Attraktionslagen; är det bra att ha tålamod?

Ska jag ha tålamod när mina önskningar inte faller in? Svaret på den frågan är faktiskt:

Nej, det ska du inte.

Eller rättare sagt, när dina önskningar inte faller in så betyder det inte på att du måste vänta och ha tålamod. Det betyder inte heller att det ”inte är meningen”. Det finns nämligen ingenting som ”inte är meningen”.

När du har önskat något under lång tid, men det verkar som det aldrig kommer är det lätt att tro att det finns något högre syfte till varför dina önskningar inte kommer. Jag hör ofta människor säga: ”det är inte meningen” när deras önskningar inte uppfylls.

Attraktionslagen är den starkaste lagen som styr universum. Det betyder att det som händer dig beror på att du är en frekvensmässig match till det du upplever och får. Motsatsen gäller också; dvs när något du vill ha inte uppfyllts eller kommer till dig beror det helt enkelt på att du inte är en match till dina önskningar.

Det är inte så kul att höra, med det är faktiskt så det fungerar oavsett om vi gillar det eller ej.

Anledningen till att det du önskar inte uppfylls beror helt enkelt på att DU inte är redo för det du vill ha. Vad menas då med att vara redo för sina önskningar?

Vad menas med att vara redo för sina önskningar?

Att vara redo för sina önskningar är att inte ha motstånd. Vad betyder det då att ha motstånd? Ingen kan väl vara motståndare till sina egna önskningar, det där verkar ju vara helt uppåt väggarna, kanske du tänker?

Det som menas med motstånd är när du samtidigt har motstridiga tankar om det du önskar. Tankar som t ex:

 • Jag har ju inga pengar, hur ska jag kunna få pengar?
 • Jag ser ingen förändring, ingenting ändras för mig.
 • Varför drabbas alltid jag av …?
 • Jag träffar ingen man, det verkar inte finnas någon för mig.
 • Nu har jag hållit på att träna i flera månader men jag märker ingen förbättring.

Det spelar ingen roll om du pratar i positiva termer eller affirmerar om du har ett inre motstånd, dvs tankar liknande dom ovan. Läpparnas bekännelse fungerar inte med attraktionslagen. Du får alltid det du är en match till.

Hur ska jag göra då?

Det bästa du kan göra om det är något som du önskar i ditt liv, men som inte kommer till dig, är att ändra dina tankar. Det här har du hört till leda! Ändra tankarna, absolut, men hur, kanske du tänker?

Det är inte lätt att ändra sina tankar, det vet vi alla. Men jag vill verkligen rekommendera något som hjälpt mig att förstå varför det jag önskar inte kommer i uppfyllelse, eller varför det ena eller andra sker i mitt liv.

Det jag gjort är att jag har anlagt ett metaperspektiv på mig själv. Det låter kanske komplicerat, men det är det inte. Precis som allting annat så ger träning färdighet.

Att anlägga ett metaperspektiv på sina tankar är att träna upp sig till att uppmärksamma vad och vilka tankar man tänker, och sen se vad som händer.

Jag har tränat mig på att försöka ställa mig utanför min kropp och observera vilka tankar jag tänker. Hur dessa tankar gör att jag känner mig. Gör mina tankar att jag känner mig upprymd, entusiastisk, lugn, tillfreds eller orolig, ängslig?

Det är också här momentum och 17-sekunders regeln kommer in. Med momentum menas att en rörelse framåt träder in och gör att hela händelseförloppet går nästan av sig självt. Alltså om jag börjar med en tanke (oavsett vilken det är) och jag håller i den tanken i 17-sekunder eller längre, då gör attraktionslagen det så att en liknande tanke direkt kommer till mig. Så fortsätter det till dess att samma typ av tankar bara verkar strömma över en.

Det här är ju bra om det är tankar som jag gillar och som känns bra, t ex glad, upprymd, entusiastisk etc. Men är det tankar av motsatt karaktär; rädd, orolig, arg etc, är det naturligtvis inte alls bra. Även om jag både vet och märker att negativa tankar kommer in i flygande fart så är det inte lätt att stoppa och det beror på momentum.

I det läget är det bästa att bryta det jag gör och göra något helt annat, sova, meditera eller kanske diska.

