8 anledningar till att dina önskningar inte manifesteras

Det finns olika missuppfattningar om varför attraktionslagen inte fungerar och en vanlig sådan är att man fokuserar på för många önskningar samtidigt. Inget kan vara mer felaktigt. Du kan ha hur många önskningar som helst och alla kan manifesteras. En del undrar också varför man slutar ha vissa önskningar, varför de ”försvinner” och man vill ha något annat istället. Vad detta beror på och 8 anledningar till att attraktionslagen inte verkar fungera får du här:

  1. Du skriver inte ned dina önskningar. Att inte skriva ner önskningar gör dig mindre fokuserad. När du skriver ner VAD du önskar fokuserar du på själva önskningen. Det gör att du håller dig själv i vibrationsmässig synk med dina önskningar.
  2. Frågor utan svar gör dig maktlös. Om du börjar fundera på vilket sätt, när, var och hur dina önskningar ska komma kommer du ur balans. Du hamnar i en vibration som är direkt motsatt till den vibrationen som din önskan är.
  3. Du tror att du skapar genom att visualisera och affirmera. Själva manifesteringen av dina önskningar sker INTE genom visualisering och/eller affirmationer. Manifesteringen sker genom när du är i vibrationsmässig synk och harmoni med din önskningar.
  4. Du visualiserar när du är i fel känslotillstånd.  Visualisering fungerar endast om du tror på att dina önskningar är möjliga att manifesteras. Visualisera endast om det känns bra och att du känner entusiasm när du visualiserar. Om inte – så är det direkt kontraproduktivt med visualisering.
  5. Fokusera det du tror mest på. Det bästa och mest effektiva är att fokusera på det du tror har störst möjlighet att manifesteras. Om du i ditt inre inte tror det är möjligt att få något, sluta genast att tänka på det. Välj något enklare istället.
  6. Ett stadigt fokus är nödvändigt. Det är genom ett stadigt fokus på det du önskar som gör att det manifesteras. Om du pendlar mellan hopp och förtvivlan är det detsamma som att du förhindrar manifesteringen att komma.
  7. När du söker efter bevis saktas processen ner. Så fort du börjar kolla efter bevis om manifesteringen är på väg, i samma ögonblick saktas processen ned.
  8. Du känner inte att du kom hit till jorden för själva upplevelsen av livet och för att välja. Du tar livet på för stort allvar. Du kom hit till jorden för nöjet av att uppleva olika saker och för att sen välja det DU vill.

Session med Abraham (Abe) och Hot Seater (HS) om vad som är bästa sättet att manifestera

Här nedan har jag sammanfattat en otroligt lärorik session där Hot Seatern frågar om man ska fokusera på en önskan eller om det går att fokusera på flera önskningar. Hot Seatern frågar också vad det beror på att han ibland slutar att ha en önskan.   

HS: Min fråga handlar om att fokusera på två saker samtidigt som jag vill manifestera. Har det någon betydelse om jag har flera önskningar?

Abe: Det spelar ingen roll, du kan 1000 olika önskningar om alla av dem gör att du mår bra när du fokuserar på dem. Så länge du fokuserar på den delen av önskningarna som känns livsbejakande och bra går det bra att ha flera önskningar. När det känns bra att fokusera på önskningar, dvs du mår bra av att tänka på dem, då är det helt ok.

Varför du ska skriva ner dina önskningar

HS: Jag har hört att ni rekommenderar att man skriver ned tre önskningar till att börja med.

Abe: Vet du varför vi rekommenderar det? Vet du att när vi rekommenderar er att skriva ner era önskningar så är det inte för att skapa manifesteringen av önskningarna. Det är därför att när du skriver ner en önskan så under tiden som du skriver så håller du dig själv i vibrationsmässig synk med den.

Det är alltså en övning av att tillåta det du vill ha. Innan vi hör mer av dig vill vi gå igenom de tre stegen för manifestering:

Steg 1: Du ber om något.

Steg 2: I samma ögonblick du ber om något, blir Source det (det du önskar) och börjar kalla dig till det.

