Är det möjligt med omedelbar manifestering?

Du har säkert hört talas om omedelbar manifestering (Instant Manifestation) och tänker kanske att kan det verkligen fungera? Men det är faktiskt möjligt, det ”enda” som krävs är att du är i absolut synk och harmoni med frekvenserna som motsvarar det du vill manifestera. Attraktionslagen fungerar alltid, det betyder att om något som du önskar inte manifesteras, så är du inte i den frekvensen. Det som krävs för omedelbar manifestering kan sammanfattas i följande 9 klargörande punkter:

 • 1. När du håller vibrationen tillräckligt länge kommer manifesteringen. Attraktionslagen styr genom att lika dras till lika. Den vibration du har är den som du sänder ut och även tar emot. Om du vill ha något så måste du hålla höga vibrationer tillräckligt länge och inte fladdra fram och tillbaka.
 • 2. Alla manifesterar omedelbart, alltid. Vi är som radiostationer och även mottagare på samma gång. Det vi sänder ut, får vi tillbaka omedelbart.
 • 3. Många manifesterar det de INTE vill ha och gör det omedelbart. Ofta är vi omedvetna om vilka vibrationer – frekvenser som vi har. Vi tror att vi sänder ut höga frekvenser genom att säga eller tänka ”positiva” ord, men vi tror inte på dem. Universum hör inte dina ord, universum svarar på den vibration du har.
 • 4. Du måste hitta synk och harmoni INNAN du fokuserar på det du vill ha. Det viktigaste är att fokusera på att höja vibrationerna, dvs må bra och känna positiva känslor. När du är stabil i din frekvens, först DÅ sänder du ut dina önskningar.
 • 5. Att vara övertygad – men manifesteringen kommer ändå inte. Fakta kvarstår: om manifesteringen inte kommer så är du inte en match vibrationsmässigt till den.
 • 6. Ta först reda på i vilket läge du är i. Träna upp din sensibilitet så att du på djupet kan känna vilka vibrationer du har.
 • 7. Generell kontra specifik. Det bästa är att vara generell om du har negativa känslor, t ex oroar dig för att du inte ska få det du vill ha. Då kan du börja med allmänna påståenden som exempelvis: ”allt ordnar sig alltid för mig”. Genom att vara generell är det lättare att INTE sända ut motstridiga känslor.
 • 8. Skillnaden mellan momentum och vibrationer. De tankar du tänker gör att du aktiverar dina vibrationer. Dessa vibrationer är den attraktionspunkt du har, alltså det du attraherar in. När dessa vibrationer är aktiva sätts momentum igång. När du däremot sover eller mediterar saktar momentum ner. Det här gör att du kan välja aktivt hur du vill hantera dina vibrationer. Har du negativa känslor och du inte kan stoppa dessa tankar så är det bästa att sova eller meditera.
 • 9. De tre mest kraftfulla verktygen för manifestering är i följande ordning:
 • Uppskattning
 • Meditera
 • Sov

Detta är i princip det enda du behöver göra för att manifestera. Varje punkt ovan beskrivs mer ingående i sessionerna med Abraham här nere.

Session med Abraham (Abe) och två Hot Seater om varför vissa kan manifestera direkt och varför manifestering inte kommer fast man tror att det ska komma

Abraham pratar i denna session med två Hot Seater om omedelbar manifestering. Den första Hot Seatern frågar hur det kan komma sig att vissa Yogisar kan manifestera omedelbart.

Den andra Hot Seatern undrar varför saker inte kommer, fast att hon är övertygad om att det ska komma in i hennes liv.

Otroligt intressant och fascinerande sessioner. Det här är för dig som funderar lite mer än vanligt. Naturligtvis  får du klockrena svar direkt från ”Infinite Intelligence” i form av Abraham.

Session nr 1 – om Yogisar och omedelbar manifestering

HS: Jag läser en fascinerade bok just nu; en biografi av en Yogi. Det är otroligt fascinerande att läsa om dessa Yogisar; deras intentioner att vara öppna och villiga att vara vittnen till sina idéer, tankar och koncept som manifesteras. Vissa av de här Yogisarna kan manifestera omedelbart och jag skulle vilja att ni förklarar hur det kan vara möjligt?

När du håller vibrationen tillräckligt länge kommer manifesteringen

Abe: Anledningen till att de kan manifestera omedelbart är därför att de har hållit vibrationen av sina önskningar tillräckligt länge. Alla av er har förmågan att skapa snabbare manifesteringar, eller det du kallar ”omedelbar manifestering”.

Men det finns en felaktig förutsättning i det uttalandet. Men det är en perfekt fråga och den är stark. Vi vill säga följande:

Att komma till en destination omedelbart minskar värdet av det nöje som resan faktiskt innebär. Det gör faktiskt det.

Kanske är det så att dessa Yogisar ber allteftersom, eller det kanske är det så att de inte ber om manifesteringar som ligger över det som de är vibrationsmässigt kapabla att ta emot.

