5 anledningar till att inte anpassa dig till andra – Attraktionslagen guidar

Varje människa är helt och fullt ansvarig för sitt eget liv. Vi skapar alla vår egen verklighet, vilket innebär att alla; var och en av oss ska göra sina egna val oavsett vad andra tycker och tänker. Ditt liv är ditt liv och ingen annans. Här kommer fem anledningar till att inte ska anpassa dig till andra.  

  • Du ska inte tycka som alla andra – du ska välja din egen väg

Livet handlar om att välja. Vi både ställs inför olika val och beroende på vad vi upplever i livet gör vi val om vad vi tycker om respektive inte tycker om. Det är inte motstånd att ha en annan åsikt än andra. Du ska inte tvinga dig att välja det andra väljer eller att tycka som andra gör.

För att få attraktionslagen att verka till din fördel gäller det att du praktiserar ”konsten att tillåta”. Det innebär INTE att du ska försöka gilla saker som andra gillar. Konsten att tillåta innebär att DU ska komma i harmoni, i synk med det som DU vill ha och önskar.

  • När du anpassar dig till andra förstör du ditt eget guidesystem

Du har ett inre guidesystem som vägleder dig i livet. Om du istället för att lyssna på dig själv, lyssnar till vad andra tycker att du ska, eller inte ska göra tränar du sig själv bort ifrån detta system. Det är ett suveränt system som du alltid kan lita på. Genom livet har vi blivit lärda att lita mer på andra än på oss själva, men med träning kan du avprogrammera dig från andras åsikter och gå tillbaka till den verkliga källan av kraft som är ditt Inre Jag.

  • Minsta motståndets väg är det bästa

Abraham förordar att vi alltid ska ta minsta motståndets väg för att attraktionslagen ska verka till vår fördel. Om du är lyhörd för andras åsikter och viljor så innebär det självklart en ansträngning. Det krävs mycket ansträngning av en människa att tvinga sig själv till tystnad och anpassning. Att anpassa sig och följa flocken om ditt Inre Jag vill något annat, är precis motsatsen till att följa ”minsta motståndets väg”.

  • Det är missriktad välvilja att anpassa sig till andra

Om du underlättar för andra eller låter andra människor få det dom vill ha genom din försorg så innebär det att de personerna inte lär sig att de har ett eget guidesystem som leder dem. Du lär dessa personer att deras lycka ska komma från dig. Den största kraften en människa kan skaffa sig är att träna upp sig på att lita på sin egen förmåga. Ingen människa blir lycklig av att vara beroende av andra.

  • Det förstör din självkänsla att lyssna på andra

Du är absolut perfekt som du är. Du är en förlängning av Source, vilket betyder att den du är, är en perfekt och en absolut värdig person. Om du lyssnar på andra eller om du går emot din egen vilja och åsikter innebär det att du sakta men säkert förstör din egen självkänsla.

Mångfalden av preferenser är det som driver utvecklingen framåt

Det som driver utvecklingen framåt är att vi har olika åsikter och att vi gillar olika saker. Om alla skulle gilla samma saker och vara nöjd med det som är, skulle vi inte utvecklas. Världen skulle inte utvecklas. All utveckling i vår värld kommer ifrån att människor vill något mer eller något annat. Utan drivkraft framåt skulle världen gå. Vi lever i ett universum som expanderar och eftersom vi är en del av detta expanderande universum är det en naturlag att vi människor också utvecklas.

Abraham tal om vägval och anpassning till andra

Abe: Om du inte skulle sätta upp det motstånd som du gör, så skulle du vara i mottagarläge. Då skulle du ta emot Source – källenergin som finns inom dig. Source som vet var du är i förhållande till allt det du vill ha.  

Ibland säger du att du skulle vilja veta vägen till din glädje och lycka. Den vägen är hela tiden visad för dig. Det finns ett ljus som lyser upp den vägen. Det finns inga tveksamheter om huruvida Source visar vägen eller ej.

Det handlar om att du ska vara i mottagarläge för att kunna ta emot vägvisaren. Du kan inte ställa in radion på 101 AM och förvänta dig att få in radiokanalen som sänds på 96 FM. Frekvenserna måste matcha varandra.

När du har förstått det vi precis sagt så kommer det inte vara svårt. Eftersom allt är frekvenser och dina känslor är din tuner så är det inte svårt att göra detta.

Vet du om att du skapar din egen verklighet? Vet du om att du är en frekvensmässig varelse som lever i ett frekvensmässigt universum? Accepterar du att det finns en större del av dig som existerar trots att du inte kan se den delen? Du kan känna den; den delen av dig som är fullkomlig.  

