Älska dig själv; en ny nivå av självkärlek

Du bidrar till utvecklingen här på jorden bara genom det faktum att du lever och har önskningar om hur vill att ditt liv och världen ska vara. Det är dessa önskningar som faktiskt skapar utvecklingen. Abraham brukar säga:

” You are worthy beyond description”

Abraham brukar också säga att om ingen frågar eller önskar något, så skulle det inte ske någon utveckling. Om alla är nöjda och tillfreds med hur saker och ting är, så finns det ju ingen anledning att ändra på något, eller hur?

Utan vår mänskliga drivkraft, utan våra önskningar så skulle världen inte utvecklas.

Abraham om självkärlek  

Abraham inledde 2017 French Riviera Cruise  med följande tal som handlar om att vi ska förstå vårt värde, förstå och älska oss själva som de medskapare av utvecklingen vi är. Det är vi människor som bara genom att leva våra liv är i framkanten av utvecklingen!

Jag har sammanfattat inledningstalet från Abraham här nedan.

Abrahams tal

Du utvecklas och förändras hela tiden. När du befinner dig i nya omgivningar ger det dig nya perspektiv. Nya perspektiv ger nästan alltid nya önskningar eftersom nya perspektiv gör att du upplever kontraster, dvs saker du inte vill ha, och saker du vill ha.

Din frekvensmässiga del av dig utvecklas när du får nya önskningar. Du ber om något, din frekvens ändras som ett resultat av din önskan. Du kallar till dig svaret på dina önskningar och lösningarna kommer som ett svar på din begäran.

När din frekvens är i mottagarläge så känner du expansionen i hela din kropp. Det blir en visuell upplevelse, en känslomässig upplevelse. Du känner hur energin rör sig genom din kropp på ett nytt sätt eftersom du har nya önskningar. När du känner på det sättet, får du en ny nivå av att låta det du önskar komma in i ditt liv. Du kommer också att känna att du mår väldigt bra. Ett annat resultat av den känslan är att du får momentum – ett stadigt flöde – av upplevelser och att du snabbare plockar upp förnimmelser av olika saker. Det som sedan händer är att saker börjar manifesteras runt dig, i början långsamt, för att sedan snabbas upp.

Du kommer att bli ett riktigt vittne av ditt eget medvetna skapande. Det finns inget som är bättre än det; att vara fullständigt medveten om hur du själv skapar din verklighet genom dina tankar och känslor.

DU är källenergin, du är Source

Du ÄR källenergin, Source, i din magnifika kropp. Du vet för det mesta inte om att du är det och för det mesta så agerar du inte som om du är det. Du uppträder vanligtvis som en människa, och tänker att du är skild från källenergin (Source). Ibland tänker du att Source inte hör dig, att Source inte hör vad du önskar dig, men så är det inte. Source hör alltid vad du vill.

Under våra dagar här tillsammans så utgår vi från att du kommer att hitta en ny nivå på att uppskatta dig själv. Att du kommer att förstå vilken perfekt varelser du är. Du är inte en färdig och klar varelse men du är precis perfekt som du är nu.

Du kommer att upptäcka hur du på ett mer medvetet och avsiktligt sätt kan balansera den du är i din fysiska kropp och vem du är som icke-fysisk varelse. Du är bägge delar, både en fysisk varelse men också en icke-fysisk varelse.

Du är en förlängning av källenergin, Source, men du är inte separerad från denna källenergi. Källenergin är en del av dig, samtidigt så strömmar denna källenergi till dig och genom dig. Du är en pionjär på vid den främsta och ledande delen av utvecklingen. Du utforskar och undersöker och kommer fram till en ny förståelse för vad du personligen vill ha och önskar.

När de här nya önskningar som börjar växa inom dig, så kan du börja kalla till dig dem genom en helt ny process. Du lever i ett universum som baseras på, och bygger på attraktion. När du hittar något som du ber om, börjar du processen att dra det till dig.

Den här processen med att kalla till dig det du vill ha kommer hädanefter att kännas annorlunda än tidigare. Det som är annorlunda är vad du TROR är möjligt. När du har övat dig på det här, när du verkligen förstår att du kan bli, göra eller få vad helst du önskar, då kommer du också att få det du vill ha.