Du kan sitta i din stol i publiken och säga:

”Jag vill ha en omedelbar manifestering av att kunna prata med Abraham.”

Vi väljer dig och du säger:

 ”Oh, jag är i Heta Stolen – en omedelbar manifestering, jag måste vara en Yogi” eller så säger du:

”Tillfälligheter eller att det var Guds vilja”. Frågan är vilket av alternativen är det?

Alla manifesterar omedelbart, alltid

Saken är den att du manifesterar omedelbart hela tiden, alla gör det. Alla manifesterar omedelbart hela tiden: Det finns ingen som INTE gör det. Du manifesterar omedelbart i enlighet med de vibrationer som du sänder ut. Attraktionslagen ser till att du gör det; alltså manifesterar omedelbart det du sänder ut.

Du manifesterar omedelbart det som du har på gång vibrationsmässigt. Så kanske är det så att Yogisarna gör ett bättre jobb än vad du gör. Alltså att de gör ett bättre jobb med att hålla sina tankar där de vill att de ska vara. Alltså på ett sånt sätt att Yogisarnas manifesteringar är i synk och harmoni med vad de vill ha.

Många manifesterar det de INTE vill ha och gör det omedelbart

Det finns massor med människor som manifesterar omedelbart det som de INTE vill ha.

Du kan omedelbart manifestera klarhet eller så kan du omedelbart manifestera förvirring. Allt beror på hur väl du har kontroll över ditt fokus. Hur väl du har kontroll över ditt fokus bestämmer hur snabbt eller sakta som dina önskningar manifesteras.

Vi tror att det du söker efter i Yogisar är det som du själv vill skapa i dig själv, vilket är; kraften i att fokusera.

Du måste hitta synk och harmoni INNAN du fokuserar på det du vill ha

Vi vet också att Yogisar hittar synk och harmoni FÖRE de börjar fokusera överhuvudtaget. Det är synkroniciteten och harmonin som gör att hela processen snabbas på för deras del. Anledningen till det är att de tappar in i kraften som skapar världar.

HS: Tack så mycket!

Session nr 2 – om att vara övertygad, men manifesteringen uteblir ändå

HS: Jag älskar att skapa min verklighet och jag vet vad jag vill ha. Men Ibland är jag så säker på att manifesteringen av det jag vill ha ska komma, men det kommer inte. Beror det på att något bättre är på väg eller beror det på att jag inte var redo?

Att vara övertygad – men manifesteringen kommer ändå inte

Abe: Det betyder att antingen så är inte du redo för det eller så är inte det redo för dig. Det betyder att det inte är någon vibrationsmässig match. Det kan också betyda att det du tror att det är, inte är det.

Börja med påståendet att ”allt ordnar sig alltid för mig”. Tänk att du är värdig, att du är bra och att allt ordnar sig alltid för dig och sen väntar du på bevis för att ”allt ordnar sig alltid” för dig. När du gör det så kommer saker och ting att ordna upp sig ganska snabbt.

HS: Så jag behöver inte fokusera på en speciell sak som jag vill ha?

Abe: Ibland är det kul att göra det. Så här skulle vi ta oss an det hela om vi var i dina skor. Om du är absolut säker på att du är i synk med ditt Inre Jag, och du vet om du är det beroende på hur du känner dig. Då skulle vi fokusera på det specifika eftersom det är roligare då. Är det inte roligare att fokusera på specifika saker när du är i synk och harmoni med ditt Inre Jag?

Ta först reda på i vilket läge du är i

Men om du inte är i synk med ditt Inre Jag, utan istället försöker få saker och ting att hända då känns det ansträngande och jobbigt att fokusera bara för att få manifesteringen att hända. Försök först lista ut i vilken grad du är i synk med ditt Inre Jag.

Tumregeln är att om du är i mottagarläge av sårbarhet, ilska, överväldigad eller känner dig som ett offer, då ska du vara mer generell och absolut inte specifik. Backa tillbaka från de specifika sakerna du vill manifestera för att minska momentum av det som inte känns bra.

Generell kontra specifik

Ju mer uppmärksamhet, desto större momentum (rörelse framåt) blir det till vad än det är som du är inriktad på. Du saktar ner rörelsen mot något som du inte vill ha genom att bli mer generell. Om något obehagligt eller otrevligt händer dig så ska du inte förklara alla detaljer för andra personer.

Var mer generell om det istället, du kan säga: ”Ja, det hände”.

Den andra personen säger kanske: ”Hur känns det?”

Du: ”Inte bra”

Den andra personen: ”Berätta mer, ge mig mer detaljer”

Du: ”Inte bra”

Den andra: ”Vad menar du?”

Du: ”Inte bra”

Den andra: ”Kan du vara mer specifik?”

