det du beskriver här är skillnaden mellan välståndet som du håller på att föra fram och ditt vanemässiga tänkande som är din trosföreställning om pengar. Det som händer är att ju större ditt välstånd blir vibrationsmässigt sett, och ju mer dina vanemässiga tankar inte är i linje med det, desto mer obekväm känner du dig.

Esther sa häromdagen:  

”Abraham om ni kunde sluta med att expandera genom varje tanke som jag tänker, då skulle jag inte ha så många negativa känslor.”

Hon har ju helt rätt eftersom de negativa känslorna som du känner är i direkt proportion till den ”storhet” som du har skapat.

Det du verkligen vill ha känns viktigare

När du verkligen vill ha något och du är fokuserad på bristen eller dess motsats så mår du riktigt dåligt eftersom det är ett riktigt stort vobblande.

När du vill ha det lite grann, så känner du dig inte riktigt så där toppen eftersom vobblandet är inte så stort. Vi pratar om momentum och bana och fokus. Och ja, vi kan visa dig exakt vad du ska göra, och det kommer alla att ha nytta av, så låt oss gå igenom det.

Vi försöker få alla att förstå att det inte finns något värde i att slå på trumman och vara så specifik om vad det är som inte fungerar i era liv. Vi måste komma till kärnan av vad det är som pågår.

Du har motsägelsefulla tankar

Det här är vad vi hörde dig säga:

”Jag lever i välstånd och vill ha mer välstånd. Jag har mycket av allting”.

Vi vill också säga något om att du i början försökte göra någonting som du inte kan göra. Vi ska hjälpa dig att förstå orsakerna till det som är felaktigt i det som pågår hos dig. Du kommer att kunna höra det här på ett lätt sätt. Du sa:

”Jag har alla de pengar som jag vill ha” eller någonting liknande. Mycket, mycket, mycket pengar. Men sen sa du att:

”Jag tror att mina trosföreställningar håller mig tillbaka från att få mer”.

Det finns en motsägelse i det där. Det här är det felaktiga som du försökte göra, och det är många som gör på samma sätt. Det är på samma sätt som Esther försökte få oss att göra.

Om du har en önskan som du inte tror att du kan få, så är det oenighet mellan de vibrationsmässiga frekvenserna. Naturligtvis är önskan det som dominerar. Ibland känns det som om du bara kunde sluta önska så skulle oenigheten försvinna.

Sänk inte dina förväntningar eller minska på dina önskningar

”Jag mådde bättre innan jag ville ha det. Jag mådde bättre innan jag såg den där bilen. Jag mådde mycket bättre innan jag provsatt i den. Och jag mådde mycket bättre innan jag provkörde den, för nu kan jag inte sluta tänka på den. Jag är så arg på mig själv för att jag vill ha något som jag inte kan få.”

Det där är ett exempel på det. Precis på samma sätt som en bil som i 100 km i timmen och träffar ett träd, är det ett större problem än en bil som kör i 5 km/timmen och träffar ett träd. Människor tänker att då är det bättre att jag saktar ner farten.

Vi säger: Nej, du vill se till att det inte finns några träd i vägen! Du vill åka fort, du vill bara inte krascha in i grejer. Det handlar om att släppa på motståndet, inte att släppa önskningarna.

Du försökte på ett sätt att släppa dina önskningar. Du försökte övertyga oss alla att det går bra för dig och att du har alla pengar du vill ha. Men det finns en motsägelse i det.

Du kommer alltid att vilja ha mer

Du kommer ALDRIG att ha allt som du vill ha. Du kommer aldrig att ha tillräckligt eller komma till slutet av den önskningen. Eftersom med alla de pengar som kommer så kommer också önskningar om en hel mängd andra saker.

Övertala inte dig själv att inte vilja ha saker bara för att du inte har kommit på hur du ska få det. Det är det största felet. Det är det största vibrationsmässiga felaktigheten som pågår i dina vibrationer.

Vi vet att du vill ha mer välstånd och anledningen att vi vet det, är att vi har sett din Vortex. Den är full av saker. Du har tillräckligt med välstånd där som kan hålla igång dig i 20, 30 eller 40 livstider. Det finns inga som helst anledningar till att det inte skulle kunna komma till dig nu.

Det enda du behöver göra är att få till dina vibrationer i synk med din Vortex, där ditt välstånd finns. Du behöver se till att höja dig själv och hålla en konstant vibrationsmässig nivå med det du vill ha så att det kan realiseras i ditt liv.

Du inser, och har så rätt när du säger att du har trosföreställningar som hindrar dig. Du sa:

”Jag har trosföreställningar som inte är i vibrationsmässig synk med mina önskningar.”