Jag har tränat min uppmärksamhet så att jag numera lättare kan identifiera olika händelser och härröra dom till momentum av tankar som jag haft och har.

Jag vill dock säga att trots att jag kan SE vad mina olika tankar faktiskt gör eller åstadkommer, så lyckas jag inte alltid göra det jag vet att jag skulle göra. Hade jag lyckats hade jag levt ett helt annat liv än jag gör idag 😊. Men jag tycker att det blir lättare och lättare och det snabbare och snabbare att ändra tankar jag som inte vill tänka.

För mig har det varit en hjälp att anlägga ett metaperspektiv på mig själv. Även om det har hjälpt mig så betyder det inte att det passar för dig, men du kan ju prova och känna hur det känns.

Det är absolut inte lätt att bryta ett beteende, en vana eller tankar som vi har blivit uppfostrade med. Jag tycker det är viktigt att du förstår det. Det är viktigt att du förstår att du inte är misslyckad på något sätt om du inte lyckas med att ändra dina tankar. Vi har alla receptet som inte är svårare än:

Get Happy!

Skulle det vara lätt att följa, så skulle vi alla leva våra totala drömliv, men så är det ju inte.

Men det finns en sak till i hela ekvationen som vi inte alltid tänker på. Det är att vi är människor med en fysisk kropp. Bara det faktum att vi har en kropp är faktiskt ett motstånd i sig. Hade vi inte våra kroppar, så skulle vi inte heller ha något motstånd. Men vi kom hit till våra fysiska kroppar för att vi ville ha upplevelsen, vi ville ha resan. Vi ville ha åkturen på den berg-och-dalbanan som livet faktiskt är. Vi ville njuta av åkturen med upp- och nedgångar.

Session med Abraham

Session med Abraham (Abe) där dom pratar dels om tålamod dels huruvida det är bra att tvinga sig att göra saker man inte känner för. Här får du veta om attraktionslagen och hur de två frågorna relaterar till varandra.

Abe: Har du tålamod med de önskningarna som inte manifesteras?

Vi vill inte att du ska vänja dig vid att dina önskningar inte blir verklighet. När du förstår att om ditt liv har gjort att du har en önskan om något som du vill så kan det faktiskt BLI något som du kan ta på, något du kan känna lukten av, något som kan manifesteras. Med andra ord så behöver det inte bara stanna vid en dröm som du mår bra av att drömma om.

Det kan bli verklighet som du sover med eller parkerar i ditt garage. Med andra ord så vill vi att du ska komma upp med önskningar. Men vi vill också att du ska känner dig OK med önskningar som inte ännu har manifesterats fullt ut. Vi vill att du ska vara tillfreds även med de tidiga tecknen på att dina önskningar håller på att manifesteras.

Hur vet jag att mina önskningar är på väg?

Vilka är de tidiga tecknen på att något håller på att manifesteras?

Fler idéer som kommer till dig. Kontrasterna är de allra tidigaste tecknen eftersom det är kontrasterna som föder nya önskningar. När en önskan föds så måste du börja komma i synk med den önskan. Om du inte gör det så kommer du inte att kunna realisera det du vill. Om du vill ha något kan du inte tvivla på att du kommer att få det.

När du vill ha något men tvivlar på att du ska kunna få det, så är det detsamma som att du är på väg bort ifrån det. När du vill ha något men känner dig nervös om du ska få det eller inte så är det detsamma som att du inte tillåter dig att vara i mottagarläge.

Vägen till det du vill ha visar sig hela tiden

Ordet realisera är ett bra ord och anledningen till det är att din väg visar sig för dig hela tiden. Source som finns inom dig vet vad du önskar och frågar efter. Source vet också var någonstans du är i förhållande till det du vill ha. Source ger dig hela tiden också hintar om vilken väg du ska ta för att du ska kunna stänga gapet mellan det du önskar och den fullständiga realiseringen av det.

Du har kommit till den här fysiska kroppen eftersom du förväntande en fullständig realisering av dina idéer. Det är därför det är en tidsmässig och rumslig upplevelse att leva på jorden. Det är därför du har dina fysiska sinnen som syn, hörsel, lukt, smak och känsel som ”översätter” så att du kan uppleva saker i sin fullständiga form.