Balansera dina tankar – dina frekvenser styr vad som händer

Du vet vem du är och du förväntar dig att bra saker ska hända dig. Du vet kraften av dina tankar och du känner till universums lagar. Du förväntar dig att källenergin ska svara dig och du förväntar dig, du förväntar dig att det är genom din egen attraktionskraft som du får de saker du ber om.

Du förlikar dig med tanken att alla dina önskningar som du har blir besvarade och du har oftare och oftare känslan av att du VET att det du ber om kommer du att få.  

Du märker också att dina önskningar utvecklas, och det är så viktigt att du förstår att när du ber, så får du. Men det är också en balansering av vad du önskar dig. Det handlar inte bara om att be med dina ord eller att önska genom dina livsupplevelser.  Dina upplevelser och dina önskningar skapar konturerna av det du vill ha. För att dina önskningar ska manifesteras gäller att du samtidigt som du är medveten om vad som händer runt omkring dig, också är uppmärksam på var du är frekvensmässigt.

Det här betyder att du måste balansera dig själv mellan det du uppfattar i din omgivning samtidigt som du kalibrerar din frekvens mot det du vill ha. Du kommer att lista ut hur du ska balansera energin mellan dina önskningar och det du uppfattar i din fysiska verklighet.

Tvivel – din värsta motståndare

Om du tvivlar på att dina önskningar kommer att infrias är det detsamma som att det inte är någon balans. Om du önskar något och samtidigt är irriterad över att det inte ännu har hänt, betyder det att det inte är någon balans i dina frekvenser.

Om du vill ha något, men inte tror att du kan få det så betyder det att en del av dig kallar på det du vill ha, en annan del stöter det ifrån dig. Det är sånt som skapar stress och spänningar. Att kalla på det du vill ha, samtidigt som du stöter det ifrån dig är vad alla negativa känslor är.

Det är vår önskan att du ska komma underfund med hur du ska balansera dina önskningar med vad du tror du kan få. Vi önskar att du ska komma till det läget att du förväntar dig att du ska få det du ber om. Vi önskar att du ska förstå att du är en kraftfull skapare här på jorden. Vi vill att du ska förstå att dina önskningar och intentioner är magnifika och att du till din hjälp för att manifestera det, har källenergin som assisterar dig.

Källenergin – Source är din assistent

Du kommer att lista ut hur du ska åstadkomma den här balansen!

Ibland är det som att du har en sköld uppe framför dig, som ett slags paraply som hindrar dig från att få/ta emot det du önskar att få. Ibland tror du att när du har bett om något att det bara ska ploppa upp precis framför dig. Ungefär som: ”jag vill ha det här – Bom, där är det”.

Vi säger det skulle inte alls vara så roligt som du tror.  Du bara tror att det skulle vara kul eftersom du har varit irriterad över den långa ställtiden mellan att du ber, till när du får.

När du förstår hur det fungerar behöver du inte utveckla tålamod. Istället kommer du att njuta av hur dina önskningar faller in allteftersom.

Du kommer att märka och gilla din mottaglighet, se och uppmärksamma dina tankar. Du kommer att gilla och uppmärksamma när du i mottagarläge får en impuls och är vis nog att följa den impulsen för att sen se ett positivt resultat av att du följde den impulsen.

Du kommer att känna det som om du har dina egna händer i skapandet. Du kommer att vara nöjd med det du formar, du kommer att vara nöjd över resultatet, över den fysiska manifesteringen. Vi försöker inte övertala dig att inte önska det du önskar dig. Vi vill övertala dig till att ha en kul resa till det du manifesterar.

Vi vill att du ska känna den härliga känslan av spänning och förväntan av att vara redo, till att vara redo, till att vara redo för det du vill ha. Vi vill att du verkligen ska vältra dig i känslan av din nya kapacitet att varje dag vara redo för mer.

Vi vill att du ska veta att allt som du önskar, det är redan på väg till dig. Attraktion; det är allt det här handlar om. Det finns bara attraktion, det finns inget som är förutbestämt!  

Du är mer än vad du tror

Du är här i den här kroppen, men du är inte här enbart som dig själv, ditt mänskliga jag. Ditt Inre Jag, det som är din källenergi, Source är också här med dig och strömmar till dig och genom dig.

Vi har inte sagt det här tidigare, men det är dags för dig att förstå detta.  Ditt Inre Jag har en frekvens också, vilket innebär att ditt Inre Jag attraherar det som är på samma frekvens som ditt Inre Jag. Ditt Inre Jag kan inte ge dig något, ditt Inre Jag kan inte bestämma att något ska hända för dig.  

