Attraktionslagen – det är lätt att manifestera när man inte bryr sig

När du inte bryr dig om resultatet så blir manifestering lätt, självklar och som en naturlig del av livet. Vi tror att vi fokuserar på själva objektet vi vill manifestera men om det inte kommer in i våra liv så fokuserar vi faktiskt istället på frånvaron av det vi vill ha. Här kommer viktiga några viktiga punkter när det gäller manifesteringar.

Strävan efter känslan att må bra

Genom att först och främst fokusera på känslan av välmående och lycka istället för det fysiska objektet så kommer manifesteringarna som ett brev på posten. Att inte bry sig om vad som händer i din omgivning eller runt dig utan istället sträva efter känslan av att må bra och vara lycklig.  

Vad påverkar våra fysiska manifesteringar

När vi kan separera hur vi känner oss från det som händer oss då kan man säga att vi behärskar konsten av medvetet skapande. När du kommer till det stadiet att oavsett hur förhållandena än är, så är ditt fokus istället på ditt välmående, då kommer allt det som finns i den vibrationsmässiga verkligheten också att manifesteras.

Det här är den svåraste delen för de flesta eftersom den fysiska verkligheten är så påtaglig och närvarande för de flesta av oss. Men det är den största nyckeln till att kunna manifestera allt det man vill ha. Att sluta bry sig! Ett förhållningssätt och inställning som är svårt men med fokus så går det.

De flesta söker efter de fysiska manifesteringarna

Vi vill ha det vi vill ha därför att vi tänker att vi kommer att må bättre om vi får det. De som har hört talas om, och lärt sig om attraktionslagen vet att vi kan manifestera allt det vi vill ha.  Vi lär oss är att om vi tänker och känner positiva tankar och känslor så kan vi manifestera det vi önskar oss.

Det som ofta hindrar manifesteringen är att man fokuserar på själva objektet man vill manifestera; pengarna, relationen, huset etc.

Det betyder i många fall att bristen eller frånvaron av objektet faktiskt är det som dominerar hos personen. Eftersom attraktionslagen fungerar enligt principen; lika drar till sig lika, och om den dominerande frekvensen är frånvaro av pengar, relationen, huset etc, så är det ”frånvaro” av det man vill ha som man får.

Det är av den här anledningen som det bästa sättet att få till manifesteringar är att helt enkelt inte bry sig om de kommer in i ens liv eller ej. Det paradoxala är att när du slutar bry dig, då kommer manifesteringarna.

Den enda som saknas för att manifestera

Det du vill ha skapas i samma ögonblick som du får din önskan. Det enda som hindrar manifesteringen är att du inte tillåter den. Det enda som saknas för att önskningar ska bli verklighet är att du släpper ditt motstånd, alltså att du inte tillåter dig att ha samma frekvenser som dina önskningar vibrerar på.

Det viktigaste är HÄR och NU

Det många inte vet om, eller inte tänker på är att känslor är det första steget i manifesteringsprocessen. Du måste först ha känslor som i sig också är manifesteringar, för att det ska kunna bli fysisk verklighet.

Abraham säger i klippet nedan något väldigt värdefullt nämligen att när du känner kärlek eller dess motsvarighet så är du fri från motstånd. Och motstånd är det enda som gör att vi mår dåligt.

Egna erfarenheter och reflektioner

Klippet som jag sammanfattat nedan är enastående enligt min mening. Det är en man som pratar om hur han manifesterar mer än han kunnat drömma om sedan han slutade bry sig om manifesteringarna. För en som inte är insatt eller som är ny till det här med attraktionslagen kan det verka helt obegripligt. Men för mig som jobbat ganska många år med attraktionslagen och att komma i synk med mitt Inre Jag är det en stor igenkänningsfaktor i det som sägs.

Man kan intellektuellt förstå vad det är som sägs men att integrera det i kroppen är en helt annan sak. Sen finns det också lager eller nivåer av förståelse.