Steg 3: Din uppgift är nu att tillåta manifesteringen. När du sitter med de tre saker som är viktiga för dig och du skriver vad det är du vill ha, och varför. I det läget är det ett bra tillfälle för dig att medvetet synka dig själva essensen av det du önskar dig. Alltså känslan av det du vill ha eller hur du skulle känna dig om du redan hade det du önskar dig.

Det här är detsamma som det vi benämner som ”släppa årorna” eftersom du kan inte kan prata om det du vill ha, och varför utan att gå nedströms (nedströms är Abrahams benämning på att tillåta saker att manifesteras).

Frågor utan svar gör dig maktlös

När du pratar om vad du vill ha och hur du ska kunna få det då hamnar du ofta uppströms. När du pratar om vad du vill ha och vem som ska komma med det eller när det ska komma eller varifrån det ska komma. Alltså när du ställer frågor som du inte har svaren på, då blir det oftast så att du hamnar uppströms. Du börjar tvivla och känner dig maktlös.

Om du istället skriver om vad du vill ha och varför så innebär det för det mesta att du släpper årorna och åker nedströms. Det är en övning som stänger gapet mellan det dina önskningar och manifesteringen av dem.

All processer som vi erbjuder handlar om att stänga det där gapet. Inte en enda av processerna är nödvändig för att skapa det du vill manifestera. Livet gör att du ber, och Source svarar alltid omedelbart. Alla processer är till för att du ska vända nerströms, att du ska släppa lite mer av ditt motstånd.

HS: Jag kan känna det när jag är fokuserad på att visualisera det jag vill ha och när jag är tacksam för att jag har det vibrationsmässigt.

Abe: Det är därför du har grepp om det. När du börjar att visualisera något är det detsamma som att säga:

”Jag bestämmer över den här tankeprocessen och jag riktar mina tankar medvetet visuellt och mentalt till resultatet”

Med andra ord; nedströms, nedströms, nedströms. Ibland så tar livet vändningar som gör att du sänker garden och reagerar spontant och automatiskt på ett sätt som gör att du vänder uppströms. Men när du medvetet sitter och skriver och visualiserar så har du en större kontroll över vart du är på väg.

Händer det någon gång när du medvetet sätter dig för att skriva och visualisera att tankar kommer upp på saker som du INTE vill har? Att de smyger in och kanske t o m dominerar i början? Vad gör du då åt det?

HS: Varje gång någon negativ tanke kommer upp så försöker jag fokusera på någonting annat som jag känner positiva känslor för.

Abe: Känner du att när någon negativ tanke kryper in i ditt huvud, så är det faktiskt bara luft? Att det är lättare att ta tag i en sådan negativ tanke som finns i ditt huvud, än om den kom upp mitt i en argumentation med någon annan? Eller om det skulle komma upp mitt i en upplevelse i ”riktiga” livet där du observerar något som är uppströms?

HS: Tidigare så slängde jag bara ut tankar om saker som jag ville göra eller åstadkomma.

Du skapar inte genom att visualisera och affirmera

Abe: Innan du fortsätter vill vi flika in något här. Håll tanken, för vi gillar vart du är på väg. Vi vill att du ska fundera på det vi säger nu som en del i helheten av din fråga:

När du medvetet formar en bild och syftet är att skapa så är det inte så attraktionslagen det fungerar. Ofta tänker människor att de ska sitta och göra sitt ”skapande” genom att skriva och visualisera. Vi vill att ni ska förstå att visualiseringen endast är att praktisera vibrationen av det du vill ha in i ditt liv.

Visualisering är vibrationsmässig träning

Visualisering är bara vibrationsmässig träning. Visualiseringen gör inte att något händer. Visualisering är att låta något som redan hänt eller är skapat, in i ditt liv. Det här är en väldigt viktig skillnad. Du skapar ingenting genom dina affirmationer, du skapar inget genom dina visualiseringar. Det du gör är att du praktiserar en vibration så låter det komma in i ditt liv.