När du översätter en vibration så är det första som händer att du får en tanke om saken. I samma ögonblick som tanken kommer så får du en känslomässig manifestation. Känslan som du får är en indikation på huruvida du är med i spelet eller ej.

När du kom hit till jorden fungerade dina fysiska sinnen utomordentligt väl. Du förstod faktiskt inte att du var en expert på att översätta frekvenser. Du trodde att du såg, hörde, luktade, smakade och kände. Du förstod inte att du översatte vibrationer till verkligheten, att du realiserade frekvenserna.

Du är ett frekvensmässig varande som har kapaciteten att kontrollera vilka frekvenser du sänder ut. Det gör du genom att fokusera.

Det bästa du kan göra är att ha kontroll över dina frekvenser

När du har kontroll över de frekvenser du sänder ut, då har du också kontroll på vilka frekvenser som kommer till dig. Alltså det som du kan realisera i din värld.

Attraktionslagen som är den kraftfullaste lagen i universum innebär att det du sänder ut frekvensmässigt, är det som du också kommer tillbaka till dig. I det du emanerar så sätter du en frekvens som är densamma som den du tar emot.

Din mottagarfrekvens är detsamma som den frekvens som du sänder ut. Det du fokuserar på är på samma sätt som när du tunar in radion. Du kan inte säga en sak och få någonting annat. Du kan inte tänka en sak och få någonting annat. Du kan inte känna en sak och få någonting annat.

Universum hör inte dina ord, universum responderar på dom frekvenser som du sänder ut.

Du vibrerar på den frekvensen du gör, beroende på vad du ger din uppmärksamhet till. Oavsett om du tänker på saker som har hänt tidigare eller om det gäller något som händer just nu, eller om det gäller framtiden som du föreställer dig att det ska vara eller hända.

Det spelar ingen roll om det gäller tidigare, just nu eller framtiden. När du tänker på det så ger du din uppmärksamhet till det just nu och det innebär att du ger ut en signal. Den signalen är detsamma som den signal som du tar emot, just nu. Hela universum står i kö för att svara på den signalen – frekvensen. Attraktionslagen svarar på det du sänder ut, dina frekvenser.

Det bästa du kan göra för att sända ut den signal som kommer att ge dig det du vill ha, är att verkligen bry dig om hur du mår. Det är det lättaste sättet att få det du vill till dig.

När du bryr dig om hur du mår så är du uppmärksam på dina känslor. Du är uppmärksam på det som är din guide; dina känslor. Ditt guidesystem ger dig i varje sekund direkt feed-back på vad du tillåter dig själv att släppa in i ditt liv.

Med andra ord så vill du vara uppmärksam på gapet mellan det du önskar och det du har nu. Men du behöver inte hela tiden tänka på att du ska stänga gapet eftersom det inte går. Du kan inte göra det!

Livet i sig självt bidrar till våra önskningar

Bara det att leva ditt liv gör att du hela tiden expanderar vilket innebär att du aldrig kommer att kunna helt och fullt stänga gapet mellan dina önskningar och det du har nu.

Det fungerar så att du upplever olika saker; saker som du inte gillar och inte vill ha. Det gör att du får önskningar om vad du vill ha istället. Du sänder ut en signal om det du vill ha. Det som sen händer är att du på ett frekvensmässigt sätt, faktiskt BLIR det du önskar. Du integrerar din nya önskning med dig själv. Vibrationsmässigt så har det du önskar redan skapats i samma ögonblick du bad om det, och det finns i din Vortex som är den frekvensmässiga versionen av din önskning.

Du har mest troligt inte manifesterat det än. Det är en ny idé för dig och du har inte riktigt vant dig vid din nya önskning. Det är en ny och förbättrad version.

Den större delen av dig, den icke-fysiska delen av dig som existerade innan du kom till jorden. Den delen blev det nya, förbättrade och expanderande DU. Den delen av dig finns redan frekvensmässigt sett. Orsaken till att du expanderade var din önskan.

Men troligtvis så står du fortfarande här i ”verkligheten” och fortsätter att tro på samma saker som du gjorde när du fick din önskan. Kom också ihåg att ”tro” eller ha en uppfattning om något är egentligen bara det att du fortsätter att ha samma tankar som du alltid haft.