Erkänner du att det alltid finns ett gap mellan ditt tänkande, din personlighet, din attityd, ditt humör, dina trosföreställningar och det vetandet som finns i Source som finns inom dig?

Kan du känna när gapet är litet och när det är stort? Dina känslor är din guide här. Om du vet detta då vet du allt du behöver veta.

Då har du all kunskap för att kunna ta emot alla manifesteringar som du vill ha. Du har också all kunskap för att kunna leva lyckligt i alla dina dagar.

Du behöver inte känna smärta för att något som du önskar dig inte manifesteras direkt. Du kan istället känna en iver över hur vägen DIT vecklar ut sig.  

På samma sätt som du inte vill äta all mat som du behöver för resten av ditt liv idag. På samma sätt vill du inte ha allt som du önskar dig idag. Du vill njuta av det. Inte bara slutresultatet, du vill njuta av hur det utvecklar sig under vägen till det du tror är slutresultatet – manifesteringen.

Du vill njuta hela vägen från vibrationerna till den fulla manifesteringen. Du vill KÄNNA känslan som är medvetenheten om att det existerar. Du vill vara i det där lyckliga och mottagliga känsloläget så att när du får en idé så vet du att du har tagit emot idén från Source. Du vill känna glädje av att följa idén för att se var den leder till. Se hur en idé följs av en annan idé, och en till idé osv.

Du vill vara medvetet uppmärksam när de där idéerna leder dig till möten med andra människor. Du vill känna det samarbetsvilliga universum som ger dig ledtrådar och idéer men mest av allt som ger dig den där känslan av evig kärlek.

Du är en skapare och du backas upp av Source – källenergin som vet var du är på väg och som alltid är med dig.

Om du bara bestämmer dig för att må bra och sträcka dig efter den tanken som känns bäst. När du mer och mer konsekvent håller dig själv i mottagarläge. Då … oh, då har du kul under vägen, du har klarhet, idéer flyter in, du har det underbart och manifesterar underbara saker. Du känner tacksamhet hela tiden för denna underbara och härliga värld som du lever i. En värld som du skapar; din egen verklighet. Det är så attraktionslagen fungerar.

Vi ser fram emot att prata mer er om allt som har betydelse för er. Allt är tillåtet och inget är förbjudet och vi lovar er att när den här sammankomsten är slut kommer du att ha en mycket klar bild av vem du är och hur du ska göra för att komma i mottagarläge.

Då kan du ha den stora glädjen av att på ett medvetet sätt avsiktligt ändra dina vibrationer till tankar, och dessa tankar till möten med andra, till upplevelser och till alla slags manifesteringar.

Ett universum av överflöd

Det här är ett universum av överflöd och det är dags att få bort skräpet från din väg. Det är inte så att du kommer att ha en direkt väg eftersom en direkt väg till det du vill är inte alltid den väg som är den mest underbara vägen.

Source – källenergin som är inom dig känner till ALLT som finns i din Vortex och vet alltid var allt som du vill ha FINNS i relation till var DU är just nu.

Ibland blir du inspirerad till ett möte och du säger: ”vad handlar det här om? Det här är inte vad jag trodde att jag ville ha”. Men det mötet öppnar upp till något annat och sen till något annat osv.

När du slappnar av och litar på att det öppnar upp på ett perfekt sätt för det du vill. Om du samtidigt accepterar att där du är, är helt rätt. Titta efter saker där du befinner dig att vara tacksam för. Så kommer det att komma upp nya önskningar hela tiden.

Attraktionslagen fungerar så här

Det fungerar så här:

Här är du, upplever olika saker i livet som gör att du vet vad du inte vill ha, och vad du vill ha istället. De där vibrationsmässiga önskningar blir vibrationsmässig verklighet som du ännu inte matchar frekvensmässigt. Men eftersom du bryr dig om hur du känner dig så söker du efter tankar som känns bra och du låter bli att tänka tankar som inte känns bra.

Om du har något som känns obehagligt, försök absolut inte att ”jobba” på det området för att det ska kännas bättre.

Du ska inte tycka som alla andra – du ska välja din egen väg

Vi sa häromdagen till Esther att vi inte vill att du ska sitta och göra Focus Wheel (ett av Abrahams olika verktyg) till dess att du gillar att äta rå fisk. Du behöver inte tycka om att äta rå fisk, du behöver inte äta gräshoppor heller. Du behöver inte heller äta maskar.