Du: ”Nja, jag vet inte hur”

Om du istället går in på alla detaljerna och berättar ingående om eländet då engagerar sig den andra personen och blir mer och mer engagerade. Och sen är ni bägge två på väg in i mer och mer av detsamma. Medans om du är mer generell och inte går in på detaljerna så saktar momentum ner.

Om du däremot är i synk och harmoni med ditt Inre Jag och du verkligen känner dig uppåt om ämnet eller frågan, då kan du vara mer specifik. Då blir det roligare och idéerna börjar flöda, desto mer börjar universum svara på dina idéer. Då får du också fler och fler bevis på att du är på rätt väg åt det håll du vill.

Desto bättre du känner dig, desto mer specifik ska du vara. Desto sämre du känner dig, desto mer generell ska du vara för att manifesteringen ska komma.

Skillnaden mellan momentum och vibrationer

HS: Ni har sagt att när vi sover så saktar vi ner momentum.

Abe: Ja, det stämmer.

HS: Ibland så drömmer jag om saker, både det jag vill ha och även om saker som jag inte vill ha. Jag skulle vilja ha klargörande om drömmar. Om det inte finns momentum är då våra drömmar förutsägelser?

Abe: Du måste förstå skillnaden mellan momentum och vibrationer. Tankarna som du har tänkt har orsakat en aktivering av dina vibrationer. Vibrationer som är detsamma som din attraktionspunkt. Vi har under en lång tid sagt att det du tänker på och vad du känner och det som manifesteras i ditt liv matchar alltid varandra. Detsamma gäller dina drömmar.

Det du har tänkt och det du känner om det du tänker, matchar alltid det du drömmer om. Under tiden som du sover så fortsätter inte momentum om det som pågår i dina tankar. När du vaknar är dina vibrationer detsamma som där du har varit. Men eftersom momentum inte är aktivt när du vaknar så är den tiden den bästa möjligheten för dig att skifta fokus. Att du stiger ur sägen på rätt fot så att säga. Precis när du vaknar och stiger upp kan du försöka hitta en tanke som känns bättre.

När du vaknar efter en riktigt bra dröm, säg till dig själv: ”Oh, jag gillade verkligen det där”. Sen spelar du upp drömmen i ditt huvud och försöker hitta känslan av den. Försök att förhöja den känslan och därmed momentum. Då blir dina vibrationer mer i synk med det du vill ha.

Men om du vaknar från en dröm som inte alls kändes bra så ska du inte prata om den drömmen med någon annan. Försök inte lista ut vad drömmen betydde eller hålla drömmen aktiv.

Om du gör på det här sättet kommer du att märka att de bra drömmarna ökar och de mindre bra drömmarna minskar. Detsamma gäller när du är vaken, det som skiljer är att det händer bara fortare när du drömmer. Det beror på att du är utan motstånd när du sover.

Något som också är viktigt att veta om drömmar är att du drömmer inte hela natten. Du laddar ner drömmen precis innan du vaknar. Du laddar ner en dröm som är i direkt överensstämmelse med de vibrationer du hade när du vaknade.

Om du var orolig när du vaknade så kommer du att vakna upp och vara mindre orolig än när du gick och la dig. Men du kommer ändå att vakna upp med någon känsla av oro. Om du sen börjar älta oron eller det obehagliga som du upplevt i drömmen så kommer inte mycket att ändras.

Att sova är en möjlighet för dig att sakta ner momentum av det som du inte vill ha.

De tre mest kraftfulla verktygen

Tacksamhet är det mest kraftfulla verktyget som du kan använda för att ändra dina vibrationer. Ett annat kraftfullt verktyg är meditation.

Att sova, att meditera eller att vara tacksam är de tre mest kraftfulla verktygen när det gäller att manifestera. Anledningen är att de förbättrar dina vibrationer och minskar motståndet. Att sova är inte så effektivt som att meditera. Att meditera är inte lika effektivt som att vara tacksam. Med andra ord så är det mest effektiva följande:

 1. Uppskattning
 2. Meditation
 3. Sova

Använd det verktyget som du har minst motstånd till. Om vi var i era skor skulle vi varje dag sova mer än det du gör.

HS: Jag tar tupplurar regelbundet.

Abe: Vi skulle meditera varje dag mer än du gör. Vi skulle meditera 15–20 minuter VARJE DAG. Varje dag skulle vi känna mer tacksamhet än det du gör idag. Om du bara gör de sakerna på ett medvetet sätt så kommer din kork att flyta, din kork kommer att flyta (Abraham sätt att beskriva när allt går vår väg och manifesteringarna kommer).

Eftersom du gjort allt tidigare arbete genom att sålla och sortera vad du vill ha, respektive inte vill ha så har du fyllt din Vortex. Din Vortex är mogen och redo för dig och när du nu är i mottagarläge så kan du fortsätta med det som du kom hit på jorden för (bestämma vad du vill ha). Nu är det dags för dig att ”casha in” allt som du jobbat för.

Vad är Vortex