Personer som ser sig själva som Guds gåva till mänskligheten brukar det också gå väldigt bra för. Och det är precis det som beskriv i sessionen. Man behöver inte känna till attraktionslagen för att den ska fungera. Det är ju så att den fungerar oavsett om du tror på den eller ej, ungefär som gravitationen som alltid fungerar. Om du kan få den känslan av att vara Guds gåva till mänskligheten så kommer i princip allt att gå din väg.

Vad som sägs här nere är precis det som händer för personer som först och främst fokuserar på det egna välbefinnandet och inte har så mycket motstånd i sig.

För egen del har jag kommit till ett stadie där mitt fokus är att skapa känslor av lycka. Det är det jag fokuserar mest på. Det fungerar för det mesta väldigt bra, men självklart så hamnar jag av banan av och till.

Jag har sedan tidiga ungdomen alltid varit intresserad och engagerad i politik och samhällsfrågor. Det har varit, och är en stor del av den jag är som person och jag varken kan eller vill förneka det. Det skapar naturligtvis en del hinder för mig. Men jag väljer att se det som att för varje gång jag hamnar av banan så kommer jag tillbaka med allt starkare önskningar. Något som gagnar både mig personligen och samhället.

För mig är det intressant hur jag i dagsläget i princip inte bryr mig om manifesteringar utan bara om att skapa ett känslotillstånd av lycka, uppskattning eller tacksamhet. Det har blivit nästan som ett beroende; ett bra beroende.

Jag märker också att mina manifesteringar kommer lätt och samtidigt hur mina önskningar blir allt större och större. På nåt sätt ligger jag lite steget efter hela tiden, men jag känner mig exalterad över mina önskningar och då vet jag att de också kommer. Känslorna av upprymdhet och spänning över det som finns i min Vortex är härliga och känns som det viktigaste att fokusera på.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om manifesteringar

HS: Ni sa att när man är i Vortex så får man bevis för att man är där. Inte som någon slags belöning men som en konsekvens att man är i synk med den man verkligen är.

Jag har sagt att jag inte bryr om något manifesteras, men bara för att vara tydlig …

Abe: Här kommer det …

HS: Jag är i Vortex nästan jämt och jag manifesterar som en galning. Helt över mina drömmar och jag försöker inte ens.

Abe: Låt oss prata om vad det är för manifesteringar. Först så är det där härliga känslan som är en manifestering, eller hur?

HS: Jaa

Abe: Är det inte så att:

”Jag vill ha det där och det där och det där, och om jag får det och det och det då kommer jag att må bra.”

Strävan efter känslan att må bra

Så det är den där känslan av att må bra som du letar efter och vill ha hela tiden. När du listar ut hur du ska komma in i Vortex och FÖRST då få manifesteringen så blir manifesteringen; den där stora grejen som du vill ha, faktiskt något som du har tillgång till direkt. Du har den NU, nu, nu. Den är bara en vibrationsmässig tvist borta.

När du kommer i synk med den kraftfulla energin som skapar världar, så flödar energin genom dig så att de specifika sakerna som du vill ha skapas fysiskt.

Du har hjälpt oss att säga en sak som vi har sagt under en tid. Det här är en bra bas för den riktning som vi kommer att gå till.

Vad påverkar våra fysiska manifesteringar

Det är att de flesta människor tittar efter de fysiska manifesteringarna så att de kan komma in i Vortex. När förstår att det du egentligen letar efter och vill ha är att vara i Vortex eller vara i fullständig synk med den du är. Det är från den punkten, alltså när du är det fullständiga du, som är det som påverkar manifesteringen. Vi har börjat säga det mer tydligt under senare tid.

Vad är Vortex
Vad är Vortex

Esther så en stor maskin på sidan av vägen. En maskin med ett stort traktorhjul som gick runt. Esther fick en bild i sitt huvud av Vortex som går in i den vibrationsmässiga verkligheten och sen kommer tillbaka till den fysiska verkligheten med fler och fler saker.