Ju mer du visualiserar, desto mer sätter du tonen som gör att mer kan komma in i ditt liv. Nu vill vi gå tillbaka till det första du frågade om. Det här är viktigt, och det var så här vi hörde din fråga:

”Om jag har 2,3, 5 eller 10 olika saker jag vill ha. Låt oss säga det är två saker som jag verkligen vill ha. Splittrar jag min energi genom att fokusera på två saker istället för att bara fokusera på en sak?”

På det svarar vi att det är mer kraftfullt att fokusera på två saker som du tror är möjliga, än att fokusera på en sak som du tvivlar på.

Fokusera det du tror mest på

Använd det du tror mest på som det du ska fokusera på. När du har en önskan som du tror kan bli verklighet och om du ger denna önskan din absoluta uppmärksamhet. Genom att göra så praktiserar du vibrationen av tro och övertygelse och då måste det du vill ha komma till dig. Det måste komma även om du har praktiserat detta på olika ämnen.

Det är själva övertygelsen och tron som gör att det manifesteras, inte själva ämnet eller önskan. Det är så attraktionslagen fungerar.

Det finns motstånd och det finns tillåtande och det spelar ingen roll vilken orsak eller ursäkt du använder för att komma i tillståndet av tillåtande.

Det är därför vi alltid säger att ni ska börja med de lätta sakerna. Starta med sakerna som du TROR är möjliga att manifesteras. När du fokuserar på det som du tror är möjligt att få, då stänger du gapet mellan önskningen och manifesteringen. När du stänger gapet, då låter du ALLT som du vill ha att komma in i ditt liv. Det här är kraftfullt att veta!

HS: Är det så att när flera önskningar kommer upp men de manifesteras inte, beror det på att jag egentligen inte vill ha det?

Abe: Det här är vad vi tror händer, även om det kanske inte resonerar med dig så är det något som många människor gör:

Livet gör att du vill ha någonting och under tid så skriver du om det, du tänker på det, du visualiserar det och känner dig ganska bra när du tänker på det. Du rör dig mot det och ungefär 99 % av det du vill ha, är redan färdigt vibrationsmässigt före du ser de fysiska bevisen för det. Det är så det fungerar.

Ett stadigt fokus är nödvändigt

Du måste tänka en tanke och göra så att den är en riktigt aktiv vibration hos dig innan bevisen för den tillåts komma in. Människan har berättat om det här på olika sätt. Även i Första Moseboken försöker människan beskriva hur Gud skapade världen. Allt som är manifesterad var först en tanke och som är tänkt på under lång tid innan manifesteringen kommer.

Alla ni här följer den här processen av skapande. Det som skiljer är att nu är processen av skapande enklare och kortare. Det här är tiden av ”snabbt skapande”. Det tar inte lång tid att manifestera något idag, men det krävs ett stadigt fokus och riktning.

Det är därför vi berättar historien om Esther och Jerry som ska åka från Phoenix till San Diego men när de kommer till Yuma, som är halvvägs till San Diego, så ger de upp och åker tillbaka till Phoenix eftersom de tycker att de aldrig kommer till San Diego.

Livet du lever gör att du vill ha någonting. Du börjar röra dig i riktning dit ganska stadigt och bra. Men beroende på att du inte kan se manifesteringen av det du vill ha, så håller du inte kvar visionen av det du vill ha. Istället kollar du på vad som ”är”. När du kollar på det som ”är” upplever du mer kontraster, dvs du ser mer av det du inte vill ha, och sänder iväg ännu mer önskningar om något som du vill ha.

Du börjar rikta din uppmärksamhet mot de nya önskningarna men det tar längre tid än du vill, och då börjar du kolla på det som ”är”, osv. Det som händer är att nya kontraster kommer upp i ditt liv, kontraster som du uppmärksammar. Det gör att dina ”rena” tankar på det som du vill ha blir grumlade.

Det är därför som din fråga är så relevant:

”Är det min önskan om flera olika saker som gör att manifesteringen inte kommer?”