I vilket fall, så när du har dina uppfattningar om ”verkligheten”; att det är svårt eller omöjligt att åstadkomma eller få det du vill ha, så beror det på en sak. Den saken är att DU inte är redo för din nya önskning om obegränsad rikedom. That´s it! Attraktionslagen fungerar på det sättet.

Om du tror, så kommer det

Hur du lever ditt liv har orsakat att du vill ha mer pengar, men du TROR inte på att du kan få mer pengar. Om du trodde att du kunde få mer pengar så skulle pengar flyta in obegränsat.

Det finns en frekvensmässig version av dig som du, för det mesta, inte är i synk med. Den här frekvensmässiga versionen av dig, kallar på dig hela tiden. Den frekvensmässiga versionen av dig kallar dig till pengarna!

Den frekvensmässiga versionen av dig kallar på dig därför att attraktionslagen är fokuserad på den nya och förbättrade versionen av dig. Attraktionslagen samlar alla samverkande krafter så att du ska få det. Den stora frågan är om DU är med i de samverkande krafterna som jobbar för dina önskningar?

I många fall är svaret på den frågan: ”Nej, inte än.”

”Jag tror inte att jag kan få det här som jag vill ha. Jag pratar som om jag tror att jag kan få det, men jag tror egentligen inte att jag kan. Jag är med om saker i livet som gör att jag vill ha det, men jag är fokuserad på det som är i ”verkligheten”.

Jag kan se vad som händer, jag kan höra vad som sägs, jag kan röra vid föremål, jag kan känna dofter; verkligheten är så levande!”

Det vi vill säga är att det där är lite av ett problem. Eftersom ”verkligheten” är så levande så ger du din uppmärksamhet dit och då kan ”verkligheten” inte ändra sig så mycket. All förändring går långsamt då.

Sluta med att se vad som finns i ”verkligheten”

Du måste faktiskt sluta med att ”säga som det är” och istället börja prata om hur du vill ha det istället. Du måste sluta med att försvara din position och det som är just nu. Du beter dig som om det vore någon person som står där och säger:

”Vad är det där? Hur kom du dit? Vad gör du där borta? Vad GÖR du? VARFÖR gjorde du det där? Varför har du inte kommit längre?”

Du har hört de där frågorna och du har utvecklat ett mönster för att svara på de där frågorna. Svaren kommer från din personlighet och du försvarar dig själv. Eller försöker rättfärdiga dig själv eller rationalisera.

Vi vill att du slutar med det! Varje sekund som du försvarar så har du ett motstånd. Du tillåter inte det du vill att komma in, utan du håller snarare upp ett motstånd mot det.

Du är motståndare till den väg som kallar på dig, och det är därför du känner negativa känslor.

Här är några saker som du måste veta:

 1. Om du inte hade en dragning till den väg som kallar på dig, så skulle du inte känna eller ha något motstånd.
 2. Om du inte hade bett om saker, så skulle du inte känna någon dragning till det.

Om du inte rörde till livet ibland så skulle det inte finnas någon expanderad eller förbättrad version av dig som kallar dig att gå framåt.

Men eftersom det är så det är, och du inte kan ändra på det. Du är en evig varelse. Source finns inom dig, och som känner till allt som du har blivit. Denna Source är det som kallar på både dig och på alla andra samverkande komponenter till att det du vill ha ska realiseras.

Du träffar på saker under din väg framåt, det är det som livet egentligen är. Det är inte bara slutliga destinationen som du träffar på. Du träffar på alla de roliga sakerna på väg till det du vill ha.

Du träffar på nya idéer, du träffar på nya versioner av dina idéer, du träffar på andra personer som vill vara med på din väg. Det är det du signerade upp för när du bestämde dig för att komma till jorden.

Du är en avsiktlig skapare – tålamod finns inte i ekvationen  

Det var det du ville när du kom hit. Du är en skapare som skapar med avsikt. Du skapar här på jorden som har de allra bästa förutsättningarna som någonsin har funnits.

Du sänder ut massor med önskningar hela tiden, under alla dagar. Men du håller dig själv ofta tillbaka från det du har utvecklats till att bli.