Esther: men Abraham, om någon ger mig en skål med maskar, skulle jag inte kunna äta en skål med maskar och tycka om det? Skulle jag inte kunna göra tillräckligt med Focus Wheels så att jag blir helt i synk med att äta maskar?

Vi svarade: Esther, vill du verkligen äta en skål med maskar?

Esther: Nej, men jag vill inte ha motstånd mot någonting.

Abraham: ”Du föddes för att välja. Gör inte Focus Wheels för att tvinga dig själv att göra något du inte gillar. Det är inte meningen, det är inte vad ”konsten att tillåta” handlar om. ”Konsten att tillåta” är inte att få dig att gilla saker som andra tycker att du ska tycka om. Konsten att tillåta handlar om att du ska komma i synk med det som DU har placerat i din Vortex. Hör du vilken skillnad det är?”

Det kräver en villighet att acceptera din egen perfektion och din värdighet. Det kräver att du tror att du är Source – källenergi och att tror på att Source känner dig och vet vad du vill. Det kräver att du tror på att Source kallar på dig konstant.

Du skapar din egen verklighet och det är meningen att det ska vara kul.

När du anpassar dig till andra förstör du ditt eget guidesystem, Hot Seater (HS) och Abraham (Abe)

Vad vill ni prata om?

HS: Jag är så tacksam för att vara här och för att jag blev vald till Heta Stolen. Min fråga anknyter till erat öppningsanförande. Min starkaste önskan handlar om starka och hälsosamma relationer. Överflöd och såna saker kommer lätt till mig men relationer är något annat. Jag har haft situationer där det varit tragedier och upprörande saker. Jag kan inte förstå att jag har skapat de sakerna.

Eftersom jag måste ta allt ansvar för de händelserna så är min fråga:

”Hur ska jag kunna älska mig själv när jag har skapat allt det där?”

Abe: Därför att ditt Inre Jag älskar dig som du är. Ditt mål är att skapa harmoni med ditt Inre Jag. Varje gång du dömer dig själv och känner dig dålig så är det ett tecken på att du är ute och cyklar. Source känner aldrig så om dig. Tror du inte att Source borde veta?

HS: Jag tror att jag förstår det men det har nog mer att göra med som en del, en terapeut, säger att det finns en väg …

Abe: Nej!

HS: Kan jag ge ett exempel? Jag vet inte var jag ska börja.

Abe: Men det gör vi! Relationer är viktiga eftersom du interagerar med andra människor hela tiden. Hur du mår har mycket att göra med hur du uppfattar andra. Du har mycket tankar om hur andra uppfattar dig.

Under hela ditt liv har du gjort många meningslösa försök att forma ditt liv på ett sätt bara för att göra andra nöjda. Det har förstört din egen känslighet för ditt eget guidesystem. Det här gäller för nästan alla människor.

Minsta motståndets väg

Idag har vi pratat om att ta minsta motståndets väg. Det som nästan alla människor gör utan att veta om det, är att ni försöker göra vägen för andra lättare, försöker att minska motståndet för den personen, och för den personen etc.

Det som händer när du gör det är två saker. Du distraherar dem så att de kommer bort från sina egna guidesystem. Det andra är att du distraherar dig själv från ditt guidesystem. Det som händer är att det misslyckas 100 % av gångerna ändå.

Du måste låta andra människor lista ut saker själva. Du ska inte jobba så hårt med att vara den faktorn som gör det lättare för alla andra. När du bestämmer dig för att det är så det ska bli hädanefter och du därmed förändrar ditt beteende, är att saker och ting blir bara bättre och bättre.

Det är missriktad välvilja att anpassa sig till andra

Du kan vara så snäll mot vissa andra att du gör dem helt odugliga. Du kan vara så snäll mot vissa att de kräver mer och mer av dig. Det är nästan som att du skapar en trend där de blir så vana vid att deras uppehälle ska komma från dig. Om du sen har mage att stoppa det på något sätt då kan de bli vansinnigt arga. Det blir som att det är DU som skär av allt goda som de förtjänar och som de har begärt ska komma genom dig.

Det är dags för dig att låta dem upptäcka att de, som alla andra, har en ström av resurser som är direkt riktade till dem från Source. Du ska låta dem upptäcka att det är så det fungerar för dem själva. Du ska sluta hålla dig själv ansvarig för saker som du inte kan kontrollera och som inte heller är något som du har någonting att göra med. Du kommer att må mycket bättre när du börjar göra det.

Relaterade inlägg:

Sluta bry dig om vad andra tycker

Varför gillar andra inte mig? – Attraktionslagen förklarar

Kritik; ett sätt att lära sig förstå och hantera det

Varför dömer andra mig?