Det vi vill att du ska förstå är att det inte är önskan om flera olika saker som saktar ner processen. Det som saktar ner manifesteringsprocessen är att du inte stannar kvar i tankarna tillräckligt länge för någon av önskningarna. Det som händer är att du kollar av hur långt du har kommit alldeles för fort.

När du söker efter bevis saktas processen ner

Du tittar efter de fysiska bevisen och känner dig nedslående när du inte er några bevis för att manifesteringen är på väg. Med andra ord så använder du en felaktig indikator som din vägledning. Du tittar efter bevis på manifesteringen och använder det som en guide, vilket är fel. Istället ska du kolla efter det känslomässiga. Så länge du känner dig optimistisk, så är det du önskar i processen av att manifesteras. I samma ögonblick som du börjar tvivla, så har du vänt skutan i motsatt riktning till det du vill ha.

Vi vill att du bara hittar en sak som du känner dig optimistiskt om, då kommer allt du vill ha att hända. Visst är det intressant! Hitta bara en sak som du tror kommer att hända, hitta en sak som du känner tacksamhet för. Ge det hela din uppmärksamhet och allt som du vill ha, kommer att komma till dig.

Många människor som börjar med att på ett medvetet sätt använda attraktionslagen rapporterar in liknande saker. De säger att när de började göra på det sättet som vi rekommenderar så började massor med saker att manifesteras snabbt.

Du har så, så mycket i din vibrationsmässiga depå och när du börjar chilla och släppa taget så kommer en massa saker in i ditt liv. Men så börjar du anstränga dig för mycket.

Under en tag så kallade vi det här för: ”Kunskapen om medvetet skapande”, men ni tog det alldeles för allvarligt. Ni började med att försöka ta tillbaka oönskade tankar som ni tänkte, av rädsla för att attraktionslagen skulle ta tag i de oönskade tankarna.

”Jag tänkte en tanke på något som jag inte vill ha – åhh, vad händer om attraktionslagen tar tag i den?”

Vi säger:

”Chilla, du är var du är. Strömmen flyter mot det du vill ha. Det är ingen stor sak. Du är en värdig varelse och det är meningen att det ska vara kul. Du kommer aldrig att bli klar och du ville ha den här upplevelsen av livet som det är.”

Du kom hit till jorden för upplevelsen och för att välja

Du kom inte hit till jorden för att gå direkt till alla manifesteringar. Du kom hit för att kontrasterna skulle kunna ge dig impulser om vad du vill. Du kom hit för att fundera, välja och bestämma dig för vad du vill.

Du kom hit till denna kreativa miljö så att du kunde fokusera dig själv i synk och harmoni så att du kunde känna tillfredsställelsen. Den tillfredsställelse det är när något som du inte gillar, ändras till något som du vill ha. Känslan när något faller på plats och att du kan se hur manifesteringarna händer när du kommer i synk med ditt Inre Jag.

När manifesteringar kommer och du upplever nya kontraster som orsakar nya önskningar. Det gör att du kan fokusera i den riktningen och känna när du är i synk med dem. Känna när det faller på plats för dig och sen se manifesteringen som ett bevis på att du är i synk med ditt Inre Jag. Det är det här som är den glädjefyllda turen som livet är, och som du ville ha när du bestämde dig för att komma hit.

Ingen av er säger:

”Jag ska åka på semester och jag är hemma och nu ska jag åka dit, dit och dit. Och om ungefär två veckor kommer jag hem. Men vänta… vad tänkte jag på? Jag är ju redan hemma, och min slutgiltiga destination är hemma, varför ska jag då åka?”

Du åker inte på semester för att få det gjort, du åker på semester för nöjet av att åka. Du åker för att få nya idéer, för den stimulansen det ger och för de intressanta upplevelserna. Det är så du kände för upplevelsen av livet. Innan du kom hit till jorden sa du:

”Jag kommer fram som människa på jorden och jag vill uppleva livet. Jag bestämmer vad jag inte vill ha, och då blir jag klar över vad jag vill ha. Jag gör det hela tiden till dess att jag har formulerat en tanke och idé om hur jag vill leva mitt liv”.