Ska jag tvinga mig att göra sådant jag inte känner för

HS: Jag har aldrig varit ett stort fan av att göra saker som inte känns bra. Om min intuition säger mig att jag inte ska göra något, då gör jag det inte.

Jag älskar att träna och att känna mig hälsosam. Men vissa kvällar när jag kommer hem så vill jag bara dricka fem öl och en massa chips. Av och till så gör jag det men samtidigt så säger jag till mig själv att jag mår så bra när jag åker och tränar. Och då tvingar jag mig själv till att göra det. Efter träningen när hjärtat slår, musklerna känns starka, jag har en bra hållning och blodet pumpar så känns det jättebra.

Det här är ett område i mitt liv där jag inte känner för att göra det, utan istället försöker tvinga mig till att göra det, och då känner jag mig bättre. Vad är det med det där; att jag vill äta chips och dricka öl istället för att träna, trots att jag vet att jag kommer att känna mig bättre efter träningen?

Abe: Om du kan hitta tankarna som leder fram till chipsen och ölen och om du kan hitta tankarna som leder fram till träningen. Du kan inte bara ta slutresultatet; ölen & chipsen och träningen och jämföra dom med varandra. Du måste förstå hur du genom dina tankar la vägen till det ena eller det andra. Det är det viktigaste du kan göra.

En annan sak är att varje önskan egentligen är två saker; det du vill ha och frånvaron av det du vill ha. Ibland så möter du dina önskningar på ett sätt som är kontraproduktivt. Det blir motsatsen av det du egentligen vill.

Det är ungefär som när någon försöker styra över dig på ett bossigt sätt genom att säga att du MÅSTE gör något. Det som händer då är ju att du vill göra precis tvärtom mot vad de säger.

När du var liten sa du till din mamma: ”du kan inte tvinga mig att göra det”.

När du tvingar dig själv till träningen och när du börjar träna så börjar din kropps samarbetsvilliga celler att göra det dom ska. Det är då du börjar tycka om det. Det är det här som gör att människor ofta säger:

”Om jag tvingar mig själv till att göra detta, så börjar jag gilla det jag gör”.

Det här samtalet handlar egentligen om momentum (rörelse framåt). Att veta vad du vill och att det är mer dominerande. Det gör att det går framåt.

Det du kan göra för att undvika att behöva tvinga dig eller släpa dig till träningen är att du skapar momentum genom dina tankar. Det kan du göra genom att tänka:

 • Jag älskar att min kropp är vital
 • Jag älskar hur min kropp svarar på träning
 • Jag älskar den där känslan av eufori som jag får när jag tränar
 • Jag älskar hur energin flyter genom min kropp
 • Jag älskar hur hjärtat pumpar
 • Jag älskar hur min kropp känns efter träning

Börja med att tänka så innan du byter om till träningskläder eller du ens tänker på träning. Träna dig att tänka såna tankar och se sen vad som händer.

Tänk såna här tankar och låt tankarna komma in i momentum innan du agerar. Låt tankarna bli det som styr och tar dig framåt. Om du gör det, så kommer det inte att bli så att du blir tvungen att tvinga dig till träningen.

Och vi säger alltid: ”Gör aldrig någonting som du inte vill göra”.

Det är direkt kontraproduktivt att tvinga sig själv att göra något du inte vill. Det är bättre att inte göra något som du inte vill, än att tvinga dig.

Även om du säger att: ”Ja, men det kändes bra efteråt”, så säger vi att även om det kändes bra efteråt, så är det inte så bra som det skulle ha kunnat bli om du inte hade tvingat dig själv.

Att tvinga sig själv är ungefär som att åka i hög fart åt ena hållet, för att sen ändra riktning och åka i hög fart åt andra hållet. Slutresultatet blir att du faktiskt blir kvar på ursprungsplatsen, du kommer inte så långt som du hade kunnat göra om du istället hade gjort som vi rekommenderar.

Se till att få upp farten med hjälp av dina tankar, se till att du får momentum med dina tankar, sen kan du börja agera. Se till att först komma mottagarläge innan du gör någonting.

När vi säger att du inte ska göra någonting du inte vill göra, så menar vi att du ska se till att komma i mottagarläge innan du tar stegen framåt.