Det är en konstant cykel av: ”jag vet vad jag vill ha” och Vortex som snurrar. Är jag i synk med mitt Inre Jag så ger Vortex dig de fysiska manifesteringarna.

Vi har sagt det på många olika sätt under många år att du måste vara i synk med den du är för att dina önskningar ska manifesteras. Vi har pratat om manifesteringar men för de flesta människor funnits ett gap mellan att göra det vibrationsmässiga arbetet och manifesteringarna.

De flesta söker efter de fysiska manifesteringarna

Nästan alla säger ungefär så här:

Ok, här är jag, jag är en fysisk varelse som har manifesterat mig här i världen och jag bryr mig om hur jag har det här i livet”

Vi svarar att naturligtvis gör du det eftersom det som är det är. Allt som du har runt dig är en manifestering av detta ögonblick. Dvs; alla du pratar med, tankarna som du tänker, känslorna som du har är manifesteringar av ditt nu.

De flesta säger så här:

”Ok, här är jag, jag har inte tillräckligt med pengar som jag vill ha så jag vill manifestera mer pengar. Min bil vill jag inte ens prata om, jag vill ha en ny bil. Jag är inte direkt nöjd med var jag bor och jag skulle vilja ha en relation. Jag letar efter någonting bättre än det jag har så jag vill manifestera de här sakerna.”

De här sakerna känns som höjdpunkter, det känns som att de är långt, långt borta bort utom räckhåll.

Då säger de så här:

”Ok, det här jag vill ha så jag ska gå till det där seminariet om ”medvetet skapande”, ”konsten att tillåta” eller Attraktionslagen. Jag ska gå på det där mötet så att jag kan lista ut hur jag ska kunna manifestera de där sakerna som jag vill ha, därför att då kommer jag att bli lycklig.”

Även om vi har pratat om det här i åratal så gör de flesta människorna på det sättet.

”Jag vill ha de saknade bitarna i mitt liv och därför är jag villig att göra vad som än krävs.”

Den enda som saknas för att manifestera

Men vi säger, och du sa, och vi vet och du vet att den enda saknade biten är din lycka, glädje, upprymdhet med ditt Inre Jag. Det är den enda saknade biten, det är det som du har letat efter.”

De andra samverkande komponenterna har redan samverkat och är redo att manifesteras fysiskt. Det är du som är den saknade länken.

Att inte bry sig om läget

När du förstår att ditt arbete är att ignorera det som är, oavsett hur det ser ut. Ditt arbete är att uppskatta läget för den expansion som det faktiskt skapar. Ditt arbete är att strunta i hur läget är och istället börja känna på ett sätt så du hamnar i Vortex.

Det vi har märkt är att de flesta av er gör inte det arbete som behövs för att känna på det sättet så att ni hamnar i Vortex, så länge det finns ett annat sätt att få det att hända.

Esther sa att hon egentligen inte riktigt fullt ut såg till att komma i synk med sitt Inre Jag eftersom hon har folk som kan göra saker åt sig. Hon sa:

”Jag har folk som jag kan ringa. Om någonting går fel så ringer jag bara någon som fixar det. Folket runt mig är så duktiga och effektiva att de ordnar det som behövs göras.”

Till slut så kommer man till ett stadie, och du har absolut kommit dit, där det enda som betyder något är att må bra. Om vi kan övertyga er om att hur du känner är det enda som betyder något.

Du förmågan att må bra oavsett omständigheterna. Du kan fokusera på ett sätt som gör att du mår bra, oavsett hur nuet ser ut. När du hittar känslan av att vara i synk med ditt Inre Jag så händer följande:

I din Vortex så har allt som du bett om blivit samlat, När du är i ett tillstånd av fullständig synk med ditt Inre Jag så synliggörs vägen till allt det du vill ha. Vortex gör grundarbetet och skapar vägen; en underbar väg som synliggörs allt eftersom, och leder till manifesteringen av det som du letar efter.