När du frågar efter något, så kan ditt Inre Jag, som är en del av dig, ha vetskapen om det du frågar efter i ett sånt klart och tydligt medvetande att din frekvens blir mer vidare, bredare, mer kraftfull bara för att du har bett om det du önskar.

Det betyder att när du har bett, och ditt Inre Jag håller den frekvensmässiga medvetenheten om vad det är du vill ha och eftersom attraktionslagen svarar på den frekvensen som ditt Inre Jag har, händer något intressant. Därför att du kallar på det du vill ha, och det gör även ditt Inre Jag också men du har din egen fria vilja. Dina tankar är fria och du kan tänka tankar som hindrar ditt Inre Jags frekvenser.

De flesta av er skulle säga att du aldrig skulle tänka tankar som stoppar din önskningar. Men det är faktiskt något som du gör varje dag. Varje önskan eller fråga är två frågor, dvs det du önskar och även frånvaron samma sak du önskar. Du tror att du tänker på de pengar du vill ha, när du faktiskt istället tänker på bristen eller frånvaron av pengarna.

Ibland så tänker du; ditt mänskliga du, tänker tankar som frekvensmässiga är helt motsatta mot det du har bett om och vill ha. De här tankarna är helt motsatta till det som du har kallat till dig av dig själv; ditt Inre Jag. Det här kan vara svårt att ta till sig, men icke desto mindre är det faktiskt så!

Du behöver aldrig rättfärdiga dina önskningar

Ditt Inre Jag har den frekvensmässiga matchen med det som du önskar och ditt arbete är så enkelt. Du ska bara tänka tankar som matchar dina önskningar, inte frånvaron av önskningarna. Ditt arbete är att säga ord som matchar dina önskningar och att berätta historien om vad det är du skapar (vill ha) istället för historien om varför du vill ha det. Du behöver aldrig rättfärdiga dina önskningar, aldrig!

När du försöker rättfärdiga dina önskningar, så blockerar du faktiskt det du vill ha. Varje gång du blockerar din önskan så ber du på ett starkare sätt. Din önskan blir starkare och ditt Inre Jag kallar mer energi till din önskan. Men eftersom du blockerar det så känner du värre och värre känslor. Det blir en spänning inom dig som definitivt är negativa känslor.

Negativa känslor beror på att du gör som vi precis har beskrivit, du blockerar det som är ditt. Du får alltid det du ber om, du ska bara släppa in det.   

Tar du emot eller blockerar du det du vill ha?

Frågan som vi vill att du upptäcker svaret på är: ”När du ber så får du. Men tar du emot det du ber om?”  

Tar du emot det eller blockerar du det, genom din uppmärksamhet på ”verkligheten” som inte har det du önskar?

Det är det här som orsaker mest oro och förvirring hos dig.  Du är fokuserad på det du anser vara verkligheten. Du ber om något som du tror inte finns, och du har din uppmärksamhet på det att det inte finns.

När du fokuserar på det som inte finns, men som vi vet faktiskt finns/ÄR, så blockerar du det, du låter det inte komma. Och sen klagar du: ”Det här fungerar inte för mig, när det faktiskt gör det. För attraktionslagen fungerar alltid.

Hädanefter kommer du att göra mindre av det. Det hjälper verkligen att förstå universums lagar. Det hjälper verkligen att förstå att attraktionslagen svarar på dina tankar. Attraktionslagen svarar alltid; du får det du tänker på, vare sig du vill ha det eller inte.

Du kommer du att bli mer klar över vem du är. När du integrerar din kunskap om universums lagar med dina personliga önskningar som föds från din resa i det här livets upplevelser och erfarenheter så blir det, det perfekta samskapandet.

Vi uppskattar mer än du kan förstå din villighet att delta, inte bara i den här sammankomsten utan också i det fysiska livet här på jorden. Vi vill att du ska känna att vi är här, vi vill att du ska slappna av i kunskapen om att det är meningen att livet ska vara kul.

Vi vill att du på ett medvetet sätt ska uppmärksamma din värdighet som människa, en människa som är i framkanten av utvecklingen.

Relaterade inlägg:

Ta hand om dig själv först – annars kan du inte hjälpa andra

Hur viktigt är självkänsla?

5 anledningar till att inte anpassa dig till andra

Sluta bry dig om vad andra tycker