Vi vill säga på ett enkelt sätt att den enda anledningen att de trosföreställningar håller sig aktiva är för att du håller på och praktiserar dem (tänker på dem). Anledningen att du tänker på dem är för att du är ute i vobbelzonen där det finns så många ”bevis” för att de är riktiga.

Det är riktigt svårt, faktiskt omöjligt, det är inte logiskt på någon nivå att titta på en verklighet som redan har manifesterats och förneka att den finns. Det går inte att säga att den inte är sann. Nu är vi inne på nya områden …

Begär inte det omöjliga av dig själv

Begär inte det omöjliga av dig själv. Be inte dig själv att titta på något som du inte vill ha och låtsas att det inte har hänt.  Det är därför som trosföreställningar är så kraftfulla.

Det beror på att du vibrerade på det sättet, attraktionslagen gav dig något som matchade din frekvens. Du observerade det och sen fortsatte det, fortsatte, fortsatte. Det är momentum i det också.

Så, vad gör du?

Du måste sluta med att fokusera på det specifika. Om du har lyssnat på oss så har du hört att vi har sagt att ju mer du tänker på en sak, desto mer momentum blir det. För att sakta ner momentum måste du bli mer generell i dina tankar.

Det mest generella som någon kan vara är att fokusera på det utifrån ett känslomässigt sätt, istället för på ett detaljerat sätt.

Nu ska vi fråga dig några saker. Oroa dig inte, det kommer att bli lösa sig, du kommer att känna det här på ett lätt och enkelt sätt. Det är inte komplicerat och du kommer att kunna höra, känna och veta det här.

Vilka är de centrala känslorna – Vad är kärnan i känslorna?

Berätta för oss om någon trosföreställning som du har identifierat att du har? Något som kommer upp hela tiden och som du känner hindrar dig?

HS: Jag har en vanemässig känsla av att den här lönen kommer att vara den sista. Mitt liv är mycket annorlunda nu än det tidigare har varit.

Abe: Det där livet du levde tidigare, tankar och erfarenheter som kommer upp har skapat trosföreställningar som …?

HS: Det här är slutet, nu kommer inget mer.

Abe: ”Jag kan hamna i svårigheter igen, jag kan hamna tillbaka där jag var. Jag gillar var jag är nu men jag är orolig att jag inte kan hålla kvar den här nivån.”

HS: Jag har svårt för att övertyga mig själv att där jag är nu, något som absolut är ett resultat av att jag har tillåtit det komma in i mitt liv, är något som jag attraherat in.

Abe: Så du har vissa föreställningar som är till gagn för dig, och andra som inte är det. Vi vill bara snabbt prata om de föreställningar du har som inte är till gagn för dig, så att du kan veta vad du ska göra med dem.

Berätta lite mer om dem för oss:

”Jag är orolig för att det inte fortsätter, jag är orolig för att det här är bara tillfälligt, jag är orolig att jag ska falla tillbaka där jag var förut, jag är orolig att jag ska förlora momentum.”

Den typen av saker, vilket är logiskt att tänka.

HS: Jag ser att de tankarna är hinder …

Abe: Ja, men vad ska man göra åt det? Vi ska visa dig.

I tankarna: ”De här pengarna är kanske de sista, de här pengar kommer inte att räcka”. Vilka är känslorna som bäst beskriver vad de tankarna gör att du känner?

HS: Rädsla.

Abe: Det är riktigt och det är bra att du ser det. Bry dig inte om förhållandena eftersom förhållandena har momentum i sig som är en biprodukt av en massa saker.

Känslorna förstärks om du pratar om dem

Du har den här banan av välbefinnande och du har också den här banan som hindrar dig. Du har vobblande och omständigheter som bara genom att prata om dem kommer att skapa förvirring. Att prata om dem innebär också att praktisera den vibrationen som skapar rädsla. Det kommer att öka rädslan. Det är det som händer när man ger uppmärksamhet till något.

Hitta kärnan och utgå därifrån

Låt oss istället ta rädslan som ligger till grund för den här diskussionen. Vi vill ställa några frågor som är lätta att svara på. Låt de där omständigheterna och förhållandena vara en stund och fokusera istället på känslan av rädsla.

Föredrar du känslan av rädsla eller känslan av lätthet?

HS: Jag föredrar känslan av lätthet.

Abe: Föredrar du rädsla eller roligheter?

HS: Roligheter.

Abe: Föredrar du rädsla eller något intressant?

HS: Jag föredrar något intressant.

Abe: Föredrar du rädsla eller klarhet?

HS: Klarhet.

Abe: Föredrar du rädsla eller kärlek?

HS: Kärlek.