Det var det vi sa till dig när vi började.

Är det inte härligt att ha hittat resonansen med att veta. Inte bara tro, utan att veta hur fullkomligheten och sen se hur den här fullkomligheten manifesteras igen och igen. Att se hur den här fullkomligheten manifesteras i ett samtal, i älskog, i manifesteringen av något som du vill ha, i detaljer som är härliga på alla möjliga sätt oavsett vad det gäller.

Manifestera inifrån och ut

När du kommer dit, när du börjar att medvetet och avsiktligt börjar manifestera inifrån Vortex så får du även frihet från motstånd. Frihet från motstånd är gudomligt. Du får också det som de flesta av er har pratat om sedan ni var små. Du får kunskapen om ditt värde; att du har värde. Manifesteringarna är något som stödjer den fullkomliga människan som du är.

HS: Jag förstår helt och fullt, titta aldrig bakåt. Titta aldrig tillbaka. Försök inte få manifesteringarna att göra så du kommer i Vortex.

Abe: När du tittar tillbaka eftersom allt finns framåt. Allt finns i Vortex och om du tittar tillbaka så berövar du dig själv att vara den du verkligen är, och det känns aldrig bra.

När du tittar tillbaka så försvarar du dig, du rättfärdigar eller förklarar. Det är i nuet som rikedomen finns.

Det viktigaste är HÄR och NU

Vi vill att ni ska förstå storheten i NUET. Nuet är det som är allt som du är. Det kraftfulla nuet där du möter dig själv är allt som vi har.

Det som du hjälper oss att betona som är en ny förståelse här i den yttersta framkanten, som du resonerar med. Det är när du är HÄR i din fysiska kropp, i denna tid och rum, i detta rum där vi har det här samtalet och du resonerar med fullkomligheten som du är. Då tillåter du att den du verkligen är, att vara här med dig också. Då är det ingen separation, ingen förlust och då känner du verkligen den fullkomliga människa som du är.

Det är precis som det är meningen att livet ska kännas. Det är meningen att du ska känna dig otroligt, otroligt briljant. Det är meningen att du ska känna dig otroligt, otroligt avgudad och beundrad eftersom det är den du är. Det är meningen att du ska känna uppskattning för varje sak som du fokuserar på.

När du tittar ut i en värld av mångfald där det finns massor med saker att inte uppskatta så ska du inte titta för länge åt det hållet.

När du tittar åt det hållet där det finns saker som du inte gillar så drar det ut dig från Vortex. Eller rättare sagt så är det så att Vortex kan inte hålla kvar dig när du gör det.

HS: Jag är här. Jag vill gärna dela med mig av min senaste slogan som är: ”Kärlek har tagit över”. Det är mitt liv; kärleken har tagit över.

Abe: Vi gillar det också. Vill du ha lite utbroderande av det?

HS: O, ja.

Abe: Eftersom det är i den yttersta framkanten, så varför inte, eller hur?

Frihet från motstånd

Kärlek är en manifestering eftersom känslor är manifesteringar. Att vara i synk med sitt Inre Jag är en manifestering. Kärlek är en manifestering i stunden som egentligen inte kan beskrivas på ett riktigt sätt eftersom känslan är så djup. När du hittar den manifesteringen så är du där.

Det är två saker som händer i det läget, oavsett om du kallar det kärlek eller att vara värd. Det som det egentligen är; är frihet i just den stunden när du är fokuserad där. Frihet från motstånd och motstånd är det enda som egentligen gör att du mår dåligt. Bra att veta!

Fler inlägg om manifestering:

Hur attraherar jag det jag vill ha?

Jag vill ha massor med pengar, hur får jag det?

Hur vinner man pengar? Attraktionslagen visar vägen