Abe: Det var lätt. Kärlek, klarhet och lätthet.

HS: Jag föredrar känslan av lätthet.

Abe: Föredrar du intensitet eller lugn?

HS: Det var inte lätt…

Abe: Föredrar du balans eller obalans?

HS: Balans.

Abe: Föredrar du ångest eller lätthet?

HS: Lätthet

Abe: Föredrar du motstånd eller att tillåta? Vi vet att det är lätta frågor. Nästan så lätta frågor att det känns löjligt. Men genom att svara på de här frågorna så fokuserar han på den han verkligen är.

Abe: Föredrar du att vara uttråkad eller intresserad?

HS: Intresserad.

Abe: Föredrar du tröghet eller vitalitet?

HS: Vitalitet.

Abe: Föredrar du vitalitet eller slöhet?

HS: Vitalitet.

Abe: Föredrar du att vara intresserad eller uttråkad?

HS: Intresserad.

Abe: Föredrar du lycka eller ledsenhet?

HS: Lycka.

Abe: När dollarna strömmar, känns det som slaveri eller frihet?

HS: Frihet.

Abe: Känns de som uttråkning eller intresse?

HS: Intresse.

Abe: Känns det som slöhet eller passion?

HS: Passion.

Abe: Allting om allt det du vill ha är redan på ett kärnfullt sätt redan aktivt inom dig. Du aktiverade det just nu på lätt och enkelt. Det var ingen tvekan över huvud taget. Det är så tydligt var dina naturliga vibrationer är.

Du var just nu i synk med den banan som är den du verkligen är. Det var det som den här lilla övningen handlade om. Det fanns inga motsägelser i dina vibrationer. Det fanns bara klarhet och du var i linje med allt det där.

Du hittade ovillkorlig synk med ditt Inre Jag, bara genom att fokusera lite grann. Du kom ut från detaljerna som är mer utmanande, till något som inte alls är utmanande. Det var inga svårigheter, det var så lätt för dig att hitta det.

Tillämpa de känslor du vill fokusera på

Nu vill vi att du igen berättar om det välstånd som du har?

HS: Det är fantastiskt!

Abe: Det är det! Och det känns starkt, säkert, stabilt, naturligt. Det känns som att det fortsätter. Det som hände var att du praktiserade vibrationer av att vara i synk med ditt välstånd.

Du tog ett ämne som är viktigt och betydelsefullt för dig. Det är som vi sa, och vi skojar inte alls, det finns tillräckligt med ekonomiskt välstånd i din Vortex som skulle hålla dig sysselsatt i 20, 30 eller 40 livstider. Det är ett enormt ekonomiskt välstånd i din Vortex och du kom precis i synk med det.

Fokusera på lätthet istället för utmaningar

Det gjorde du därför att du för ett ögonblick slutade fokusera på förhållandena som känns som utmaningar. Du deaktiverade alla de där omständigheterna som har hållit dina trosföreställningar aktiva. Om du kan göra det tillräckligt ofta så kommer de där trosföreställningarna inte att vara aktiva.

De blev inte stora, och därmed fick de inte momentum. Det är bara tankar som fortsätter eftersom du fortsätter att ge din uppmärksamhet till dem. Hörde du det?

Lyssna nu! Det är det bästa som du någonsin hört och du har aldrig hört det förut. Du är redo för att höra det nu.

Varför tror du att den här banan av välbefinnande aldrig slutar? Det beror på att Source-Källenergin inom dig har sin odelade uppmärksamhet på det.

Sluta vobbla – ge uppmärksamhet på välbefinnande

När du slutar med att ge din nästan odelade uppmärksamhet till det som vobblar, så kommer det att försvinna och istället DU kommer att kunna ta del av välbefinnandet. Hörde du det? Hörde du? Allt som du föddes med och allt som du lagt till under ditt liv sedan dess.

Det är en kraftfull bana. När du slutar att tendera att ha de trosföreställningar som inte är till gagn för dig, så kommer de andra att bli aktiva hos dig

Det vi nyss har sagt till dig är att du har lagt till mer momentum till de intentionerna om välstånd som du haft under lång tid bara genom att INTE addera motsägelsefulla tankar och känslor.

Hörde du vad vi sa? Med andra ord så flyter korken, du behöver inte hålla den uppe. Du behöver inte hålla dina vibrationer uppe. Det enda du behöver göra är att INTE dra ner dem med falska och felaktiga antaganden.

Det där var så bra!

Relaterade inlägg:

Hur ska man göra för att attrahera in pengar?

Jag vill ha massor med pengar – hur ska jag få det?

Hur vinner man pengar – attraktionslagen visar vägen  

Vill du vinna på Lotto – gör så här